بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش هر چند ما نه ایم سزاوار رحمتت ما را بدانچه نیست سزاوار ما ببخش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویت را برآورده میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم گردش به حریم با صفایت بکنم آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیافتم و دعایت بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ميتواند چون مومي نرم يا چون سنگي سخت باشد،حال انتخاب كن،فقط بدان موم بر اثر ضربه گستردگي مي يابد و سنگ خرد مي شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه این روزها به صدای جیبت گوش میدهند..... نه صدای قلبت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جلوی خدا زانو بزنی میتونی جلوی همه وایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زيبا ئيست كه در تاريكي صحرا/ زماني كه هراس مرگ مي دزدد سكوتت را /يكي مثل نسيم دشت آهسته مي گويد/ كنارت هستم اي تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم;نمیدانم چه میخواهی!ولی امشب...برای تو,برای رفع غم هایت,برای قلب زیبایت,برای آرزوهایت به درگاهش دعا کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره دشمنان خود را ببخشید . هیچ چیز بیش از این انها را نمی ازارد .  ...اسکاروایلد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بنايي که هر چه بيشتر بلرزد محکمتر مي شود، دل آدمي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اتاق تاریک ... یک پنجره ی باز.... یک موزیک غمگین ... و یک سیگار.... این است تمام دارایی ام بعداز رفتن ""تو""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی خـــــــــــدا دلگـــــــــــــیرم ولـی احــــــــساس غــــم نمـیکــــــــــنم چـــــــــون با تـوام پیش کـــــــسی  ســـــــــــــــرمو خـــم نمیکــــــــــنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهى بى هيــــــــچ بهانه كسى را دوست دارى ... , امــــــــا ... . گــــاهى با هــــــــزار دليل هم نميتوانى يكى را دوست داشته باشى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي شور نمي خواهد ، شعور مي خواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است… که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد… و بیشـــتر از تــــــــو… هیـــــــــــچ نخواهد.. و تــــــــــو ... برایش تـــــــمام زندگی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ... ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ♥

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش هر چند ما نه ایم سزاوار رحمتت ما را بدانچه نیست سزاوار ما ببخش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویت را برآورده میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم گردش به حریم با صفایت بکنم آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیافتم و دعایت بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ميتواند چون مومي نرم يا چون سنگي سخت باشد،حال انتخاب كن،فقط بدان موم بر اثر ضربه گستردگي مي يابد و سنگ خرد مي شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه این روزها به صدای جیبت گوش میدهند..... نه صدای قلبت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جلوی خدا زانو بزنی میتونی جلوی همه وایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زيبا ئيست كه در تاريكي صحرا/ زماني كه هراس مرگ مي دزدد سكوتت را /يكي مثل نسيم دشت آهسته مي گويد/ كنارت هستم اي تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم;نمیدانم چه میخواهی!ولی امشب...برای تو,برای رفع غم هایت,برای قلب زیبایت,برای آرزوهایت به درگاهش دعا کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره دشمنان خود را ببخشید . هیچ چیز بیش از این انها را نمی ازارد .  ...اسکاروایلد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بنايي که هر چه بيشتر بلرزد محکمتر مي شود، دل آدمي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اتاق تاریک ... یک پنجره ی باز.... یک موزیک غمگین ... و یک سیگار.... این است تمام دارایی ام بعداز رفتن ""تو""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی خـــــــــــدا دلگـــــــــــــیرم ولـی احــــــــساس غــــم نمـیکــــــــــنم چـــــــــون با تـوام پیش کـــــــسی  ســـــــــــــــرمو خـــم نمیکــــــــــنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهى بى هيــــــــچ بهانه كسى را دوست دارى ... , امــــــــا ... . گــــاهى با هــــــــزار دليل هم نميتوانى يكى را دوست داشته باشى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي شور نمي خواهد ، شعور مي خواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است… که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد… و بیشـــتر از تــــــــو… هیـــــــــــچ نخواهد.. و تــــــــــو ... برایش تـــــــمام زندگی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ... ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ♥