بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز گنجشکی که توی دستت داری به امید گرفتن کبوتری که در هواست رها نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست بدتر از نسل 60 با نسل 70.....نسل بر باد.......به سلامتی خودمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم دور نیست…! … جهنم جاییست که تنها وسیله گرم کردن پاهای یخ زدۀ یک دختر بچه، اگزوز ماشین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه مینی بوس نوشته بود: اتوبوس بد نگاه نکن! "یه روز منم بزرگ میشم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستت دارم هایی هست...میدونی دروغه ها...ولی قلبت واس باورش به عقلت التماس میکنه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دوست داریم ونداریم وآنچه دوست نداریم و داریم آنچه نداریم را میخواهیم وآنچه داریم را نمیخواهیم ساعت ها بگذار بایستند.. بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون نواختن ویولن در برابر همگان و یاد گرفتن آن به مرور زمان است."ساموئل باتلر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت: اون پين كد گوشيته كه 3 بار بهت مهلت ميده  نه من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیکانی که رو صندلی جلوش یه پسر بچه 6-7 ساله نشسته نباید سبقت گرفت... چون ماشین بابای اون سریع ترین ماشین دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرین برگ درختم که وقتی می افتم پاییز شروع می شود..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف طبقاتی ینی من تو پول کارت شارژم موندم ، رفیقم تو انتخاب رنگ ماشینش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدم زدن بارش باران لذت ببر بدون نفرت از خیسی بعد از آن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام..... مثل گلدانی که جای نور و اب دو تا چشم میخواست که نگاهش کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ عیــب تــو تــا آنجــا کــه روزگــار بــا تــو همــاهــنگ بــاشــد ، پنــهان اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگی ام رابچرد. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را … بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد … او دزد ” آرزوهـــــــای ” مـن اســــــت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز گنجشکی که توی دستت داری به امید گرفتن کبوتری که در هواست رها نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست بدتر از نسل 60 با نسل 70.....نسل بر باد.......به سلامتی خودمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم دور نیست…! … جهنم جاییست که تنها وسیله گرم کردن پاهای یخ زدۀ یک دختر بچه، اگزوز ماشین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه مینی بوس نوشته بود: اتوبوس بد نگاه نکن! "یه روز منم بزرگ میشم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستت دارم هایی هست...میدونی دروغه ها...ولی قلبت واس باورش به عقلت التماس میکنه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دوست داریم ونداریم وآنچه دوست نداریم و داریم آنچه نداریم را میخواهیم وآنچه داریم را نمیخواهیم ساعت ها بگذار بایستند.. بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون نواختن ویولن در برابر همگان و یاد گرفتن آن به مرور زمان است."ساموئل باتلر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت: اون پين كد گوشيته كه 3 بار بهت مهلت ميده  نه من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیکانی که رو صندلی جلوش یه پسر بچه 6-7 ساله نشسته نباید سبقت گرفت... چون ماشین بابای اون سریع ترین ماشین دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرین برگ درختم که وقتی می افتم پاییز شروع می شود..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف طبقاتی ینی من تو پول کارت شارژم موندم ، رفیقم تو انتخاب رنگ ماشینش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدم زدن بارش باران لذت ببر بدون نفرت از خیسی بعد از آن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام..... مثل گلدانی که جای نور و اب دو تا چشم میخواست که نگاهش کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ عیــب تــو تــا آنجــا کــه روزگــار بــا تــو همــاهــنگ بــاشــد ، پنــهان اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگی ام رابچرد. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را … بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد … او دزد ” آرزوهـــــــای ” مـن اســــــت