بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین… دلخوری، باش… عصبانی هستی، باش… قهری، باش… هر چی می خوای باشی باش… ولی حق نداری با من حرف نزنی… فـهمیـدی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه زیبایی هارو بیشتر درک کنی ب همون اندازه زندگیت زیبا میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر انسانها سگها حیواناتی با وفا و مفید هستند  ولی از نظر گرگ ها سگها گرگ هایی بودند که تن به بردگی دادند تا در آسایش و رفاه زندگی کنند ! ( چگوارا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی...... یک نگاه خاص گاهی  تمام شب را بیدار نگهت  میدارد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش آدم ... هیــــچ وقـــت نـــفــهمـه، یـــه حـرفـایــــی دروغ بـــوده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. "" تــا ابــد ""...... جـاییســتــــ کـــه ::.... ........ دوسـتـتـــــ دارم هــای امروزی .. ............. بـه آنجـا زیــاد سَــــر میـــزننـــــد...! .."" دوستـتـــــ دارم تـــــا ابــد ""...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی همیشه کسی درحقت نامردی میکنه که روزی در نظرت مردترین بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر! من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم، زیر پای تو آرزوهایی بودکه از آن گذشتی به خاطر من دوستت دارم مادر عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــابــا؟ مـــــــن الــــان بیــشتر شـــبیه رونالدو هستــــم یا کــــالوس؟ قــــربون پســــرم برم از همــــشون خوشگــــل تری... "بــــه ســــلامتیه همه بچــــه های سرطــــانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد تو عاشق کیستی که هم رنگ منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته شبا همش کولر رو خاموش میکنه. درسته شیک پوش نیست. درسته زیاد نمیخنده. ولی بازم “پدرم” بهترین رفیقمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سیم آخر ... ساز ميزنم امشب! به کوری چشم دنیا که ساز مخالف میزند با من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ! خداحافظ . .  چیزی تازه اگر یافتید ، بر این دو اضافه کنید ؛ تا بل ، باز شود این " در " گمشده بر دیوار . . .  ـــــــــــــــــــــــــــــ حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور افتادم ! دور از کسانیکه دوستشان دارم هیچوقت فاصله ها را نمیبخشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن قداست است...با او بودن مرد میخواهد...نه نر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحـبـت به نـامـرد ، كـردم بـسـي مـحـبـت نـشـايـد بـه هـر نـا كـسـي تـهـي دسـتـي و بـي كـسـي درد نـيـسـت كـه دردي چـو ديـدار نـامـرد نيست:(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین… دلخوری، باش… عصبانی هستی، باش… قهری، باش… هر چی می خوای باشی باش… ولی حق نداری با من حرف نزنی… فـهمیـدی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه زیبایی هارو بیشتر درک کنی ب همون اندازه زندگیت زیبا میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر انسانها سگها حیواناتی با وفا و مفید هستند  ولی از نظر گرگ ها سگها گرگ هایی بودند که تن به بردگی دادند تا در آسایش و رفاه زندگی کنند ! ( چگوارا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی...... یک نگاه خاص گاهی  تمام شب را بیدار نگهت  میدارد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش آدم ... هیــــچ وقـــت نـــفــهمـه، یـــه حـرفـایــــی دروغ بـــوده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. "" تــا ابــد ""...... جـاییســتــــ کـــه ::.... ........ دوسـتـتـــــ دارم هــای امروزی .. ............. بـه آنجـا زیــاد سَــــر میـــزننـــــد...! .."" دوستـتـــــ دارم تـــــا ابــد ""...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی همیشه کسی درحقت نامردی میکنه که روزی در نظرت مردترین بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر! من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم، زیر پای تو آرزوهایی بودکه از آن گذشتی به خاطر من دوستت دارم مادر عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــابــا؟ مـــــــن الــــان بیــشتر شـــبیه رونالدو هستــــم یا کــــالوس؟ قــــربون پســــرم برم از همــــشون خوشگــــل تری... "بــــه ســــلامتیه همه بچــــه های سرطــــانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد تو عاشق کیستی که هم رنگ منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته شبا همش کولر رو خاموش میکنه. درسته شیک پوش نیست. درسته زیاد نمیخنده. ولی بازم “پدرم” بهترین رفیقمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سیم آخر ... ساز ميزنم امشب! به کوری چشم دنیا که ساز مخالف میزند با من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ! خداحافظ . .  چیزی تازه اگر یافتید ، بر این دو اضافه کنید ؛ تا بل ، باز شود این " در " گمشده بر دیوار . . .  ـــــــــــــــــــــــــــــ حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور افتادم ! دور از کسانیکه دوستشان دارم هیچوقت فاصله ها را نمیبخشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن قداست است...با او بودن مرد میخواهد...نه نر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحـبـت به نـامـرد ، كـردم بـسـي مـحـبـت نـشـايـد بـه هـر نـا كـسـي تـهـي دسـتـي و بـي كـسـي درد نـيـسـت كـه دردي چـو ديـدار نـامـرد نيست:(