بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است .پروازمیخواهم .تابه کجایش  نمیدانم* فقط اززمین بیزارم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن درد و ازآخر بخونی میشه درد ولی درمان و از آخر بخونی میشه نامرد پس مواظب باش واسه دردت ب هر درمانی تن ندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـغرور و خـود شـيفته نـيستم ولـي يـاد گـرفـتم کـه تـو زنـدگـيم مـنت احـدي رو نـکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي بِ يِ جايي رسيدي كِ همه نگرانت بودن به جز خودت، بدون بِ جاهاي خطرناكي رسيدي! شبيه بچه نوپاييَ م كِ داره لبه يِ پرتگاه بازي مي كنه؛ همه دارن از نگراني فرياد مي زنن، من دارم مي خندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی...روی زانوهای تونشستن حکم پادشاهی بر سرزمین عشق را دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمده ای.برای شناختنم عکسم رامچاله کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز من تنهایم باز من سرگردان از خودم میپرسم به که باید پیوست به که دل باید بست به دیاری که پر از دیوار است یا به افسانه دوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شبا فرشته ها از آرزوهای آدما قشه مگن واسه خدا، خدا کنه همین حالا آرزوی دلت گفته بشه پیش خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از فرصت استفاده نکنیم .. روزگار اونو میده به کس دیگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت زندگی یک ضربه بهت زد،آروم لبخند بزن و بهش بگو: "جوجه همه زورت همین بود؟!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی از آدمـا مـثـل چـمـن مـیـمـونـن نـبـایـد زیـادی بـزرگـشـون کـنـی بـایـد هـر دفـعـه بـا  قـیـچـی کـوتـاشـون کـنـی وگـرنـه مـیـشـن هـرزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+احساس میــ کُنم  بـ ه یـ ه کُـتَکـــ احتیاج دارَم :دیـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا حقیقت است٬خدا عشق است.در مواجه با دیگران حقیقت را دنبال کنید و هرگز فراموش نکنید که جان حقیقت٬عشق است و مهر.به همه عشق بورزید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقم: دست های اورا کـــــــه گرفتـــــی دیگـــر به مـــن نگاه نکن .... نگاه تـــو ... بیشتـــر از دیـــدن دستهایتان آتشـــم میـــــــزنــــــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســــــتانت که مــــــــالٍ مــــــــنَ باشـــــــد، هیـــچکس مرا دســـتٍ کــــم نمـــی گــیرد. ســلامتــی هــرچـــی سـربازهٍ (//_.~) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود خواب با یک روز مرخصی حل میشود.کمبود وقت با مدیریت زمان سایر کمبودها نیز علاجی دارند . با کمبود دستهایت چه کنم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است .پروازمیخواهم .تابه کجایش  نمیدانم* فقط اززمین بیزارم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن درد و ازآخر بخونی میشه درد ولی درمان و از آخر بخونی میشه نامرد پس مواظب باش واسه دردت ب هر درمانی تن ندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـغرور و خـود شـيفته نـيستم ولـي يـاد گـرفـتم کـه تـو زنـدگـيم مـنت احـدي رو نـکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي بِ يِ جايي رسيدي كِ همه نگرانت بودن به جز خودت، بدون بِ جاهاي خطرناكي رسيدي! شبيه بچه نوپاييَ م كِ داره لبه يِ پرتگاه بازي مي كنه؛ همه دارن از نگراني فرياد مي زنن، من دارم مي خندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی...روی زانوهای تونشستن حکم پادشاهی بر سرزمین عشق را دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمده ای.برای شناختنم عکسم رامچاله کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز من تنهایم باز من سرگردان از خودم میپرسم به که باید پیوست به که دل باید بست به دیاری که پر از دیوار است یا به افسانه دوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شبا فرشته ها از آرزوهای آدما قشه مگن واسه خدا، خدا کنه همین حالا آرزوی دلت گفته بشه پیش خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از فرصت استفاده نکنیم .. روزگار اونو میده به کس دیگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت زندگی یک ضربه بهت زد،آروم لبخند بزن و بهش بگو: "جوجه همه زورت همین بود؟!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی از آدمـا مـثـل چـمـن مـیـمـونـن نـبـایـد زیـادی بـزرگـشـون کـنـی بـایـد هـر دفـعـه بـا  قـیـچـی کـوتـاشـون کـنـی وگـرنـه مـیـشـن هـرزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+احساس میــ کُنم  بـ ه یـ ه کُـتَکـــ احتیاج دارَم :دیـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا حقیقت است٬خدا عشق است.در مواجه با دیگران حقیقت را دنبال کنید و هرگز فراموش نکنید که جان حقیقت٬عشق است و مهر.به همه عشق بورزید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقم: دست های اورا کـــــــه گرفتـــــی دیگـــر به مـــن نگاه نکن .... نگاه تـــو ... بیشتـــر از دیـــدن دستهایتان آتشـــم میـــــــزنــــــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســــــتانت که مــــــــالٍ مــــــــنَ باشـــــــد، هیـــچکس مرا دســـتٍ کــــم نمـــی گــیرد. ســلامتــی هــرچـــی سـربازهٍ (//_.~) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود خواب با یک روز مرخصی حل میشود.کمبود وقت با مدیریت زمان سایر کمبودها نیز علاجی دارند . با کمبود دستهایت چه کنم؟