بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" این روزها ، همه ..... نگاه می کنند ، شما چطور ؟! " . این جای ِ خالی را ... بگذار همان خالی بماند ... ، " این روزها ، همه نگاه می کنند ، ... " ، انگار ... هیچ دستی ... برای ِ یاری نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونى چرا آدم بزرگ میشه به جاى مداد باخودکارمینویسه؟ براى اینکه یاد بگیره هراشتباهى پاک نمیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب کنار چشمِ تو کافی است تا سیاهی را از تمامِ رنگ ها بیشتر دوست بدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که کــــات گفته ام. ولی تو همچنان برایم بــــازی می کنی.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که فراموش کردن تو هنر میخواهد و من بی هنر ترین انسانم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر تو را باور دارم که اگه بگویی باران می بارد,از نم صدایت خیس میشوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت نره ک یاد تو دریاست .آبادی دل برای تو آباد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــم زیاد خدا میخواهد خیلی زیاد. گاهی هم بجای حــــرص مال کمی حرص " خــــدا " بزنیم. . . بخـــدا بد نیست در این حــــال مــا. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ذهن بشر است که از خوبی بدی می سازد و از بدی خوبی،خوشحالی می سازد یا بدبختی،ثروت می سازد یا تنگدستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع اس ام اس: تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم تو فیلم چند میگیری گریه کنی عاشق اون دیالوگ خانم الناز شاکر دوست هستم که گفت: ًٌٍٍٍٍ»ایران دیگه بزرگ شده احتیاج به حمایت هیچ کس نداره«

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه سـاده بـه اعـتبار دسـتـانـت زمیـن خوردم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوی...... دیگر انتظار معنا ندارد..... یک نگاه ٬ کمی نامهربان یک واژه ٬ کمی دور از انتظار یک لحظه فاصله٬میشکند دلت را....!!! میشکند بغضت را.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرارت چهره های زیادی داره. هیچکدومشون به اندازه پاکدامنی خطرناک نیست! (Sleepy Hollow)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان هرکس به اندازه وسعت فکر اوست (محمد حجازی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرزیبایی رااواز سردهی حتی در بیابان .گوش شنوا خواهی یافت (خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نفهمید خداهم تنهاییش را فریاد میزند... "قل هو الله احد"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" این روزها ، همه ..... نگاه می کنند ، شما چطور ؟! " . این جای ِ خالی را ... بگذار همان خالی بماند ... ، " این روزها ، همه نگاه می کنند ، ... " ، انگار ... هیچ دستی ... برای ِ یاری نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونى چرا آدم بزرگ میشه به جاى مداد باخودکارمینویسه؟ براى اینکه یاد بگیره هراشتباهى پاک نمیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب کنار چشمِ تو کافی است تا سیاهی را از تمامِ رنگ ها بیشتر دوست بدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که کــــات گفته ام. ولی تو همچنان برایم بــــازی می کنی.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که فراموش کردن تو هنر میخواهد و من بی هنر ترین انسانم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر تو را باور دارم که اگه بگویی باران می بارد,از نم صدایت خیس میشوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت نره ک یاد تو دریاست .آبادی دل برای تو آباد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــم زیاد خدا میخواهد خیلی زیاد. گاهی هم بجای حــــرص مال کمی حرص " خــــدا " بزنیم. . . بخـــدا بد نیست در این حــــال مــا. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ذهن بشر است که از خوبی بدی می سازد و از بدی خوبی،خوشحالی می سازد یا بدبختی،ثروت می سازد یا تنگدستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع اس ام اس: تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم تو فیلم چند میگیری گریه کنی عاشق اون دیالوگ خانم الناز شاکر دوست هستم که گفت: ًٌٍٍٍٍ»ایران دیگه بزرگ شده احتیاج به حمایت هیچ کس نداره«

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه سـاده بـه اعـتبار دسـتـانـت زمیـن خوردم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوی...... دیگر انتظار معنا ندارد..... یک نگاه ٬ کمی نامهربان یک واژه ٬ کمی دور از انتظار یک لحظه فاصله٬میشکند دلت را....!!! میشکند بغضت را.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرارت چهره های زیادی داره. هیچکدومشون به اندازه پاکدامنی خطرناک نیست! (Sleepy Hollow)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان هرکس به اندازه وسعت فکر اوست (محمد حجازی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرزیبایی رااواز سردهی حتی در بیابان .گوش شنوا خواهی یافت (خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نفهمید خداهم تنهاییش را فریاد میزند... "قل هو الله احد"