بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند پرواز سیمرغی است که اندیشه های والا را سوار بر بالهایش به نهایت میرساند؛یا به اوج عزت و بزرگی یا به نیستی و نابودی!!!!! (شاکتی گوین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـصـادف جـان سـالـم بـه در بـرده بـود و مـیـگـفـت... زنـدگـی اش را مـدیـون مـاشـیـن مـدل بـالایـش اســـت  و خـــدا هـمـچـنـان لـبــخــنـد مـیـزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب زندگیم در پیچ و تاب کودکیم گم شد دوستانم را روزگار گرفت،عشقم را عاشق دیگر ربود، ما ماندیم و سیگاری کنج لب و تلخی چای بی قند وخش خش برگهای زرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2 چیز هست که اگه بشکنه درست کردنش تقریبا محاله . . . . غرور و دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خدا با يك نقطه جدا ميشود از هيچكس انتظار ماندن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود غمگینم .......... تشنه ام مثل فیل بی خرطوم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه واسه دیدنت صف کشیدن منم اونجام ولی غش کردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنها به من میخندند چون متفاوت بودم،ولی من بیشتر به آنها خندیدم چون چون همه ی آنها مثل هم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفایعنی محبت پیشه کردن/چونیلوفربه باغی ریشه کردن وفایعنیچوکوچ شاپرک ها/چومجنون بی لیلی گریه کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به چیزی آراسته نشده کهاز جوانمردی زیباتر باشد. امیرالمونین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که راه را غلط رفته، اگر درست راه برود، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست، غلط راه برود.(دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم اگه من تنهات بزارم ناراحت میشی؟؟؟ گفت نه تازه خوشحالم میشم........ منم..... الان حدود 1ساله که اون خوشحاله و من تو آتیش نبودنش میسوزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که لازم است گاهى با خودم رو راست تر از اين باشم که هستم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﭽﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ، ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﻢ ! ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﺖ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﻧﺸﺪ ؛ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺟﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـت کـه صـاف بـاشـه ، مـنـتـظـر بـاش ... دهـنـت هـم حـتـمـا مـیشـه ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید بگی از دست هرکاری میومد انجام دادی.حالا نوبت پاهاته که باهاش گورتو گم کنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند پرواز سیمرغی است که اندیشه های والا را سوار بر بالهایش به نهایت میرساند؛یا به اوج عزت و بزرگی یا به نیستی و نابودی!!!!! (شاکتی گوین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـصـادف جـان سـالـم بـه در بـرده بـود و مـیـگـفـت... زنـدگـی اش را مـدیـون مـاشـیـن مـدل بـالایـش اســـت  و خـــدا هـمـچـنـان لـبــخــنـد مـیـزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب زندگیم در پیچ و تاب کودکیم گم شد دوستانم را روزگار گرفت،عشقم را عاشق دیگر ربود، ما ماندیم و سیگاری کنج لب و تلخی چای بی قند وخش خش برگهای زرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2 چیز هست که اگه بشکنه درست کردنش تقریبا محاله . . . . غرور و دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خدا با يك نقطه جدا ميشود از هيچكس انتظار ماندن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود غمگینم .......... تشنه ام مثل فیل بی خرطوم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه واسه دیدنت صف کشیدن منم اونجام ولی غش کردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنها به من میخندند چون متفاوت بودم،ولی من بیشتر به آنها خندیدم چون چون همه ی آنها مثل هم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفایعنی محبت پیشه کردن/چونیلوفربه باغی ریشه کردن وفایعنیچوکوچ شاپرک ها/چومجنون بی لیلی گریه کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به چیزی آراسته نشده کهاز جوانمردی زیباتر باشد. امیرالمونین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که راه را غلط رفته، اگر درست راه برود، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست، غلط راه برود.(دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم اگه من تنهات بزارم ناراحت میشی؟؟؟ گفت نه تازه خوشحالم میشم........ منم..... الان حدود 1ساله که اون خوشحاله و من تو آتیش نبودنش میسوزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که لازم است گاهى با خودم رو راست تر از اين باشم که هستم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﭽﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ، ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﻢ ! ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﺖ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﻧﺸﺪ ؛ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺟﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـت کـه صـاف بـاشـه ، مـنـتـظـر بـاش ... دهـنـت هـم حـتـمـا مـیشـه ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید بگی از دست هرکاری میومد انجام دادی.حالا نوبت پاهاته که باهاش گورتو گم کنی