بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مشکلات دنیا را میتوان با یک جمله تحمل کرد*خدایا میدانم که میبینی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت بدون خداحافظی..‏.‏!‏
شايد ميدانست بی او حتی نميخواهم خدا هم نگهدارم باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درست کردن کباب.... بوی بدی میگیریم.... ازهمه ی کباب ها زده میشویم.... کل هیکلمون کثیف میشود..... وکباب وفا نمیکند و میسوزد.... به همین راحتی!به همین خومزگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بايد از اول نامرد باشه....... تاهيچ وقت رفيق نيمه راه نباشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان از اب شور دریا به خدا شکایت بردند دریا ارام شد و ان ها صید تور صیادان شدند.اشوب های زندگی حکمت خداست . از خدا دل ارام بخواهیم نه دریای ارام. (دلتان همیشه ارام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه آرامـی آغــاز بــه مـردن مـی کـنــــی . . . اگــــر سـفــــر نـکـنـــــی اگــــر کـتـــابــی نـخـــوانــی اگــــر بــه اصــوات زنــدگــی گــوش نــدهـــی اگـــر از خـــودت قـــدر دانـــی نـکـنـــی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن.... که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بزرگ ترین اسلحه ی دنیاست،امیدوارم همیشه مسلح باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه آدمیان بهشتی تبسم همیشگی است.  (رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها فکرکردن به بعضی ها ناخودآگاه لبخندی روی لب می نشاند...‏!‏ ‏ دوست دارم این لبخندهای بیگاه را... این بعضی ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه ی زندگی درکلاس دنیا سر زنگ املا یادمان باشد برای محبت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا، خدا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو گلدان خالی لبـــــــــــــــــــِ پنجرا، پر از خاطرات تَرکـــــــــــــــــــ خورده ایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین گرگ گله را آن آهویی کشت که گرگ  بخاطرش گیاه خوار شده بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی موفق است که یک بنا با پایه های محکم از آجرهایی بسازد که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ... آزادی ماه است که او را پایبند می کند ... رابیندرانات تاگور

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مشکلات دنیا را میتوان با یک جمله تحمل کرد*خدایا میدانم که میبینی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت بدون خداحافظی..‏.‏!‏
شايد ميدانست بی او حتی نميخواهم خدا هم نگهدارم باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درست کردن کباب.... بوی بدی میگیریم.... ازهمه ی کباب ها زده میشویم.... کل هیکلمون کثیف میشود..... وکباب وفا نمیکند و میسوزد.... به همین راحتی!به همین خومزگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بايد از اول نامرد باشه....... تاهيچ وقت رفيق نيمه راه نباشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان از اب شور دریا به خدا شکایت بردند دریا ارام شد و ان ها صید تور صیادان شدند.اشوب های زندگی حکمت خداست . از خدا دل ارام بخواهیم نه دریای ارام. (دلتان همیشه ارام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه آرامـی آغــاز بــه مـردن مـی کـنــــی . . . اگــــر سـفــــر نـکـنـــــی اگــــر کـتـــابــی نـخـــوانــی اگــــر بــه اصــوات زنــدگــی گــوش نــدهـــی اگـــر از خـــودت قـــدر دانـــی نـکـنـــی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن.... که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بزرگ ترین اسلحه ی دنیاست،امیدوارم همیشه مسلح باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه آدمیان بهشتی تبسم همیشگی است.  (رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها فکرکردن به بعضی ها ناخودآگاه لبخندی روی لب می نشاند...‏!‏ ‏ دوست دارم این لبخندهای بیگاه را... این بعضی ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه ی زندگی درکلاس دنیا سر زنگ املا یادمان باشد برای محبت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا، خدا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو گلدان خالی لبـــــــــــــــــــِ پنجرا، پر از خاطرات تَرکـــــــــــــــــــ خورده ایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین گرگ گله را آن آهویی کشت که گرگ  بخاطرش گیاه خوار شده بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی موفق است که یک بنا با پایه های محکم از آجرهایی بسازد که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ... آزادی ماه است که او را پایبند می کند ... رابیندرانات تاگور