بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها هرگز گریه نمی کنند برفراز بلند تریت نقاط کوه می روند و در آنج عمیق ترین زوزه ها را می کشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

100 سالتم که بشه ممکن نیست فراموش کنی غصه ای را که در لالایی مادرت بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا اشکهایم هم شبیه تو شده اند....دلتنگ که میشوم نمی آیند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا مثل داور فوتبال بود.وقتی زمین میخوردی و زخمی میشدی میومد بالا سرت میپرسید میتونی ادامه بدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عاشق شدن را بلدند... اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای طولانی مدت بمانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدم سیگاری برای خودش داستانی داره……. قبل از اینکه بهش بگی که سیگار میکشتت، بدون یه چیزی همین الان داره اونو میکشه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دیگر هیـچ چیـز نمـانـده ,  ....... جـز خـودم و ســایــه ای خسـتـه ........! ..... و حســی کــه حــوصــله ی نوشتــــن نــدارد......! . زخمــیستــ !,:: زخمیِ رفـاقـتـــــ.....!... و دیگــر هیـــچ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! ﺑﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎ، ﻧﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی رفیق... چقدر ساده...همین که پای "نون" وسط می آد...دوست دارم...میشه...دوست "ن"دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره حاجی سرنوشتمونم مثل قلیان شد...تا اون موقع که طعم داشتیم همه باهامون بودن اما وقتی که از طعم افتادیم گفتن سوخت بریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا مثل داور فوتبال بود.وقتی زمین میخوردی و زخمی میشدی میومد بالا سرت میپرسید میتونی ادامه بدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای آهنگ را زیاد میکنم آآآآآآآآآآآنقدر زیاد که صدای تنهای به گوشم نرسد!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چه زیباست وقتی تمام حرفها از توصیف مهربانیهایت عاجزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جان ...  بی خیال ِ قوانین ِ طبیعت ... ، باور کن این روز ها ...  افتادن ِ آدم ها تقصیر ِ جاذبه ی ِ زمین نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقان یک به یک رفتند.مراباخود رهاکردند.همه خود درد من بودند.گمان کردم که همدردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیسه ولوله.... محبوبه هرچی دله......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها هرگز گریه نمی کنند برفراز بلند تریت نقاط کوه می روند و در آنج عمیق ترین زوزه ها را می کشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

100 سالتم که بشه ممکن نیست فراموش کنی غصه ای را که در لالایی مادرت بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا اشکهایم هم شبیه تو شده اند....دلتنگ که میشوم نمی آیند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا مثل داور فوتبال بود.وقتی زمین میخوردی و زخمی میشدی میومد بالا سرت میپرسید میتونی ادامه بدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عاشق شدن را بلدند... اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر برای طولانی مدت بمانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدم سیگاری برای خودش داستانی داره……. قبل از اینکه بهش بگی که سیگار میکشتت، بدون یه چیزی همین الان داره اونو میکشه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دیگر هیـچ چیـز نمـانـده ,  ....... جـز خـودم و ســایــه ای خسـتـه ........! ..... و حســی کــه حــوصــله ی نوشتــــن نــدارد......! . زخمــیستــ !,:: زخمیِ رفـاقـتـــــ.....!... و دیگــر هیـــچ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! ﺑﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎ، ﻧﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی رفیق... چقدر ساده...همین که پای "نون" وسط می آد...دوست دارم...میشه...دوست "ن"دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره حاجی سرنوشتمونم مثل قلیان شد...تا اون موقع که طعم داشتیم همه باهامون بودن اما وقتی که از طعم افتادیم گفتن سوخت بریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا مثل داور فوتبال بود.وقتی زمین میخوردی و زخمی میشدی میومد بالا سرت میپرسید میتونی ادامه بدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای آهنگ را زیاد میکنم آآآآآآآآآآآنقدر زیاد که صدای تنهای به گوشم نرسد!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چه زیباست وقتی تمام حرفها از توصیف مهربانیهایت عاجزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جان ...  بی خیال ِ قوانین ِ طبیعت ... ، باور کن این روز ها ...  افتادن ِ آدم ها تقصیر ِ جاذبه ی ِ زمین نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقان یک به یک رفتند.مراباخود رهاکردند.همه خود درد من بودند.گمان کردم که همدردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیسه ولوله.... محبوبه هرچی دله......