بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک وجدانه خوب به هزار شمشیر مس ارزد. ناپلئون بنا پارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاييم را به حراج گذاشتم . اما باز هم ياد تو بود كه بالاترين قيمت را داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر.....یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور...... مرحوم حسین پناهی روحش شاد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اتش است . اما اینکه وجودتان را گرم می کند یا خانه تان را می سوزاند ،چیزی است که هیچ گاه نمی توانید پیش بینی کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســتت دارم هـآیت را میشـــمآرم.. کـآش بـه جـآی شعـآر "شعــور" داشتـه بـآشـی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای بـــاران ..... .... هــر وقـتـــ قــــرار استـــ بیــایــی ..... خَبَـــــرَم کــــن... ...... یــه عــــالمــــه خــاطـــره دارم... کــه زحمتـــِ .... ... شستنــش را بــایــــد تــو بِکـــشـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گسستن دو همسر مي تواند خانداني را از هم بپاشد . ارد بزرگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترين الماس جهان آفتاب است،که خوشبختانه بر گردن همه مي درخشد.چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ینی هیچوقت نگی متاسفم :x

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر:تنهايي درد نيست، عيبه ايراده... پسر:وقتي عشق و بايد دروغ گفت،عيبت ميشه دردت، يکي هم پيدا ميشه ميگه دردت بي درمونه آقايي... ديالوگ زيباي شاهرخ استخري و رز رضوي در فيلم ...يک،دو،سه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب مثل خط سفید وسط جاده ست.تکه تکه میشه ولی باز هم پا به پات میاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و بحران نوشیدن چای بی تو در این خانه مهمترین بحران خاورمیانه است و این احمق ها هنوز سر نفت میجنگند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردراشتباهند آنانكه به جاى ساده گرفتن زندگى آن راسرسرى می گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبتت چشمه ایست ازجنس نور""..." هم ارادت، هم سلام از راه دور"".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهايم بي انتهاست... مانند گردش تكراري عقربه هاي ساعت در دايره هاي بي انتها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیرالمومنین علی (ع) : انسان شکیبا سرانجام به مقصود برسد ، هرچند زمانی دراز بگذرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک وجدانه خوب به هزار شمشیر مس ارزد. ناپلئون بنا پارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاييم را به حراج گذاشتم . اما باز هم ياد تو بود كه بالاترين قيمت را داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر.....یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور...... مرحوم حسین پناهی روحش شاد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اتش است . اما اینکه وجودتان را گرم می کند یا خانه تان را می سوزاند ،چیزی است که هیچ گاه نمی توانید پیش بینی کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســتت دارم هـآیت را میشـــمآرم.. کـآش بـه جـآی شعـآر "شعــور" داشتـه بـآشـی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای بـــاران ..... .... هــر وقـتـــ قــــرار استـــ بیــایــی ..... خَبَـــــرَم کــــن... ...... یــه عــــالمــــه خــاطـــره دارم... کــه زحمتـــِ .... ... شستنــش را بــایــــد تــو بِکـــشـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گسستن دو همسر مي تواند خانداني را از هم بپاشد . ارد بزرگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترين الماس جهان آفتاب است،که خوشبختانه بر گردن همه مي درخشد.چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ینی هیچوقت نگی متاسفم :x

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر:تنهايي درد نيست، عيبه ايراده... پسر:وقتي عشق و بايد دروغ گفت،عيبت ميشه دردت، يکي هم پيدا ميشه ميگه دردت بي درمونه آقايي... ديالوگ زيباي شاهرخ استخري و رز رضوي در فيلم ...يک،دو،سه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب مثل خط سفید وسط جاده ست.تکه تکه میشه ولی باز هم پا به پات میاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و بحران نوشیدن چای بی تو در این خانه مهمترین بحران خاورمیانه است و این احمق ها هنوز سر نفت میجنگند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردراشتباهند آنانكه به جاى ساده گرفتن زندگى آن راسرسرى می گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبتت چشمه ایست ازجنس نور""..." هم ارادت، هم سلام از راه دور"".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهايم بي انتهاست... مانند گردش تكراري عقربه هاي ساعت در دايره هاي بي انتها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیرالمومنین علی (ع) : انسان شکیبا سرانجام به مقصود برسد ، هرچند زمانی دراز بگذرد