بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطرات بیهوده تلاش میکند... یادتو این سوی شیشه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی محسن یگانه که گفت از مملکتی که پدرم به خاطرش شهید شده بیرون نمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ارامگاه ها و قبرستان ها برو تا ببینی که نباید زندگی رو زیاد سخت بگیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نه «اجبار» میفهمد نه «نصیحت»... آنکه لایق دوست داشتن است را دوست دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به کسی نسپار،این روزها برخی از سپرده ات هم بهره می خواهند ، بهره ای به قیمت تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما شبیه ظروف اشپزخونه ن ... بعضی هاشون مثل ظروف نشکن؛نمی شکنن ،نمیشکنن،...اما وقتی هم که میشکنن ؛خورد میشن,هزار تیکه میشن ؛دیگه هیچ کاری نمی شه براشون کرد.... قبول داری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هــــا موجوداتـــی هســــتند که، بــــرای نزدیکــــــ ـــ شدنشــــون، باید ازشــــون دوریــــــــ کـــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گل فروش! تنها کسی است که،وقتی با گل وترد خانه میشود همه غمگین میشوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان شهر مااز کوسه ها وحشیترند*بره های این حوالی گرگهارا میدرند*سایه ازسایه حراسان درمیان کوچه ها*زنده هاهم آبروی مرده هارا میبرنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی انصـــافیست محـبت مــادری غمگـــین را ب یک نگاه فروختن....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان روی زمین استوار ، بیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوار سقوط می کنند .چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“پا به پایم” که نیامدی “دست در دستم” که نگذاشتی “سر به سرم” هم نگذار، که قولش را به بیابان دادم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو سه شبه که چشمام به دره... خدا کنه که خوابم نبره... تو این قفس که زندونه غمه... دلم گرفته و منتظره...  خدا کنه که خوابم نبره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امام رضا  از اهو که کمتر نیستیم ...............ضامنمون شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظاتم را به کسی میدهم که غمگین ترین لجظات را از تو بگیرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطرات بیهوده تلاش میکند... یادتو این سوی شیشه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی محسن یگانه که گفت از مملکتی که پدرم به خاطرش شهید شده بیرون نمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ارامگاه ها و قبرستان ها برو تا ببینی که نباید زندگی رو زیاد سخت بگیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نه «اجبار» میفهمد نه «نصیحت»... آنکه لایق دوست داشتن است را دوست دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به کسی نسپار،این روزها برخی از سپرده ات هم بهره می خواهند ، بهره ای به قیمت تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما شبیه ظروف اشپزخونه ن ... بعضی هاشون مثل ظروف نشکن؛نمی شکنن ،نمیشکنن،...اما وقتی هم که میشکنن ؛خورد میشن,هزار تیکه میشن ؛دیگه هیچ کاری نمی شه براشون کرد.... قبول داری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هــــا موجوداتـــی هســــتند که، بــــرای نزدیکــــــ ـــ شدنشــــون، باید ازشــــون دوریــــــــ کـــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گل فروش! تنها کسی است که،وقتی با گل وترد خانه میشود همه غمگین میشوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان شهر مااز کوسه ها وحشیترند*بره های این حوالی گرگهارا میدرند*سایه ازسایه حراسان درمیان کوچه ها*زنده هاهم آبروی مرده هارا میبرنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی انصـــافیست محـبت مــادری غمگـــین را ب یک نگاه فروختن....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان روی زمین استوار ، بیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوار سقوط می کنند .چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“پا به پایم” که نیامدی “دست در دستم” که نگذاشتی “سر به سرم” هم نگذار، که قولش را به بیابان دادم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو سه شبه که چشمام به دره... خدا کنه که خوابم نبره... تو این قفس که زندونه غمه... دلم گرفته و منتظره...  خدا کنه که خوابم نبره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امام رضا  از اهو که کمتر نیستیم ...............ضامنمون شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظاتم را به کسی میدهم که غمگین ترین لجظات را از تو بگیرد