بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه خودمون ؛ که همیشه اونی شدیم که بقیه میخوان ولی ….. هیچکس اونی نشد ک ما میخوایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پاهایم 10 سانت از زمین بالاترند نه موهایم 10 سانت از سرم بالاترند،  من اینجا روی زمین زندگی میکنم!  در جایی که من زندگی میکنم،  فقط ارزشهایم مرا بالا می کشاند،  نه پاشنه کفش ، و نه کلیپس مو..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پرواز را باور کنی,پر و بال خواهی گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــسلامتی " اشــک" کــ همیشه تو تنهایی هام بهم سر میزنه وسراغمو میگیره. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل کُن...! برو بالا شهر همه فکر میکنن مُد ِ ...! برو وسط شهر فکر میکنن سـربازی...! بیاپایین شهر همه فکر میکنن زندان بودی...! این همه اختلاف فقط در شعاع ِ بیست کیلومتر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى دوست داشتن،داشتنى ها مون هستش،نه داشتن دوست داشتنى ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يك نوع عذاب است امامحروم بودن ازآن مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مغلوب هوای نفس گشته ، بدبختی دائم و بردگی همیشگی دارد امیرالمومنین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...همســـ♥ــــر یعنی همســـــــــفر تا بهشــ♥ـــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـﮯ نمـﮯ كند كجآ يــآ ك‍ِـﮯ! در هيــاهوي اين شهر هركجا و هر وقت دچار واهمه شدي با "ايمـانت" وضــو بگير زيــر لـب نيـَـت كـלּ "حجآب مـﮯ كنم قربة الـﮯ الله"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی قهر میکنم تا دستم رامحکم بگیری و بلند بگویی بمان نه اینکه شانه بالا بیندازی و آرام بگویی هرطور راحتی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم مانند قلیان شده تا که طعم داشتم با من بودن از طعم که افتادم گفتن: سوخت بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیشه باش اما به همه بگو از سنگم مردم این زمانه فقط دنبال شکستنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند. بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره شام وقتي يادت مي افتم بغض گلومو ميگيره واشكم ميوفته.... همه باتعجب بهم نگاه ميكنن ومن....... لبخندي ميزنم وميگويم چه داغ بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت.  اگر بد پیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه خودمون ؛ که همیشه اونی شدیم که بقیه میخوان ولی ….. هیچکس اونی نشد ک ما میخوایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پاهایم 10 سانت از زمین بالاترند نه موهایم 10 سانت از سرم بالاترند،  من اینجا روی زمین زندگی میکنم!  در جایی که من زندگی میکنم،  فقط ارزشهایم مرا بالا می کشاند،  نه پاشنه کفش ، و نه کلیپس مو..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پرواز را باور کنی,پر و بال خواهی گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــسلامتی " اشــک" کــ همیشه تو تنهایی هام بهم سر میزنه وسراغمو میگیره. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل کُن...! برو بالا شهر همه فکر میکنن مُد ِ ...! برو وسط شهر فکر میکنن سـربازی...! بیاپایین شهر همه فکر میکنن زندان بودی...! این همه اختلاف فقط در شعاع ِ بیست کیلومتر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى دوست داشتن،داشتنى ها مون هستش،نه داشتن دوست داشتنى ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يك نوع عذاب است امامحروم بودن ازآن مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مغلوب هوای نفس گشته ، بدبختی دائم و بردگی همیشگی دارد امیرالمومنین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...همســـ♥ــــر یعنی همســـــــــفر تا بهشــ♥ـــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـﮯ نمـﮯ كند كجآ يــآ ك‍ِـﮯ! در هيــاهوي اين شهر هركجا و هر وقت دچار واهمه شدي با "ايمـانت" وضــو بگير زيــر لـب نيـَـت كـלּ "حجآب مـﮯ كنم قربة الـﮯ الله"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی قهر میکنم تا دستم رامحکم بگیری و بلند بگویی بمان نه اینکه شانه بالا بیندازی و آرام بگویی هرطور راحتی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم مانند قلیان شده تا که طعم داشتم با من بودن از طعم که افتادم گفتن: سوخت بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیشه باش اما به همه بگو از سنگم مردم این زمانه فقط دنبال شکستنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند. بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره شام وقتي يادت مي افتم بغض گلومو ميگيره واشكم ميوفته.... همه باتعجب بهم نگاه ميكنن ومن....... لبخندي ميزنم وميگويم چه داغ بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت.  اگر بد پیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت.