بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ها که گفتند دوری و دوستی.... یا طعم "دوستی" را نچشیده اند یا درد "دوری" را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حُرمتِ زن در اعجازی به نام ِ زایش نیست ... ، در ایثاری به نام ِ پایش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تـــــ❤ ــــــو قدم زدن را آنقدر دوس دارم که به جای خانه  برای عشقمان جــــ ـاده خواهم ساخت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرم میکنم با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است  وزن سیری ام را بکشم .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب خوشبختی ات را دعا میکنم .... ولی  فقط خدا میداند  " حسادت "  امانم را بریده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه فقط یه درس تو زندگیم از بابام گرفته باشم، اون اینه که: همیشه اول چهارچوب مشکلتو پیدا کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به سخني که گفته ايد با تمام وجود پايبند هستيد، ديگر نيازي نيست براي آن پوزش بخواهيد .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه پياپي سخنتان را مي برد ، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون است.... از دسته آدمهایی که ندانسته قضاوت می کنند، ظاهر بین اند و تو را به هر چه دلشان می خواهد نسبت می دهند، و در آخر حکم را صادر میکنند، و تمام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو پایین، به اونی که میبینی اندازه لیاقتش لایک بده... . . . . . . "مـــــــــــــــــــــــــ ـــادر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ديدم خدا را هم به خاطر بهشت و جهنمش دوست دارند ... تازه فهميدم براي به دست آوردن آدمها بايد بدهي .!!!! غرور ... تن ... دروغ ... احساس ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم  و هزار ارزو طلبکار  یا طلبم را بده یا طلبت را بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که میترسیم از هجرت دوست ای کاش میدانستیم روزگاری که به هم نزدیکیم چه بهایی دارد؟ ای کاش میدانستیم حس دلتنگی هر روز غروب چه دلیلی دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی سماور نه بخاطر چائیش... برا اینکه همیشه دمش گرمه... مثل خودت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیسوهایت را بگو دست از سر باد بردارد.... دارد به کوه میزند خودش را....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ها که گفتند دوری و دوستی.... یا طعم "دوستی" را نچشیده اند یا درد "دوری" را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حُرمتِ زن در اعجازی به نام ِ زایش نیست ... ، در ایثاری به نام ِ پایش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تـــــ❤ ــــــو قدم زدن را آنقدر دوس دارم که به جای خانه  برای عشقمان جــــ ـاده خواهم ساخت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرم میکنم با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است  وزن سیری ام را بکشم .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب خوشبختی ات را دعا میکنم .... ولی  فقط خدا میداند  " حسادت "  امانم را بریده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه فقط یه درس تو زندگیم از بابام گرفته باشم، اون اینه که: همیشه اول چهارچوب مشکلتو پیدا کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به سخني که گفته ايد با تمام وجود پايبند هستيد، ديگر نيازي نيست براي آن پوزش بخواهيد .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه پياپي سخنتان را مي برد ، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون است.... از دسته آدمهایی که ندانسته قضاوت می کنند، ظاهر بین اند و تو را به هر چه دلشان می خواهد نسبت می دهند، و در آخر حکم را صادر میکنند، و تمام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو پایین، به اونی که میبینی اندازه لیاقتش لایک بده... . . . . . . "مـــــــــــــــــــــــــ ـــادر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ديدم خدا را هم به خاطر بهشت و جهنمش دوست دارند ... تازه فهميدم براي به دست آوردن آدمها بايد بدهي .!!!! غرور ... تن ... دروغ ... احساس ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم  و هزار ارزو طلبکار  یا طلبم را بده یا طلبت را بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که میترسیم از هجرت دوست ای کاش میدانستیم روزگاری که به هم نزدیکیم چه بهایی دارد؟ ای کاش میدانستیم حس دلتنگی هر روز غروب چه دلیلی دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی سماور نه بخاطر چائیش... برا اینکه همیشه دمش گرمه... مثل خودت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیسوهایت را بگو دست از سر باد بردارد.... دارد به کوه میزند خودش را....