بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی موفق است که یک بنا با پایه های محکم از آجرهایی بسازد که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ... آزادی ماه است که او را پایبند می کند ... رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند. البرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقر جای تو خالیست که هیچ گزینه ای نمی تواند آن را پر کند... حتی تــــــــــــمام موارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار من اگر آمدی، گریه کن، از دردهایت بگو شادیه تو زمانی به من می چسبد که هیچ غم و غصه ای نداشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوســــ ــــت به یادگـــار "دردی" دارم  کآن درد به "صَــد هــزار" درمــ ـان نــدهم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که.... هر کجا کوچ دهد دست طبیعت ما را این دل ماست که پیوسته ز تو یاد کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی سه چیزبیشترندارید:تسلیم شوید بیخیال شوید یاسخت تلاش کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید متوجه این واقعیت‏باشد كه نوع معاشرت با همسایگان، در روح و روانش اثر میگذارد.  امام سجاد (َع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد برادرى است كه در وقت توانگرى به تو توجه دارد و در وقت نیازمندى از تو مى‏برد .امام سجاد (َع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت عبارت است از آن چیزی که بتونی در عقل و روح دیگران تحمیل کنی سپس آنها خودشان ایمان پیدا میکنند که آن همان حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی تصادف کرد وسلامتی خود را مدیون ماشین شاسی بلند خود میدانست وخداوند همچنان لبخند میزد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه داد دست به موهای َش بکشم ... ، اجازه داد دست َ ش را بگیرم ... ، اجازه داد دست َ ش را ببوسم... ، لعنت ِ خدا بر هرچه صدا ...  از خواب پریدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده به همان دلیل که هنوز نیامده است بهتر از گذشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوینـــد تنهایی, تنهایی  می آورد... کـــاش در ادامه اش میگفتند: تـــنهایی پاکی هم می آورد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی موفق است که یک بنا با پایه های محکم از آجرهایی بسازد که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ... آزادی ماه است که او را پایبند می کند ... رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند. البرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقر جای تو خالیست که هیچ گزینه ای نمی تواند آن را پر کند... حتی تــــــــــــمام موارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار من اگر آمدی، گریه کن، از دردهایت بگو شادیه تو زمانی به من می چسبد که هیچ غم و غصه ای نداشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوســــ ــــت به یادگـــار "دردی" دارم  کآن درد به "صَــد هــزار" درمــ ـان نــدهم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که.... هر کجا کوچ دهد دست طبیعت ما را این دل ماست که پیوسته ز تو یاد کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی سه چیزبیشترندارید:تسلیم شوید بیخیال شوید یاسخت تلاش کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید متوجه این واقعیت‏باشد كه نوع معاشرت با همسایگان، در روح و روانش اثر میگذارد.  امام سجاد (َع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد برادرى است كه در وقت توانگرى به تو توجه دارد و در وقت نیازمندى از تو مى‏برد .امام سجاد (َع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت عبارت است از آن چیزی که بتونی در عقل و روح دیگران تحمیل کنی سپس آنها خودشان ایمان پیدا میکنند که آن همان حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی تصادف کرد وسلامتی خود را مدیون ماشین شاسی بلند خود میدانست وخداوند همچنان لبخند میزد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه داد دست به موهای َش بکشم ... ، اجازه داد دست َ ش را بگیرم ... ، اجازه داد دست َ ش را ببوسم... ، لعنت ِ خدا بر هرچه صدا ...  از خواب پریدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده به همان دلیل که هنوز نیامده است بهتر از گذشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوینـــد تنهایی, تنهایی  می آورد... کـــاش در ادامه اش میگفتند: تـــنهایی پاکی هم می آورد...