بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی صاف بودم..یادم نبود آدما تو جاده های صاف بیشتر لایی میکشن..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پنجره ها بیقرار بارانند چقدر خشکی و صحراست بین ادم ها و کاش صبح ببینم که باز مثل قدیم نیاز و مهر و تمناست بین ادم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر آدمی ک الان هستیم،هر شغلی ک داریم،دینمون و حتی خانوادمون رو ما خودمون تو عالم زر(جایی ک قبل از ب دنیا اومدن اونجا بودیم) انتخاب کردیم! ینی هر چی ک الان هستی نتیجه انتخاب خودته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری سر کن و نگذار میان من و باد سر آشفتگی موی تو دعوا بشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت مرا با برخوردم اشتباه نگیر... شخصیت من چیزیه که من هستم... اما برخورد من بستگی به این داره که "تو"کی باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ از درخــــــــت خسته شده پاییز بهانــــــــه است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگيرم از مرغاني كه نزد ما دانه چيدند و نزد همسايه تخم گذاشتند!!! . . ولي ايمان دارم روزي بوي كبابشان به مشامم خواهد رسيد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرباني را از كودكي آموختم.... كه آبنباتش را در دريا انداخت تا آب دريا شيرين شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به حال پسرک سوخت! وقتی گفتم کفش هایم را خوب واکس بزن..گفت خیالت راحت مثل روزگارم سیاهش می کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست که دیگر بذر محبت نمیکاریم .... برای همین است تمام نگاهها را بد برداشت میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا كه خيلي به تيپ و قيافشون مينازن بايد گفت ما به اين ادامس پنجاه تومني هام ميگيم شيك ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزارم میدهد دیدن آن منظره ک مادری کودکش را سیلی میزند ولی کودک بازهم دامانش را رها نمیکند.... کجاست آن قاضی تا حکم کند ک مادر منبع محبت است یا کودک؟؟!!  ((زنده یاد حسین پناهی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی جلد تنباکو دل و جیگرو سیاه میکشن که مثلا ما رو بترسونن.د اخه مشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود سراغ دود و دم نمیرفتیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی ایرانسل ک به ادم میفهمونه : قبول کردن بعضی از پیشنهادها فقط از اعتبار ادم کم میکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورت نمیزنم، دورت بگردم! من به نشانی در باغ سبز نیامده ام، یا به چشمک ستاره ی دلت، من به لمس پاره پاره دلبستگی هات نگاهبان نفست گشته ام.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حساب خالی نمیتوان برداشت کرد... اگر از آدم هــــا انتظار محبت دارید ، بایــد در حساب عاطفی شــان سرمایه گذاری درستی کرده بــاشیـــد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی صاف بودم..یادم نبود آدما تو جاده های صاف بیشتر لایی میکشن..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پنجره ها بیقرار بارانند چقدر خشکی و صحراست بین ادم ها و کاش صبح ببینم که باز مثل قدیم نیاز و مهر و تمناست بین ادم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر آدمی ک الان هستیم،هر شغلی ک داریم،دینمون و حتی خانوادمون رو ما خودمون تو عالم زر(جایی ک قبل از ب دنیا اومدن اونجا بودیم) انتخاب کردیم! ینی هر چی ک الان هستی نتیجه انتخاب خودته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری سر کن و نگذار میان من و باد سر آشفتگی موی تو دعوا بشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت مرا با برخوردم اشتباه نگیر... شخصیت من چیزیه که من هستم... اما برخورد من بستگی به این داره که "تو"کی باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ از درخــــــــت خسته شده پاییز بهانــــــــه است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگيرم از مرغاني كه نزد ما دانه چيدند و نزد همسايه تخم گذاشتند!!! . . ولي ايمان دارم روزي بوي كبابشان به مشامم خواهد رسيد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرباني را از كودكي آموختم.... كه آبنباتش را در دريا انداخت تا آب دريا شيرين شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به حال پسرک سوخت! وقتی گفتم کفش هایم را خوب واکس بزن..گفت خیالت راحت مثل روزگارم سیاهش می کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست که دیگر بذر محبت نمیکاریم .... برای همین است تمام نگاهها را بد برداشت میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا كه خيلي به تيپ و قيافشون مينازن بايد گفت ما به اين ادامس پنجاه تومني هام ميگيم شيك ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزارم میدهد دیدن آن منظره ک مادری کودکش را سیلی میزند ولی کودک بازهم دامانش را رها نمیکند.... کجاست آن قاضی تا حکم کند ک مادر منبع محبت است یا کودک؟؟!!  ((زنده یاد حسین پناهی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی جلد تنباکو دل و جیگرو سیاه میکشن که مثلا ما رو بترسونن.د اخه مشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود سراغ دود و دم نمیرفتیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی ایرانسل ک به ادم میفهمونه : قبول کردن بعضی از پیشنهادها فقط از اعتبار ادم کم میکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورت نمیزنم، دورت بگردم! من به نشانی در باغ سبز نیامده ام، یا به چشمک ستاره ی دلت، من به لمس پاره پاره دلبستگی هات نگاهبان نفست گشته ام.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حساب خالی نمیتوان برداشت کرد... اگر از آدم هــــا انتظار محبت دارید ، بایــد در حساب عاطفی شــان سرمایه گذاری درستی کرده بــاشیـــد!