بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما رو فقط تو بعضی موقعیت ها میشه شناخت ... حتی اونایی ک خیلی بهتون نزدیکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه آهنگی گوش نمیدهم خودم موسیقی شده ام و ثانیه های دیکتاتور مرا تلاوت می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻼٌ ﻣﺎ ﺗﻮﯾﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐـٌﻠﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ: ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازم پرسید بن بست زندگی کجاست؟ گفتم زندگی بن بست نداره ولی تا دلت بخاد ورود ممنوع داره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است . . . باور کن بعضی ها تنها ترت میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری روزی که مرا وصل تو در چنگ آید/از حال بهشتیان مرا ننگ آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبدالله انصاری خداوندا گناهان من زیر حلم تو پنهان است تو پردهء عفو بر من گستران و مرا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن محبت کن !! از محبت خارها گل میشوند محبت کردم هیچ کس گل نشد ! همه فقط خارم کردند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون آدم های زیادی هستند که بهت خواهند گفت تو نمیتونی! کاری که تو باید انجام بدی اینه که برگردی و بگی بشین و تماشا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست و یار چون وصله پیراهن است پس آن را همرنگ انتخاب کن. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺩﻥ "ﺗﻮ" ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯿﮑﺸﯽ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب، جاده ای است که تنها مسافر آن باید خدا باشد قلبی که با غیر خدا آشناست، کوچه ای بن بست است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل، جاده ی پر پیچ و خمی است که “تا” خدا می رسد و عشق، جاده ی مستقیمی که “به” خدا می رساند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و من از  تنهایی ککم هم نمیگزد دیگر!!! حالا باز هم بگو دروغ گفتن بلد نیستی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي پناهي يعني: . . . زير آوار کسي بموني که... قرار بود تکيه گاهت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا!!! تو را به تمام عالم سوگند... آنگاه که عاشقي... در تاريکي شب... به ياد عشقي... اشک ميريزد... کمي نگاهش کن...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما رو فقط تو بعضی موقعیت ها میشه شناخت ... حتی اونایی ک خیلی بهتون نزدیکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه آهنگی گوش نمیدهم خودم موسیقی شده ام و ثانیه های دیکتاتور مرا تلاوت می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻼٌ ﻣﺎ ﺗﻮﯾﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐـٌﻠﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ: ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازم پرسید بن بست زندگی کجاست؟ گفتم زندگی بن بست نداره ولی تا دلت بخاد ورود ممنوع داره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است . . . باور کن بعضی ها تنها ترت میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری روزی که مرا وصل تو در چنگ آید/از حال بهشتیان مرا ننگ آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبدالله انصاری خداوندا گناهان من زیر حلم تو پنهان است تو پردهء عفو بر من گستران و مرا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن محبت کن !! از محبت خارها گل میشوند محبت کردم هیچ کس گل نشد ! همه فقط خارم کردند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون آدم های زیادی هستند که بهت خواهند گفت تو نمیتونی! کاری که تو باید انجام بدی اینه که برگردی و بگی بشین و تماشا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست و یار چون وصله پیراهن است پس آن را همرنگ انتخاب کن. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺩﻥ "ﺗﻮ" ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯿﮑﺸﯽ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب، جاده ای است که تنها مسافر آن باید خدا باشد قلبی که با غیر خدا آشناست، کوچه ای بن بست است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل، جاده ی پر پیچ و خمی است که “تا” خدا می رسد و عشق، جاده ی مستقیمی که “به” خدا می رساند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و من از  تنهایی ککم هم نمیگزد دیگر!!! حالا باز هم بگو دروغ گفتن بلد نیستی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي پناهي يعني: . . . زير آوار کسي بموني که... قرار بود تکيه گاهت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا!!! تو را به تمام عالم سوگند... آنگاه که عاشقي... در تاريکي شب... به ياد عشقي... اشک ميريزد... کمي نگاهش کن...