بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه نـسل هـای بـعـد بـگـیـد کـه : نـسل مـا نـه سـر پـیـاز بـود نـه تـه پـیـاز ... نـسل مـا خـود پـیـاز بود کـه هـر کـی مـا رو دیـد گـریـه کـرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی که پایت زخم میشود پستی و بلندی های زمین را میشناسی گاهی که دلت زخم میشود پستی بلندی های زندگی ات را میشناسی... ثمره ی زخم ها پوست کلفتیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویا : اگه اون تونسته فراموش كنه... منم میتونم... استاد : میبینی؟ هنوزم دوسش داری! رویا: از كجا معلوم؟ استاد: ازاونجا كه هنوزم میخوای كارایی رو بكنی كه اون كرده.. دیالوگ فیلم "شبهای روشن" 1381

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن غروب انجاس ک خورشید واس زمین میمیره! "غروبتم بلبل"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگل فقط دیدنی نیست " فقط سوختنی نیست " خوردنی هم هست  من یک جنگل چوب سادگی ام را خورده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دردناکه آچار فرانسه همه باشی ولی  خودت گره های کور زندگیت رو به زور دندونات باز کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی حاضره قسم بخوره ک دیگه قسم نخوره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا.... فـکـر مـی کـنـم.... بـدبـخـتـی مـن.... قـابـل تـحـمـل تـر از تـوصـیـف هـایی هـسـتـش کـه.... دوســتــام در مـورد اون مـی کـنـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا برهنه شدم و خندید! او که در راهش کفشهایم پاره شد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا آدما چ رسم عجیبی داریم... خنده ها و شادیامون با مردمو بقیه آدماست امـا وقتی بـــ "خـدا" میرسیم گریـه. بغـض. غـم و دردودل براش میاریم چی میشه ک با خدایای خودمون هم بخندیم گل بگیم گل بشنویم هان...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد.  ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام . . . نه بخاطر اینکه عشقم دیگه نیست نه بخاطر اینکه تو خونه همیشه تنهام نه بخاطر اینکه شبا تا صبح بیدارم نه بخاطر اینکه کسی دور و برم نمونده نه . . . بخاطر اینکه همه اینا باهم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گفتم عاشقتم برگشتی و فقط گفتی "منم همینطور" و من خوشحال بودم از اینکه تو هم عاشق من هستی، غافل از اینکه منظورت از اون حرف این بود : " منم عاشق خودم هستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی کسی رو از دست بدی فقط دوسش داشته باش بقیه اشو بسپار به روزگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــوت و صبـــوریـم را بـه حســاب ضـعــف و بی کسـی ام نگـــذار .. دلــم به چیـــز هایـی پایـبـنـد اسـت که تـو یـادت نمـی آیــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عابدی را گفتند خدا را چگونه میبینی؟ گفت آن گونه که می تواند مچم را بگیرد، ولی همیشه دستم را می گیرد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه نـسل هـای بـعـد بـگـیـد کـه : نـسل مـا نـه سـر پـیـاز بـود نـه تـه پـیـاز ... نـسل مـا خـود پـیـاز بود کـه هـر کـی مـا رو دیـد گـریـه کـرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی که پایت زخم میشود پستی و بلندی های زمین را میشناسی گاهی که دلت زخم میشود پستی بلندی های زندگی ات را میشناسی... ثمره ی زخم ها پوست کلفتیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویا : اگه اون تونسته فراموش كنه... منم میتونم... استاد : میبینی؟ هنوزم دوسش داری! رویا: از كجا معلوم؟ استاد: ازاونجا كه هنوزم میخوای كارایی رو بكنی كه اون كرده.. دیالوگ فیلم "شبهای روشن" 1381

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن غروب انجاس ک خورشید واس زمین میمیره! "غروبتم بلبل"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگل فقط دیدنی نیست " فقط سوختنی نیست " خوردنی هم هست  من یک جنگل چوب سادگی ام را خورده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دردناکه آچار فرانسه همه باشی ولی  خودت گره های کور زندگیت رو به زور دندونات باز کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی حاضره قسم بخوره ک دیگه قسم نخوره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا.... فـکـر مـی کـنـم.... بـدبـخـتـی مـن.... قـابـل تـحـمـل تـر از تـوصـیـف هـایی هـسـتـش کـه.... دوســتــام در مـورد اون مـی کـنـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا برهنه شدم و خندید! او که در راهش کفشهایم پاره شد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا آدما چ رسم عجیبی داریم... خنده ها و شادیامون با مردمو بقیه آدماست امـا وقتی بـــ "خـدا" میرسیم گریـه. بغـض. غـم و دردودل براش میاریم چی میشه ک با خدایای خودمون هم بخندیم گل بگیم گل بشنویم هان...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد.  ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام . . . نه بخاطر اینکه عشقم دیگه نیست نه بخاطر اینکه تو خونه همیشه تنهام نه بخاطر اینکه شبا تا صبح بیدارم نه بخاطر اینکه کسی دور و برم نمونده نه . . . بخاطر اینکه همه اینا باهم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گفتم عاشقتم برگشتی و فقط گفتی "منم همینطور" و من خوشحال بودم از اینکه تو هم عاشق من هستی، غافل از اینکه منظورت از اون حرف این بود : " منم عاشق خودم هستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی کسی رو از دست بدی فقط دوسش داشته باش بقیه اشو بسپار به روزگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــوت و صبـــوریـم را بـه حســاب ضـعــف و بی کسـی ام نگـــذار .. دلــم به چیـــز هایـی پایـبـنـد اسـت که تـو یـادت نمـی آیــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عابدی را گفتند خدا را چگونه میبینی؟ گفت آن گونه که می تواند مچم را بگیرد، ولی همیشه دستم را می گیرد.