بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانا بود هر که دارا بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوله نمیدانست ... تفنگ نمیدانست ... شکارچی نمیدانست ... پرنده داشت برای جوجه هایش غذا میبرد ... خدا که میدانست ... مگر نمیدانست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به همون اندازه که از گاز گرفتن سگ تو جکامون استفاده میکردیم از <وفا>ی سگ همتو زندگیمون استفاده میکردیم.... کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمردن نمیترسم ازاین میترسم بعدازمرگم کسی عشقم راببوسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پایین می اندازی؟ گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن روزهـــآ خوابــَم نمی آید... فـَقـَط میـــخوابـَم کـِـه بـیـدار نـَبـآشـَم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از تنهایے خستـــہ شـدم …
 بہ کلاغها زیرمیزی میدم،
 کـــہ قصه مو تموم کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کہ میگیرد...‏ کودک میشوم‏‏ کفش ھایم تابہ تامیشوند؛دستانی میخواھم آرامم کند‏ بھانہ گیرمیشوم‏ نق میزنم کہ این رامیخواھم..کہ آن رامیخواھم‏‏ ولی ھیچکس نمیداندکہ من فقط خدارامیخواھم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیه رفتار ما ادما خداوند میبیند و میپوشاند مردم نمیبینند و فریاد میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی رفیق؟گاهی همین جمله باتمام تکراری بودلش غوغا میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عده هم هستن ك رو پروفايلشون ميزنن MALE, يني مرد، كاش حداقل اندازه همون چهارتا كلمه مردونگي تو وجودشون بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که هرگز به کسى که حاضر نيست براى تو کارى انجام بده کارى انجام نده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ لغات جدید خواهر زن:کسی که خواهرش را میزند عطسه:راس ساعت سه فروتن:آمپول سرباز:بی حجاب بیناموس:موشی که از قدرت بینایی بالایی برخوردار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مملکت:گربه مملی عرض اندام:پهنای شکم را گویند  ازون برون:خارج از جو زمین سوگند:خیلی افتضاح کدخدا:کسی که به برنامهٔ اتوکد تسلط دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ميگن "ها" نشانه ي جمعه؟؟؟!!!! درحاليكه وقتي با"تن" جمع ببنديش (تنها) خودت ميموني.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوح هزار سال عمر كرد و يك طوفان ديد، عمر نوح نكردمو هزار طوفان ديدم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانا بود هر که دارا بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوله نمیدانست ... تفنگ نمیدانست ... شکارچی نمیدانست ... پرنده داشت برای جوجه هایش غذا میبرد ... خدا که میدانست ... مگر نمیدانست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به همون اندازه که از گاز گرفتن سگ تو جکامون استفاده میکردیم از <وفا>ی سگ همتو زندگیمون استفاده میکردیم.... کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمردن نمیترسم ازاین میترسم بعدازمرگم کسی عشقم راببوسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پایین می اندازی؟ گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن روزهـــآ خوابــَم نمی آید... فـَقـَط میـــخوابـَم کـِـه بـیـدار نـَبـآشـَم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از تنهایے خستـــہ شـدم …
 بہ کلاغها زیرمیزی میدم،
 کـــہ قصه مو تموم کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کہ میگیرد...‏ کودک میشوم‏‏ کفش ھایم تابہ تامیشوند؛دستانی میخواھم آرامم کند‏ بھانہ گیرمیشوم‏ نق میزنم کہ این رامیخواھم..کہ آن رامیخواھم‏‏ ولی ھیچکس نمیداندکہ من فقط خدارامیخواھم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیه رفتار ما ادما خداوند میبیند و میپوشاند مردم نمیبینند و فریاد میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی رفیق؟گاهی همین جمله باتمام تکراری بودلش غوغا میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عده هم هستن ك رو پروفايلشون ميزنن MALE, يني مرد، كاش حداقل اندازه همون چهارتا كلمه مردونگي تو وجودشون بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که هرگز به کسى که حاضر نيست براى تو کارى انجام بده کارى انجام نده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ لغات جدید خواهر زن:کسی که خواهرش را میزند عطسه:راس ساعت سه فروتن:آمپول سرباز:بی حجاب بیناموس:موشی که از قدرت بینایی بالایی برخوردار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مملکت:گربه مملی عرض اندام:پهنای شکم را گویند  ازون برون:خارج از جو زمین سوگند:خیلی افتضاح کدخدا:کسی که به برنامهٔ اتوکد تسلط دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ميگن "ها" نشانه ي جمعه؟؟؟!!!! درحاليكه وقتي با"تن" جمع ببنديش (تنها) خودت ميموني.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوح هزار سال عمر كرد و يك طوفان ديد، عمر نوح نكردمو هزار طوفان ديدم.