بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بعضیا بخونن بگن همش فازش سنگینه .. نه ما مردیم ولی مرد هم احساس داره شاید پر رنگ تر از یک زن.. مخاطب خاص من احساسی بود ولی خیلی وقته اون نیستو بدون اون نفس کشیدن هم سنگینی می کنه برام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا نباشد...کوچه ای باشدوباران... ویک دوست ک زلال تر از باران است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهر رنگی رفاقت کن اما رفاقت رو رنگ نکن....سلامتی همه رفیقای یه رنگ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه گیر... زبان نفهم... . . . . دلم را می گویم!! آخرتورا ازکجا برایش بیاورم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گاهی می گیرد گاهی می سوزد گاهی تنگ میشودو حتی گاهی... گاهی نه خیلی وقتها میشکنداما هنوز می تپد!! با این دل بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دنیای تو ارزانی دیگران... اما آنکه دنیای من است را مال دیگران نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست!! حواسم را هرکجا پرت میکنم بازهم کنار تو می افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آرزو های برای زندگی تون داشته باشید برای این که وقتی به آرزوهای کوچیک تون رسیدید دست از تلاش برای زندگی بهتر بر ندارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کوچه رفیق میشوم تا هردو از جنس خاک باشیم !به عبور عادت کنیم ویادمان بماندهمیشه کسی برای آمدن هست حتی اگر نوشته باشد بن بست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جسارت! دوست من باش. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف..... این گره با یک نگاه تو هم باز میشد..... تمام دندانهایم درد میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میبینی؟!! حالا که پر از حرفیم  دیگر زنگ انشا نداریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره ام وقتی پر از محصول چشمان شماست نخل های شهر بم خرمایشان مرغوب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت... جهل معصیت بار نیاکان است  و نسیم.... وسوسه ایست نابه کار.... مهتاب پاییزی.... کفریست که جهان را می الاید.... چیزی بگوی پیش از انکه در اشک غرقه شوم........... چیزی بگوی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شریک تمام خاطراتت فقط ی شماره خاموش است...! "بلبل"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد چیزایی که امروز داریم همان آرزوهای دیروزمون هستن، قدرشون رو بیشتر بدونیم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بعضیا بخونن بگن همش فازش سنگینه .. نه ما مردیم ولی مرد هم احساس داره شاید پر رنگ تر از یک زن.. مخاطب خاص من احساسی بود ولی خیلی وقته اون نیستو بدون اون نفس کشیدن هم سنگینی می کنه برام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا نباشد...کوچه ای باشدوباران... ویک دوست ک زلال تر از باران است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهر رنگی رفاقت کن اما رفاقت رو رنگ نکن....سلامتی همه رفیقای یه رنگ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه گیر... زبان نفهم... . . . . دلم را می گویم!! آخرتورا ازکجا برایش بیاورم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گاهی می گیرد گاهی می سوزد گاهی تنگ میشودو حتی گاهی... گاهی نه خیلی وقتها میشکنداما هنوز می تپد!! با این دل بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دنیای تو ارزانی دیگران... اما آنکه دنیای من است را مال دیگران نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست!! حواسم را هرکجا پرت میکنم بازهم کنار تو می افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آرزو های برای زندگی تون داشته باشید برای این که وقتی به آرزوهای کوچیک تون رسیدید دست از تلاش برای زندگی بهتر بر ندارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کوچه رفیق میشوم تا هردو از جنس خاک باشیم !به عبور عادت کنیم ویادمان بماندهمیشه کسی برای آمدن هست حتی اگر نوشته باشد بن بست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جسارت! دوست من باش. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف..... این گره با یک نگاه تو هم باز میشد..... تمام دندانهایم درد میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میبینی؟!! حالا که پر از حرفیم  دیگر زنگ انشا نداریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره ام وقتی پر از محصول چشمان شماست نخل های شهر بم خرمایشان مرغوب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت... جهل معصیت بار نیاکان است  و نسیم.... وسوسه ایست نابه کار.... مهتاب پاییزی.... کفریست که جهان را می الاید.... چیزی بگوی پیش از انکه در اشک غرقه شوم........... چیزی بگوی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شریک تمام خاطراتت فقط ی شماره خاموش است...! "بلبل"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد چیزایی که امروز داریم همان آرزوهای دیروزمون هستن، قدرشون رو بیشتر بدونیم.