بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجت نبود مستی ما را ب شراب یا مجلس ما را طرب از چنگ و رباب بی ساقی بی شاهد و بی مطرب و نی شوریده و مستیم چو مستان خراب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بهترین نعمتی که به من داده ای خودت هستی به اندازه ی خودت....بی نهایت شکر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی بادبادک اینه که می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

←تَنـــهایی را سَربازی فَهمید که مُرخصی داشت ...→ ✘اما "جایــی"برای رفتن نَداشــــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی که انسان را به سکوت وا میدارد، بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را به فریاد وا میدارد...!  و انسانها فقط به فریاد هم میرسند،نه به سکوت هم...! فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه میکنند بعضی که اشتباه نمیکنند! باید به راه افتاد ، مثل رود ها ، که بعضی به دریا میرسند ، بعضی ها هم به دریا نمیرسند . رفتن هیچ ربطی به رسیدن ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هوایش آفتابی یکی ابری و یکی بارانی ست چرا هوای همدیگر را نداریم..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز دنیا از همه چیزش بهتره، اول نماز سر صبحه که آدمو بیدار می کنه، دوم رمضونه که آدمو سبک می کنه و سر حال، سوم آخ آخ آخ مادره، مادر، مادر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‏گمان خوب غصه راکم و انسان را ازگرفتاری گناه نجات میدهد.امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزنید ... لبخند ؛ حتی زمانی که بر لبان یک مرده مینشیند ، بازهم زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شونه هامونو فقط واسه اينكه كوله بار غم هامونو بندازيم روش نيافريده ،  آفريده تا گاهي بندازيمش بالا و بگيم : بي خياااااال ...... پس بي خيااااال ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دارم از آنکه به هوای خود به خانه او رود و زیارت کند... چرا قدم بر هوای خود ننهد تا بدو رسد و به او دیدار کند.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "تـو" ممـنونم کـه دوستـت دارم،  "تـو" میـتوانستی جور دیـگری باشـی،  جـوری کـه هرگـز نتـوانم دوسـت بـدارم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میبینی میشنوی راه میری حرف میزنی . . . پس بگو "خدایا شکرت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی...دوستامم نیستن...منم نیستم... "هیچ وقت تنهام نذار خدا جون"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجت نبود مستی ما را ب شراب یا مجلس ما را طرب از چنگ و رباب بی ساقی بی شاهد و بی مطرب و نی شوریده و مستیم چو مستان خراب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بهترین نعمتی که به من داده ای خودت هستی به اندازه ی خودت....بی نهایت شکر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی بادبادک اینه که می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

←تَنـــهایی را سَربازی فَهمید که مُرخصی داشت ...→ ✘اما "جایــی"برای رفتن نَداشــــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی که انسان را به سکوت وا میدارد، بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را به فریاد وا میدارد...!  و انسانها فقط به فریاد هم میرسند،نه به سکوت هم...! فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه میکنند بعضی که اشتباه نمیکنند! باید به راه افتاد ، مثل رود ها ، که بعضی به دریا میرسند ، بعضی ها هم به دریا نمیرسند . رفتن هیچ ربطی به رسیدن ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هوایش آفتابی یکی ابری و یکی بارانی ست چرا هوای همدیگر را نداریم..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز دنیا از همه چیزش بهتره، اول نماز سر صبحه که آدمو بیدار می کنه، دوم رمضونه که آدمو سبک می کنه و سر حال، سوم آخ آخ آخ مادره، مادر، مادر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‏گمان خوب غصه راکم و انسان را ازگرفتاری گناه نجات میدهد.امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزنید ... لبخند ؛ حتی زمانی که بر لبان یک مرده مینشیند ، بازهم زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شونه هامونو فقط واسه اينكه كوله بار غم هامونو بندازيم روش نيافريده ،  آفريده تا گاهي بندازيمش بالا و بگيم : بي خياااااال ...... پس بي خيااااال ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دارم از آنکه به هوای خود به خانه او رود و زیارت کند... چرا قدم بر هوای خود ننهد تا بدو رسد و به او دیدار کند.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "تـو" ممـنونم کـه دوستـت دارم،  "تـو" میـتوانستی جور دیـگری باشـی،  جـوری کـه هرگـز نتـوانم دوسـت بـدارم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میبینی میشنوی راه میری حرف میزنی . . . پس بگو "خدایا شکرت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی...دوستامم نیستن...منم نیستم... "هیچ وقت تنهام نذار خدا جون"