بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با ياس و درماندگي رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لگد زدن مختص به اسب و الاغ نیست. من انسانهایی را دیدم که چنان لگدی به بخت خود زدند. که اسب و الاغ به نشانه احترام کلاهشان را برداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادری فرزندش را در خواب خفه کرد... نمیدانم...  دیگر رفیق بی کلک کیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادامی تلخی زندگی دیگران را شیرین میکنی >>>>>> زندگی میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــــــا گاهی لازمه چند وقــت کرکره شونو بکشن پاییـــن یه پارچـــه سیـاه بزنن درش و بنـویسن: کسی نمـــــــرده فقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـضـای نـمـاز یـعـنـی : خـدا هـنـوز مـنـتـظـر حـرفـهـایـمـان نـشـسـتـه اسـت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چیز که عشق را تجربه ای ِ حیرت انگیز می کند عمق ِ محبّت ِ نیست ... ، عمق ِ تعهّد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت آدمها را از طریق کردارشــــان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشــــان را نخورید...  مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یه نفـر تنــهـات گـذاشت بهش بگـو: تو بـاختی نه مـن! مـن کـسیُ از دست دادم که دوسـَم نداشت  ولی تو کـسیُ از دست دادی که عـاشقـت بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــه نــــوازش گـــلها، زنــــــــده بــــــود تــــبعیــــــد شــد به جـزیره کـــآکتـــوس هـــــــــــــــــــا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست میگفتی “عادت بود ! من هیچوقت عاشقت نبودم !” منو ببخش که به نبودنت هم عادت کردم ولی این بار میترسم عاشق شوم … ! عاشق نبودنت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ تعریف ِ آب ... مثل ِ تعریف ِ نور ... مثل ِ تمام ِ تعریف های ِ ساده ی ِ جهان ... ، به جای ِ خالی ِ دست های ِ تو ... می گویند ... دست های ِ من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ها رفتن و نوبت ما ست شـــــهدا شـرمنده ایم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه ها جسمم را پاتوق کرده اند بی رهن و بی اجاره... مفت مفت نشسته اند میگویند برای رفع غصه مایه اش چند خنده است. باور کنید دهانم جرخورد.  اما آنها تکان نخوردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیــزی به اسم خیـــانت وجـــود نداره . . . به اسم خـَــریت وجــود داره . . .  تویـــ ـی که زیادی اعتمـــاد میکنـ ـــی . . .  و اونــ ــی که سوء استفــاده میکنه . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "تو" در من هر لحظه مرور میشوی، چگونه فراموشت کنم ای بهترین خیال؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با ياس و درماندگي رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لگد زدن مختص به اسب و الاغ نیست. من انسانهایی را دیدم که چنان لگدی به بخت خود زدند. که اسب و الاغ به نشانه احترام کلاهشان را برداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادری فرزندش را در خواب خفه کرد... نمیدانم...  دیگر رفیق بی کلک کیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادامی تلخی زندگی دیگران را شیرین میکنی >>>>>> زندگی میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــــــا گاهی لازمه چند وقــت کرکره شونو بکشن پاییـــن یه پارچـــه سیـاه بزنن درش و بنـویسن: کسی نمـــــــرده فقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـضـای نـمـاز یـعـنـی : خـدا هـنـوز مـنـتـظـر حـرفـهـایـمـان نـشـسـتـه اسـت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چیز که عشق را تجربه ای ِ حیرت انگیز می کند عمق ِ محبّت ِ نیست ... ، عمق ِ تعهّد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت آدمها را از طریق کردارشــــان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشــــان را نخورید...  مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یه نفـر تنــهـات گـذاشت بهش بگـو: تو بـاختی نه مـن! مـن کـسیُ از دست دادم که دوسـَم نداشت  ولی تو کـسیُ از دست دادی که عـاشقـت بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــه نــــوازش گـــلها، زنــــــــده بــــــود تــــبعیــــــد شــد به جـزیره کـــآکتـــوس هـــــــــــــــــــا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست میگفتی “عادت بود ! من هیچوقت عاشقت نبودم !” منو ببخش که به نبودنت هم عادت کردم ولی این بار میترسم عاشق شوم … ! عاشق نبودنت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ تعریف ِ آب ... مثل ِ تعریف ِ نور ... مثل ِ تمام ِ تعریف های ِ ساده ی ِ جهان ... ، به جای ِ خالی ِ دست های ِ تو ... می گویند ... دست های ِ من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ها رفتن و نوبت ما ست شـــــهدا شـرمنده ایم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه ها جسمم را پاتوق کرده اند بی رهن و بی اجاره... مفت مفت نشسته اند میگویند برای رفع غصه مایه اش چند خنده است. باور کنید دهانم جرخورد.  اما آنها تکان نخوردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیــزی به اسم خیـــانت وجـــود نداره . . . به اسم خـَــریت وجــود داره . . .  تویـــ ـی که زیادی اعتمـــاد میکنـ ـــی . . .  و اونــ ــی که سوء استفــاده میکنه . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "تو" در من هر لحظه مرور میشوی، چگونه فراموشت کنم ای بهترین خیال؟؟