بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعـتراف تـلخی اسـت ؛ ولــی...عـشقم و آن غــریبه به هـم می آیــند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زبان برگ ها را می دانم … مثلا “خش خش” یعنی “امان از جدایی” پیش از جدایی از درخت هیچ برگی خش خش نمی کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیز؛ جوان ایرانی!  یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد *** آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی دوستم: اونی که قواعد موفقیت رو می دونه صرفا موفق نیست اونی که این قواعد رو توی زندگیش به کار ببره موفقه :::: تئوری تنها کافی نیست عمل داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است حرفت را نفهمند، سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند، حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش زدن به یک “سرنوشت” کبریت نمی خواهد که !! “پـــا” می خواهد … که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر … و … بـــــــــروی .. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که پاره های روح خود را برای التیام به دیگران میبخشند از همه بیشتر به خدا شبیه اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید حواسمون باشه تو زمونه ای زندگی میکنیم که هر کی با خداست امله....دوست پسر و دوست دختر داشتن ارزشه.....داشتن چاقو تو جیب احترام میاره.....مسخره کردن طنزه....دزدی و دروغ گفتن زرنگیه.....و.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز صد بار بسوختیم و خامیم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چون زِ دری پای کشیدیم,کشــــــــیدیم امید ز هر کس که بریدیم,بریدیـــــــــــم دل نیست کبوتر که چوبرخاست,نشیند ازگوشه ی بامی که پریدیم,پریدیـــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم چیزی ندیدم چه شد ان دنیایی را که میگفتی خراب میکنی اگر یک تار مویم کم شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایــا شـکـرت :  فـقـط واسـه اینـکه بـهـمـون تـوفیـق دادی کـه بـگـیـم " خــــدایـــــا شــــکــرت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنــت بـوی غـریـبـه مـیـدهـد!! . . وگــرنـه سـگـهـای مـحـل بـیـخـودی پـارس نـمـیـکـنـنـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم از پولدارایی که تو پول غلط میزنن ولی وقتی میگی اقتصاد زندگیت چطوره میگه<خخخخخرررررررررااااببببببببب>اه اه.اگه واسه تو خراب پس واسه ما چی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب صورت خود رابه خداخواهم کرد.ازخداخواهش دیدارتوراخواهم کرد.تاکه جان دارم واز سینه نفس می اید.به تو ومهرتو ای دوست وفاخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هیچ گاه برای تمام روز هایت وعده آفتاب را نداده است، اما بعد از هر رگبار حتما برایت رنگین کمانی میفرستد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعـتراف تـلخی اسـت ؛ ولــی...عـشقم و آن غــریبه به هـم می آیــند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زبان برگ ها را می دانم … مثلا “خش خش” یعنی “امان از جدایی” پیش از جدایی از درخت هیچ برگی خش خش نمی کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیز؛ جوان ایرانی!  یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد *** آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی دوستم: اونی که قواعد موفقیت رو می دونه صرفا موفق نیست اونی که این قواعد رو توی زندگیش به کار ببره موفقه :::: تئوری تنها کافی نیست عمل داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است حرفت را نفهمند، سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند، حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش زدن به یک “سرنوشت” کبریت نمی خواهد که !! “پـــا” می خواهد … که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر … و … بـــــــــروی .. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که پاره های روح خود را برای التیام به دیگران میبخشند از همه بیشتر به خدا شبیه اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید حواسمون باشه تو زمونه ای زندگی میکنیم که هر کی با خداست امله....دوست پسر و دوست دختر داشتن ارزشه.....داشتن چاقو تو جیب احترام میاره.....مسخره کردن طنزه....دزدی و دروغ گفتن زرنگیه.....و.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز صد بار بسوختیم و خامیم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چون زِ دری پای کشیدیم,کشــــــــیدیم امید ز هر کس که بریدیم,بریدیـــــــــــم دل نیست کبوتر که چوبرخاست,نشیند ازگوشه ی بامی که پریدیم,پریدیـــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم چیزی ندیدم چه شد ان دنیایی را که میگفتی خراب میکنی اگر یک تار مویم کم شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایــا شـکـرت :  فـقـط واسـه اینـکه بـهـمـون تـوفیـق دادی کـه بـگـیـم " خــــدایـــــا شــــکــرت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنــت بـوی غـریـبـه مـیـدهـد!! . . وگــرنـه سـگـهـای مـحـل بـیـخـودی پـارس نـمـیـکـنـنـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم از پولدارایی که تو پول غلط میزنن ولی وقتی میگی اقتصاد زندگیت چطوره میگه<خخخخخرررررررررااااببببببببب>اه اه.اگه واسه تو خراب پس واسه ما چی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب صورت خود رابه خداخواهم کرد.ازخداخواهش دیدارتوراخواهم کرد.تاکه جان دارم واز سینه نفس می اید.به تو ومهرتو ای دوست وفاخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هیچ گاه برای تمام روز هایت وعده آفتاب را نداده است، اما بعد از هر رگبار حتما برایت رنگین کمانی میفرستد