بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باش برای یک نفر...... نه تصویری مبهم در خاطره های 100 نفر.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. نوشـــته هـایـم همیشــه غمگــــین نیستــــــــ...... .......... فقـــط گـــاهـــــــــی دلتــــنگــی کــه بــه ســــراغــش مــی آیـــد ........... بــــوی غـــــم میگـــــــیرد......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزامو :مدیـــــــــــــــونِ محــــــــــــلِ سگیــــــــــمه که به بعضیـــــــــــــا نمـــــیذارم... (هـــه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تناقض تلخی شده ام! دلم شور میزند اما دستانم نمک ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بدجور شیرین میزنم... بی آنکه پای فرهادی در میان باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر ستارالعیوب نبودی ما از رسوایی چیکار می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی... تو پاک افریدی ما الوده کردیم الهی... توبه از گناه اسان است توفیق ده که از عبادتمان توبه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دروغ همان کاری را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا یه وضعی شده که هر کی بهت گفت دوست دارم باید بهش بگی زر نزن و به زندگیت ادامه بدی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات خواجه عبدالله انصاری  الهی یک چند بیاد تو نازیدم . اینم بس که صحبت تو ارزیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تازه می فهمم که برف خستگی خداست آن قدر که حس می کنی پاک کنش را برداشته می کشد روی نام من روی تمام خیابان ها خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد برای کسانی که قادر به کمک کردنشان نیستیم دعا کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎﺯﻡ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﯼ ﻣﺎﺩﺭﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ، ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ،ﺩﺳﺘﻪ ﮔُﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯾﻦ، ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻦ، ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﮔُﻞ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺕ ﺍﻭﻣﺪﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد و مرگ را درمان نیست مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفی پرسید : دوست را چون دوست داری نیازش داری ؟ ؟ ؟ یا که چون نیازش داری دوست داری ؟ ؟ ؟ گفتم :"چون دارمش بی نیازم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه ســــــــــلامـــــــــتـی مــعــده اونـــایــــی کــــه هـــــــر غلطـــی مـــــیــــــخـــــــــورن بـــــازم بـــــراشــــون هــضــم مـــیــــکــــنــــه !! ^_^

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باش برای یک نفر...... نه تصویری مبهم در خاطره های 100 نفر.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. نوشـــته هـایـم همیشــه غمگــــین نیستــــــــ...... .......... فقـــط گـــاهـــــــــی دلتــــنگــی کــه بــه ســــراغــش مــی آیـــد ........... بــــوی غـــــم میگـــــــیرد......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزامو :مدیـــــــــــــــونِ محــــــــــــلِ سگیــــــــــمه که به بعضیـــــــــــــا نمـــــیذارم... (هـــه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تناقض تلخی شده ام! دلم شور میزند اما دستانم نمک ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بدجور شیرین میزنم... بی آنکه پای فرهادی در میان باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر ستارالعیوب نبودی ما از رسوایی چیکار می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی... تو پاک افریدی ما الوده کردیم الهی... توبه از گناه اسان است توفیق ده که از عبادتمان توبه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دروغ همان کاری را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا یه وضعی شده که هر کی بهت گفت دوست دارم باید بهش بگی زر نزن و به زندگیت ادامه بدی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات خواجه عبدالله انصاری  الهی یک چند بیاد تو نازیدم . اینم بس که صحبت تو ارزیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تازه می فهمم که برف خستگی خداست آن قدر که حس می کنی پاک کنش را برداشته می کشد روی نام من روی تمام خیابان ها خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد برای کسانی که قادر به کمک کردنشان نیستیم دعا کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎﺯﻡ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﯼ ﻣﺎﺩﺭﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ، ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ،ﺩﺳﺘﻪ ﮔُﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯾﻦ، ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻦ، ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﮔُﻞ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺕ ﺍﻭﻣﺪﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد و مرگ را درمان نیست مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفی پرسید : دوست را چون دوست داری نیازش داری ؟ ؟ ؟ یا که چون نیازش داری دوست داری ؟ ؟ ؟ گفتم :"چون دارمش بی نیازم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه ســــــــــلامـــــــــتـی مــعــده اونـــایــــی کــــه هـــــــر غلطـــی مـــــیــــــخـــــــــورن بـــــازم بـــــراشــــون هــضــم مـــیــــکــــنــــه !! ^_^