بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه بودم ، بادبادکهای رنگی  دلخوشی هر روز و هر شبم بود خبر نداشتم از دل آدمها  چه بی بهانه خنده رو لبم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی ؟؟ تمام کتاب هایم را ریختم کف اتاق " دانه دانه ورق زدم و کلنجار رفتم .! در هیچ لغت نامه ای هیچ واژه ای نبود تا حماقت دلم را توجیح کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پاکن که واسه پاک کردن اشتباهات دیگران خودش را کوچک میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از کسی که پشت سر ما بد میگوید پشت سرش خوب میگوییم که در نهایت هردومان دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همه چیزم را به گرسنگی و مشقت های ایام جوانی مدیونم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تو که زیر سایه دیگری راه می رود خودش سایه ای ندارد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هیاهوی آدم هایی که میان تو زندگیت و چیزی جز ادعا .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خودم قول میدهم اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکز را روی دستاورد های بزرگ اینده بگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه گوش کن خدا . جدی میگم . نه شکوه هست نه گلایه !!! � تو این دنیا . . . حال خیلی ها اصلا خوب نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خودم قول میدهم اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکز را روی دستاورد های بزرگ اینده بگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که انقد قوی باشم که هیچ چیز نتواند ارامش ذهنم را برهم زند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که درست به همان اندازه که مشتاق موفقیت خود هستم مشتاق موفقیت دیگران نیز باشم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تصور از خود نبک باشد و این را به جهان اعلام کنم  "نه با صدای بلند بلکه با کردار نیک"...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیهام اینه که یه رستوران بزنم ، رو همه میزهاش یک زیر سیگاری بزارم و یه تابلو گنده هم بزنم که : خواهشمند است از کشیدن سیگار در این محل اکیدا لذت ببرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها هم بغض ميكنند بعد لبخند تقلبي ميزنند و در جيبهايشان به دنبال فندك ميگردند... یه واقعیتیه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که هیچوقت حالمونو نمی پرسه چون میدونه حال و روز ما که پرسیدن نداره 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه بودم ، بادبادکهای رنگی  دلخوشی هر روز و هر شبم بود خبر نداشتم از دل آدمها  چه بی بهانه خنده رو لبم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی ؟؟ تمام کتاب هایم را ریختم کف اتاق " دانه دانه ورق زدم و کلنجار رفتم .! در هیچ لغت نامه ای هیچ واژه ای نبود تا حماقت دلم را توجیح کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پاکن که واسه پاک کردن اشتباهات دیگران خودش را کوچک میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از کسی که پشت سر ما بد میگوید پشت سرش خوب میگوییم که در نهایت هردومان دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همه چیزم را به گرسنگی و مشقت های ایام جوانی مدیونم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تو که زیر سایه دیگری راه می رود خودش سایه ای ندارد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هیاهوی آدم هایی که میان تو زندگیت و چیزی جز ادعا .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خودم قول میدهم اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکز را روی دستاورد های بزرگ اینده بگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه گوش کن خدا . جدی میگم . نه شکوه هست نه گلایه !!! � تو این دنیا . . . حال خیلی ها اصلا خوب نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خودم قول میدهم اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکز را روی دستاورد های بزرگ اینده بگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که انقد قوی باشم که هیچ چیز نتواند ارامش ذهنم را برهم زند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که درست به همان اندازه که مشتاق موفقیت خود هستم مشتاق موفقیت دیگران نیز باشم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تصور از خود نبک باشد و این را به جهان اعلام کنم  "نه با صدای بلند بلکه با کردار نیک"...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیهام اینه که یه رستوران بزنم ، رو همه میزهاش یک زیر سیگاری بزارم و یه تابلو گنده هم بزنم که : خواهشمند است از کشیدن سیگار در این محل اکیدا لذت ببرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها هم بغض ميكنند بعد لبخند تقلبي ميزنند و در جيبهايشان به دنبال فندك ميگردند... یه واقعیتیه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که هیچوقت حالمونو نمی پرسه چون میدونه حال و روز ما که پرسیدن نداره