بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کی غم آن خورم که دارم یانه  وین عمر به خوشدلی گذارم یانه پرکن قدح باده که معلومم نیست  کاین دم که فرو برم برآرم یانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدامین بازی راهت ندادند ک امروز اینقدر دیوانه وار تشنه ی بازی دادن آدمهایی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل "حر" باش ! چنان که زندگی دیروز و امروزت زمین تا اسمان با هم فرق داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رو میشه تو دستای خسته پدر دید .... و توی نگاه نگران مادر ... نه تو دستای منتظر یه غریبه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه کفشش را جا گذاشت... یه لشکر آدم به دنبالش گشتن... ما دلـــــــــــــــــمان را جا میگذاریم.... هیچکس از مــــــــــــــا سراغی نمیگیرد... انگار که هیچوقت نبوده ایـــــــــــــــــم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی را نه پرسپولیس برد نه استقلال... بازی را من برده ام... نتیجه را ببین... اشک.هیچ به نفع من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس پسریو دارم که مخاطب خاصش بهش زنگ زده میگه عاشقتم ولی بعد چند لحظه سکوت، صدایه دوستاش از پشت تلفن میاد که میگن حالا زنگ بزن اون یکی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالادیگرشیشه ی پهن عینک دودی هم قرمزی چشم هایم راقدنمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهااااااااااااااااای دخترایی که میگین همه پسرا سر و ته یه کرباسن . . . کسی بهتون نگفته که برید همشونو امتحان بکنیدااا . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بي معرفتي يعني چي ؟ يعني اينكه ما به حرف هاي چهارتا فيلسوف بيشتر از احاديث امامان معصوممون لايك بديم  . از اين به بعد اينقدر بي معرفت نباشيم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا می ره جلو عقربه هی؟ متنفرم از ته دل از اول مهر!! بزن لایکو به افتخار گروه خواننده هاش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی که میزنید دلی را که میشکنید "ارزان نیست" یک جایی باید بهایش را بپردازید یک وقتی "شاید همین نزدیکی ها"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـانی که تهی از احســاس... و با چتری از منطق.... گوشه ای تنها نشسته اند.بی شک ، همان دخــترکان بی پروایـی اند که سالهایی نه چندان دوربی تجربه از " تب و لرز " عشــق"خیسـی بارانـش " را آرزو میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از عروسک کمتریم..... آنها مرده بودند و زندگی می کردند.... ما زندگی میکنیم و مرده ایم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است براي كسي كه نمي داند...نمي داندكه بي او به دشت جنون مي رود دلم...مي دانم كه اگر نزديكش شوم دور خواهدشد...پس بگذار كه نداندبي اوتنهايم...دور مي مانم كه نزديك بماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق!!!  مبادا "گرفته" باشی که شهری را به نماز آیات وامیدارم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کی غم آن خورم که دارم یانه  وین عمر به خوشدلی گذارم یانه پرکن قدح باده که معلومم نیست  کاین دم که فرو برم برآرم یانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدامین بازی راهت ندادند ک امروز اینقدر دیوانه وار تشنه ی بازی دادن آدمهایی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل "حر" باش ! چنان که زندگی دیروز و امروزت زمین تا اسمان با هم فرق داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رو میشه تو دستای خسته پدر دید .... و توی نگاه نگران مادر ... نه تو دستای منتظر یه غریبه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه کفشش را جا گذاشت... یه لشکر آدم به دنبالش گشتن... ما دلـــــــــــــــــمان را جا میگذاریم.... هیچکس از مــــــــــــــا سراغی نمیگیرد... انگار که هیچوقت نبوده ایـــــــــــــــــم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی را نه پرسپولیس برد نه استقلال... بازی را من برده ام... نتیجه را ببین... اشک.هیچ به نفع من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس پسریو دارم که مخاطب خاصش بهش زنگ زده میگه عاشقتم ولی بعد چند لحظه سکوت، صدایه دوستاش از پشت تلفن میاد که میگن حالا زنگ بزن اون یکی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالادیگرشیشه ی پهن عینک دودی هم قرمزی چشم هایم راقدنمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهااااااااااااااااای دخترایی که میگین همه پسرا سر و ته یه کرباسن . . . کسی بهتون نگفته که برید همشونو امتحان بکنیدااا . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بي معرفتي يعني چي ؟ يعني اينكه ما به حرف هاي چهارتا فيلسوف بيشتر از احاديث امامان معصوممون لايك بديم  . از اين به بعد اينقدر بي معرفت نباشيم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا می ره جلو عقربه هی؟ متنفرم از ته دل از اول مهر!! بزن لایکو به افتخار گروه خواننده هاش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی که میزنید دلی را که میشکنید "ارزان نیست" یک جایی باید بهایش را بپردازید یک وقتی "شاید همین نزدیکی ها"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـانی که تهی از احســاس... و با چتری از منطق.... گوشه ای تنها نشسته اند.بی شک ، همان دخــترکان بی پروایـی اند که سالهایی نه چندان دوربی تجربه از " تب و لرز " عشــق"خیسـی بارانـش " را آرزو میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از عروسک کمتریم..... آنها مرده بودند و زندگی می کردند.... ما زندگی میکنیم و مرده ایم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است براي كسي كه نمي داند...نمي داندكه بي او به دشت جنون مي رود دلم...مي دانم كه اگر نزديكش شوم دور خواهدشد...پس بگذار كه نداندبي اوتنهايم...دور مي مانم كه نزديك بماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق!!!  مبادا "گرفته" باشی که شهری را به نماز آیات وامیدارم...