بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه … ! اشک سه حرف ندارد … ، اشک خیلی حرف دارد!!! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بہ حال انارھا!‏
‏"‏دلتنگ‏"‏کہ میشوند‏، ‏"‏میترکند‏"‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این میترسم که دوستــــ ♥ داشتــن را مثــل ِ  مسواک زدن بچــه هــا به ” مـــن ” و ” تـــو ” ( تـذکـــــر ) بدهنــد . * زنــده یـــاد حسیـــن پنـــاهـی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گل فروش تنها کسی است که ، وقتی با گل وارد خانه میشود همه غمگین میشوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستم برگلشن که بلبل نظر باشد مرا باغ های دل گشا بر زیر پر باشد مرل سرمیه خاموشی من از سواد شهر هاست چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشدمرا .....صائب تبریزی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسران در کودکی شیر سگ دهید ، شاید در بزرگی وفا بیاموزند. دخترا پرچم بالاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که عشقش عاشق دوستش شد ، بعد اسم عشقشو تو گوشیش سیو کرد " زنداداش "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشکایی که خندیدی نفهمیدی چقدر سخته .. شدم پاسوز عشقی که حالا از یاد تو رفته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی " معرفت " که هیچکس نداره ..... اما همه انتظار دارن تو داشته باشی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما به مدت دو ساعت با دختر زیبایی می نشینید، به نظر میرسد که دو دقیقه بر شما گذشته، ولی وقتی روی یک اجاق داغ برای دو دقیقه می نشینید به نظر می رسد که دو ساعت بر روی آن نشسته اید.این نسبیت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچـــــــوقت ی کسی رو اونقدر بالا نبرید ک یه زمـــــــانی خودتونو ب زیر بکشه. . . از ما گفتن بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه پندار خویش را در بند گذشتگان گرفتار کرده اند هرگز انگیزه زندگی را درنمیابند  میکا والتاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قلب" تو "بهشت" من بود... سیب قلبت را که گاز زدم از بهشت رانده شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زیباست بخند خنده نفس کشیدن را برای غصه سخت می کند میخواهم بخندی تا نفس غصه هایت بند بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بادبادک باش،بااينكه ميدونه زندگيش به نخی بنده،بازم توآسمون میرقصه وميخنده.هميشه بخند ونگران نباش وبدون که نخ زندگيت دست خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شیشه ایم؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی ....! تقدیم به فرشته جونم ....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه … ! اشک سه حرف ندارد … ، اشک خیلی حرف دارد!!! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بہ حال انارھا!‏
‏"‏دلتنگ‏"‏کہ میشوند‏، ‏"‏میترکند‏"‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این میترسم که دوستــــ ♥ داشتــن را مثــل ِ  مسواک زدن بچــه هــا به ” مـــن ” و ” تـــو ” ( تـذکـــــر ) بدهنــد . * زنــده یـــاد حسیـــن پنـــاهـی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گل فروش تنها کسی است که ، وقتی با گل وارد خانه میشود همه غمگین میشوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستم برگلشن که بلبل نظر باشد مرا باغ های دل گشا بر زیر پر باشد مرل سرمیه خاموشی من از سواد شهر هاست چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشدمرا .....صائب تبریزی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسران در کودکی شیر سگ دهید ، شاید در بزرگی وفا بیاموزند. دخترا پرچم بالاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که عشقش عاشق دوستش شد ، بعد اسم عشقشو تو گوشیش سیو کرد " زنداداش "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشکایی که خندیدی نفهمیدی چقدر سخته .. شدم پاسوز عشقی که حالا از یاد تو رفته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی " معرفت " که هیچکس نداره ..... اما همه انتظار دارن تو داشته باشی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما به مدت دو ساعت با دختر زیبایی می نشینید، به نظر میرسد که دو دقیقه بر شما گذشته، ولی وقتی روی یک اجاق داغ برای دو دقیقه می نشینید به نظر می رسد که دو ساعت بر روی آن نشسته اید.این نسبیت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچـــــــوقت ی کسی رو اونقدر بالا نبرید ک یه زمـــــــانی خودتونو ب زیر بکشه. . . از ما گفتن بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه پندار خویش را در بند گذشتگان گرفتار کرده اند هرگز انگیزه زندگی را درنمیابند  میکا والتاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قلب" تو "بهشت" من بود... سیب قلبت را که گاز زدم از بهشت رانده شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زیباست بخند خنده نفس کشیدن را برای غصه سخت می کند میخواهم بخندی تا نفس غصه هایت بند بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بادبادک باش،بااينكه ميدونه زندگيش به نخی بنده،بازم توآسمون میرقصه وميخنده.هميشه بخند ونگران نباش وبدون که نخ زندگيت دست خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شیشه ایم؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی ....! تقدیم به فرشته جونم ....!