بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز پُشتـــ ِ یـ ه ماشین خوندَم نوشــتـ ه بود:  "عَـمو.. بهتـــ گفتـ ه بودَم بـ ه بابام بگو پـسَـره خوبیـــ شُدم" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـ ِـتـــ دارَم..وَلیـــ مالـ ِ مَـن نیستیــــــ .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا که از مرگ میهراسیم ولی آرزوی خفتن و رویاهای زیبا را داریم.جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد.  گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک فقط فقط هنگام نماز چادر میپوشید انگار فقط خدا با او نامحرم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید. گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که بدونی کسی که بیشتر از همه دوسش داری مادرت دوست نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلم میخواد  یکی بیاد  از پشت چشمامو بگیره  و بگه اگه گفتی من کیم؟ منم دستاشو بگیرم و بگم هر کی هستی بمون...  خیلی تنهام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کند خدا کند که قبل از سنگ لحد "سرمان به سنگ خورده باشد" راستی ! حال تفاوت مان با آن پایینی ها چقدر است؟؟ - فقط چند ده سانی متر خاک!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین تیکه زندگی اینه که هر روز بلند میشی و میبنی تمام کسانی که دوستشان داری در کنار تو هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــوی زنـدگـی هــمــه ... هـمـیـشـه یــکـی هـسـت ...... کــه نــیــســـت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست... باید بنیشینی و نظاره کنی ... اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی، "دلت قرص باشد"... دیگر هر چه می خواهد بچرخد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم‌ها بگذر!. دلت را گنده‌تر کن . ناراحت این نباش که چرا جاده‌ی رفاقت با تو همیشه یک‌طرفه است ؛ مهم نیست اگر همیشه یک‌طرفه‌ای ! شاد باش که چیزی کم نگذاشته‌ای و بدهکار خودت ، رفاقتت و خدایت نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همونجاییه که دیروز ارزوشو داشتی حالا که رسیدی بهش ارزوتو فراموش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکای ِ یک عصر ِ بهاری ... کنار ِ شاه بوته ی ِ یاسی وحشی ... میزی که کاسه ای پُر از پولکی ِ زعفرانی دارد ... و دو فنجان چای ِ داغ را ... خیال خواهم کرد ... ، لطفا به خیال َم بیا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط یک کار ِ انجام نشده داری ... ، من به اندازه ی ِ تمام ِ عمر ... ، تو فقط باید بیائی ... تا من بعد از آن زنده گی کنم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز پُشتـــ ِ یـ ه ماشین خوندَم نوشــتـ ه بود:  "عَـمو.. بهتـــ گفتـ ه بودَم بـ ه بابام بگو پـسَـره خوبیـــ شُدم" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـ ِـتـــ دارَم..وَلیـــ مالـ ِ مَـن نیستیــــــ .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا که از مرگ میهراسیم ولی آرزوی خفتن و رویاهای زیبا را داریم.جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد.  گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک فقط فقط هنگام نماز چادر میپوشید انگار فقط خدا با او نامحرم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید. گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که بدونی کسی که بیشتر از همه دوسش داری مادرت دوست نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلم میخواد  یکی بیاد  از پشت چشمامو بگیره  و بگه اگه گفتی من کیم؟ منم دستاشو بگیرم و بگم هر کی هستی بمون...  خیلی تنهام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کند خدا کند که قبل از سنگ لحد "سرمان به سنگ خورده باشد" راستی ! حال تفاوت مان با آن پایینی ها چقدر است؟؟ - فقط چند ده سانی متر خاک!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین تیکه زندگی اینه که هر روز بلند میشی و میبنی تمام کسانی که دوستشان داری در کنار تو هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــوی زنـدگـی هــمــه ... هـمـیـشـه یــکـی هـسـت ...... کــه نــیــســـت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست... باید بنیشینی و نظاره کنی ... اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی، "دلت قرص باشد"... دیگر هر چه می خواهد بچرخد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم‌ها بگذر!. دلت را گنده‌تر کن . ناراحت این نباش که چرا جاده‌ی رفاقت با تو همیشه یک‌طرفه است ؛ مهم نیست اگر همیشه یک‌طرفه‌ای ! شاد باش که چیزی کم نگذاشته‌ای و بدهکار خودت ، رفاقتت و خدایت نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همونجاییه که دیروز ارزوشو داشتی حالا که رسیدی بهش ارزوتو فراموش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکای ِ یک عصر ِ بهاری ... کنار ِ شاه بوته ی ِ یاسی وحشی ... میزی که کاسه ای پُر از پولکی ِ زعفرانی دارد ... و دو فنجان چای ِ داغ را ... خیال خواهم کرد ... ، لطفا به خیال َم بیا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط یک کار ِ انجام نشده داری ... ، من به اندازه ی ِ تمام ِ عمر ... ، تو فقط باید بیائی ... تا من بعد از آن زنده گی کنم ...