بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است،که در کنار او باشی و بدانی که هرگزبه او نخواهی رسید ! گابریل گارسیا مارکز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.."" وفــــاداری ""..!؟؟ .... ...... واژه ای استــــــــــ....... کــه ایــن روزهــــا از رنـــگ و بویـــــش ........ فقــــط طعــــــمِ تلخــــــــی ... ........... بــه جـــــــا مـــانـــده..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میگوید ... راز رسیدن فقط همین است ... کافی است انار دلت ترک بخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﯾﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯼ ﺳﺮﺍﭘـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺱ ﺍﺯ ﺣـﺮﺍﻣﯽ ﺑـِﻬـَﺮﺍﺱ ﻗﯿﻤﺘـــــِ ﺧـﻮﺩ ﻣـَﺸﮑـﻦ ﻗـﺪﺭ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﺸﻨــﺎﺱ ﺁﯾﺎ ﺣـﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه  بخاطر عاطفی بودن یا ابراز احساسات عذرخواهی نکنید.  بگذارید این نشانه ای باشد که قلبی بزرگ دارید و نمی هراسید اگر دیگران نیز آنرا ببینند. ابراز احساسات علامت قدرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه .... ! ايــن بازي عــادلانه نيست ... ايــن زندگي هـمه اش مـــــار بود ... پــس پلـــه هـايش كو ؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدما اینقدری معرفت ذاشتن که نَشن خوبِ دیروز......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﮒ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﺗﻠﺨﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺷﯿﺮﯾﻦ؟ ﺯﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ:ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻏﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی: منتظر  کسی  نباش که منتظرت نیست !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست میبینی فقط خودتی و خودت!دوست داری همدرد نداری !خانواده داری حمایت نداری!عشق داری تکیه گاه داری!عین همیشه همه چ داری و هیچ نداری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اس ام اس زیباتر از این که یهو ببینی خدا واست اس ام اس داده سلام بنده ی من چطوری؟ خبری ازت نیست شمارشم :ملکوت اعلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم ... ساپورت تو را support نمی کند !!!! نه در این دنیا و نه در آخرت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری و دوستی کدام است؟! افسانه ها را رها کن... فاصله ها عشق را می بلعند. وقتی من نباشم، دیگری جایم را پر میکند... به همین سادگی ... مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض یعنی : صدای اذان خونه سوت و کور خاطره های پرهیاهو و سفره ای خالی از حضور پدر و مادر … بعضی چیزا فقط یه بار تکرار میشن ؛ قدرشو بدونیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما لازم نیست شیطان شما را به یک سایت شیطانی وارد کند..برای او همین که نماز اول وقتتان را پشت یک مانیتور از شما میگیرد کافیست..!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است،که در کنار او باشی و بدانی که هرگزبه او نخواهی رسید ! گابریل گارسیا مارکز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.."" وفــــاداری ""..!؟؟ .... ...... واژه ای استــــــــــ....... کــه ایــن روزهــــا از رنـــگ و بویـــــش ........ فقــــط طعــــــمِ تلخــــــــی ... ........... بــه جـــــــا مـــانـــده..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میگوید ... راز رسیدن فقط همین است ... کافی است انار دلت ترک بخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﯾﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯼ ﺳﺮﺍﭘـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺱ ﺍﺯ ﺣـﺮﺍﻣﯽ ﺑـِﻬـَﺮﺍﺱ ﻗﯿﻤﺘـــــِ ﺧـﻮﺩ ﻣـَﺸﮑـﻦ ﻗـﺪﺭ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﺸﻨــﺎﺱ ﺁﯾﺎ ﺣـﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه  بخاطر عاطفی بودن یا ابراز احساسات عذرخواهی نکنید.  بگذارید این نشانه ای باشد که قلبی بزرگ دارید و نمی هراسید اگر دیگران نیز آنرا ببینند. ابراز احساسات علامت قدرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه .... ! ايــن بازي عــادلانه نيست ... ايــن زندگي هـمه اش مـــــار بود ... پــس پلـــه هـايش كو ؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدما اینقدری معرفت ذاشتن که نَشن خوبِ دیروز......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﮒ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﺗﻠﺨﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺷﯿﺮﯾﻦ؟ ﺯﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ:ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻏﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی: منتظر  کسی  نباش که منتظرت نیست !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست میبینی فقط خودتی و خودت!دوست داری همدرد نداری !خانواده داری حمایت نداری!عشق داری تکیه گاه داری!عین همیشه همه چ داری و هیچ نداری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اس ام اس زیباتر از این که یهو ببینی خدا واست اس ام اس داده سلام بنده ی من چطوری؟ خبری ازت نیست شمارشم :ملکوت اعلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم ... ساپورت تو را support نمی کند !!!! نه در این دنیا و نه در آخرت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری و دوستی کدام است؟! افسانه ها را رها کن... فاصله ها عشق را می بلعند. وقتی من نباشم، دیگری جایم را پر میکند... به همین سادگی ... مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض یعنی : صدای اذان خونه سوت و کور خاطره های پرهیاهو و سفره ای خالی از حضور پدر و مادر … بعضی چیزا فقط یه بار تکرار میشن ؛ قدرشو بدونیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما لازم نیست شیطان شما را به یک سایت شیطانی وارد کند..برای او همین که نماز اول وقتتان را پشت یک مانیتور از شما میگیرد کافیست..!!