بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عشق بجنگ ولی هرگز اون گدایی نکن (دیالوگ سریال کلانتر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــه سیـگار هایـم پوکـه های خاطـرات اسـت که شلیـک می کنـم وسـط مغــزم می کشـــد مـرا اما شــاید تــو را فـراری دهد از ذهنــم همـه را خـطا زدم پاکــت بعدی خشابـــی دیگـــــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي نگارنده كتاب زندگيم اي مولف قصه تقديرم و اي صاحب تمام وجودم كتاب زندگيم را خودت با پاياني خير به اتمام برسان آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل رفتن به جهنم این جمله را خواهم گفت:خدایا ببخش که ناامیدت کردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه وار هم كه عاشقش باشم وقتي غرور دخترانه ام بيايد وسط؛تنها يك جمله ميكويم:...مهم نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به غربت پدرش علی(ع) مهدی تنهاست با اعمالمان تنها ترش نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی از من بپرسند تا بحال عشقی را دیده ای که به دیوانگی نرود و سرشار از خوبی باشد؟ بی شک خواهم گفت عشق به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه اگرسرش فرياد كشيدم بجای اينكه بامشت به دهانم بزندباانگشتان مهربانش نوازشم میكندو ميگويد:ميدانم جزمن کسی رانداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

29بهمن روزیست که کورش کبیر آن را "سپنتا"روز عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه از تو میخواهند ( بدهی ) اما من از تو میخواهم ( بگیری ) ...  خستگی ... دلتنگی ... نگرانی ... غم و اندوه را از لحظه به لحظه روزگار عزیزانم .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین،معذرت میخوام ولی... راز جاذبه من مادرم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم هایی که میفمن دوسشون دارمو وهمچنان آدم باقی میمونن کمال تشکر رو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی می کنم! کاش می فهمیدی، گاهی همین نگاه سردت... روی زمستان را هم كم می كنـــــــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرویم ، سراب پشت سر ، خاطرات نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حیله ای که شیطان به کار برد این بود که همه دنیا رو متقاعد کرد که وجود نداره (دیالوگ فیلم همیشه مظنون)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عشق بجنگ ولی هرگز اون گدایی نکن (دیالوگ سریال کلانتر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــه سیـگار هایـم پوکـه های خاطـرات اسـت که شلیـک می کنـم وسـط مغــزم می کشـــد مـرا اما شــاید تــو را فـراری دهد از ذهنــم همـه را خـطا زدم پاکــت بعدی خشابـــی دیگـــــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي نگارنده كتاب زندگيم اي مولف قصه تقديرم و اي صاحب تمام وجودم كتاب زندگيم را خودت با پاياني خير به اتمام برسان آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل رفتن به جهنم این جمله را خواهم گفت:خدایا ببخش که ناامیدت کردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه وار هم كه عاشقش باشم وقتي غرور دخترانه ام بيايد وسط؛تنها يك جمله ميكويم:...مهم نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به غربت پدرش علی(ع) مهدی تنهاست با اعمالمان تنها ترش نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی از من بپرسند تا بحال عشقی را دیده ای که به دیوانگی نرود و سرشار از خوبی باشد؟ بی شک خواهم گفت عشق به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه اگرسرش فرياد كشيدم بجای اينكه بامشت به دهانم بزندباانگشتان مهربانش نوازشم میكندو ميگويد:ميدانم جزمن کسی رانداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

29بهمن روزیست که کورش کبیر آن را "سپنتا"روز عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه از تو میخواهند ( بدهی ) اما من از تو میخواهم ( بگیری ) ...  خستگی ... دلتنگی ... نگرانی ... غم و اندوه را از لحظه به لحظه روزگار عزیزانم .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین،معذرت میخوام ولی... راز جاذبه من مادرم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم هایی که میفمن دوسشون دارمو وهمچنان آدم باقی میمونن کمال تشکر رو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی می کنم! کاش می فهمیدی، گاهی همین نگاه سردت... روی زمستان را هم كم می كنـــــــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرویم ، سراب پشت سر ، خاطرات نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حیله ای که شیطان به کار برد این بود که همه دنیا رو متقاعد کرد که وجود نداره (دیالوگ فیلم همیشه مظنون)