بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا چقدر دلم میخواد بشینم با یکی ساعتها درد و دل کنم و … بعدش نگم : کاش بهش نمیگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرم وسوسه، چه طعنه ها که نشنیدی حوا ...! پس از تو ، همه تا توانستند آدم شدند ...!!! چه صادقانه حوا بودی ؛ و چه ریاکارانه آدمیم ... “مشغول دل” باش , نه”دل مشغول”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت میکنند بعد می گویند: چرا حرف نمی زنی؟؟ این خنده دار ترین نمایشنامه دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین صفت ها فروتنی، بردباری و نرم خویی است..... امام علی علیه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطرات، بیهوده جان میکنند... یاد تو  این سوی شیشه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات عجیبند... گاهی گریه میکنیم  به یاد وقتهایی که با هم میخندیدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قيمت تو به اندازه خواست توست اگر خدا را بخواهي قيمت تو بي نهايت است و اگر دنيا را بخواهي قيمت تو همان است که خواسته اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشــک ها کلماتـــی هســــتند کـه به زبـان آوردن آن ها بسیـــار سخت است... گریــه هــر کــــس به ایـــــن معنا نیـــــست که او ضعــــــــــیف است... به ایـــــن معنــــــــــاست که او یک قلــ ــب دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت جدایی همیشه اونی که کمتر عاشقه بهتر حرف میزنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آقایی ک ضـــامن آهــــــو شدین. . . ب حرمت اشک مادرم ضـــــــامن منم پیش "خـــــدا" بشین. . . من خودم رو سیاهم ب درگاهت آقــــــا... الـــــسلام عــلیک یــــــــا عـــلی ابن مـــــــوسی الرضــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**ديدي اي حافظ که کنعان دلم بيمار شد*عاقبت با اشک غم کوه اميدم کاه شد*گفته بودي يوسف گمگشته بازآيد*ولي يوسف من تاقيامت همنشين چاه شد**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچکس نـفهميـــــد که « زلـيخـــــــا » مــَرد بـود . . . ميــــداني چــــــــــــرا ؟؟؟ مـــــردانـــگي ميــخواهـــــد مــــــــاندن پــاي عشــــــقي که مـُـــدام تـو را پـــس ميــــزنــد . . . …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کودکی را دیدم دنیای غصه بود غصه آمدن مهر نداشتن کیف و کفش و . . . او نه عشق را می شناخت نه تو را حتی به خدا هم فکر نمی کرد تنها غمش نان بود همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد قوی بودن اینست که........... .............هیچ کس، حالی ازشما نمی پرسد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین گفتار آن است که راست و درست باشد امیرالمومنین علی (ع) امیدوارم هرکی اینو میخونه بهش عمل کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه ما در قبال آینده فقط این نیست که آن را پیشگویی کنیم، بلکه باید کاری کنیم تا این پیشگویی ها !!!!!!!به حقیقت بپیوندد!!!!!!! جان راجر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا چقدر دلم میخواد بشینم با یکی ساعتها درد و دل کنم و … بعدش نگم : کاش بهش نمیگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرم وسوسه، چه طعنه ها که نشنیدی حوا ...! پس از تو ، همه تا توانستند آدم شدند ...!!! چه صادقانه حوا بودی ؛ و چه ریاکارانه آدمیم ... “مشغول دل” باش , نه”دل مشغول”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت میکنند بعد می گویند: چرا حرف نمی زنی؟؟ این خنده دار ترین نمایشنامه دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین صفت ها فروتنی، بردباری و نرم خویی است..... امام علی علیه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطرات، بیهوده جان میکنند... یاد تو  این سوی شیشه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات عجیبند... گاهی گریه میکنیم  به یاد وقتهایی که با هم میخندیدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قيمت تو به اندازه خواست توست اگر خدا را بخواهي قيمت تو بي نهايت است و اگر دنيا را بخواهي قيمت تو همان است که خواسته اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشــک ها کلماتـــی هســــتند کـه به زبـان آوردن آن ها بسیـــار سخت است... گریــه هــر کــــس به ایـــــن معنا نیـــــست که او ضعــــــــــیف است... به ایـــــن معنــــــــــاست که او یک قلــ ــب دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت جدایی همیشه اونی که کمتر عاشقه بهتر حرف میزنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آقایی ک ضـــامن آهــــــو شدین. . . ب حرمت اشک مادرم ضـــــــامن منم پیش "خـــــدا" بشین. . . من خودم رو سیاهم ب درگاهت آقــــــا... الـــــسلام عــلیک یــــــــا عـــلی ابن مـــــــوسی الرضــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**ديدي اي حافظ که کنعان دلم بيمار شد*عاقبت با اشک غم کوه اميدم کاه شد*گفته بودي يوسف گمگشته بازآيد*ولي يوسف من تاقيامت همنشين چاه شد**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچکس نـفهميـــــد که « زلـيخـــــــا » مــَرد بـود . . . ميــــداني چــــــــــــرا ؟؟؟ مـــــردانـــگي ميــخواهـــــد مــــــــاندن پــاي عشــــــقي که مـُـــدام تـو را پـــس ميــــزنــد . . . …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کودکی را دیدم دنیای غصه بود غصه آمدن مهر نداشتن کیف و کفش و . . . او نه عشق را می شناخت نه تو را حتی به خدا هم فکر نمی کرد تنها غمش نان بود همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد قوی بودن اینست که........... .............هیچ کس، حالی ازشما نمی پرسد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین گفتار آن است که راست و درست باشد امیرالمومنین علی (ع) امیدوارم هرکی اینو میخونه بهش عمل کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه ما در قبال آینده فقط این نیست که آن را پیشگویی کنیم، بلکه باید کاری کنیم تا این پیشگویی ها !!!!!!!به حقیقت بپیوندد!!!!!!! جان راجر