بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم یاشد که چرخ روزگار را دوچیز می چرخاند: دوری و دوستی!!!با اینکه ازت دورم ولی به یادتم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم می توان سهمگین و باسلابت بود  این را ابشار میگفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که....... دست من کوتاه از دیار توست قلب من اما همیشه یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دنیا انتظار دارید با شما منصفانه رفتار کند چون شما با دنیا منصفانه رفتار می کنید خودتان را گول زده اید مثل این است که از شیر توقع داشته باشید شما را نخورد چون شما او را نمی خورید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید به چه کسی اعتماد می کنید شیطان روزی یک فرشته بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنهایید مراقب افکارتان و وقتی با دیگرانید مراقب گفتارتان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی همان امید است که بوی (نا) میگیرد از بس که می ماند ته دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت می آید تو را با دو بال و دو پا آفریده بودم.زمین و آسمان هر دو برای تو بود... راستی عزیزم بال هایت را کجا جا گذاشتی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها می آیند,زندگی میکنند,میمیرند و میروند! اما فاجعه زندگی تو,آن هنگام آغاز میشود که آدمی میرود,اما نمیمیرد! نبودنش در بودن تو چنان ته نشین میشود که تو میمیری! در حالی که زنده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشف اقیانوس های جدید باید شجاعت ترک ساحل امن خود را داشته باشیم  زیرا این جهان ، جهان تغییر است نه جهان تقدیر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحل غم می نشینم ... کسی جز تــــــــــو کنارم نیست حالا ... به دریا تکیه کردم باز با غم ... کسی جز تــــــــــو برایم نیست حالا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست هست؟؟ شهریور است کم کم فکر باد و باران باش! شاید کسی تمام گریه هایش را برای پاییز گذاشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت از کسی ناارحت شدی...  یه لحظه،  فقط یه لحظه، به نبودنش فکر کن..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهایم درد دارد وقتی نمیدانم کدامین دست چراغ اتاقت را خاموش میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي مرمان غمگين ، نسبت به مردمان خوش و راضي ، ستم ها و جورهاي بيشتري روي مي‌دهد . " آنتوان چخوف "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا ... ؟! هیچ معلمّی به ما نگفت ... برای ِ " شما " شدن ِ " ما " ... شین لازم نیست ... ، " او " لازم است ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم یاشد که چرخ روزگار را دوچیز می چرخاند: دوری و دوستی!!!با اینکه ازت دورم ولی به یادتم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط هم می توان سهمگین و باسلابت بود  این را ابشار میگفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که....... دست من کوتاه از دیار توست قلب من اما همیشه یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دنیا انتظار دارید با شما منصفانه رفتار کند چون شما با دنیا منصفانه رفتار می کنید خودتان را گول زده اید مثل این است که از شیر توقع داشته باشید شما را نخورد چون شما او را نمی خورید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید به چه کسی اعتماد می کنید شیطان روزی یک فرشته بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنهایید مراقب افکارتان و وقتی با دیگرانید مراقب گفتارتان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی همان امید است که بوی (نا) میگیرد از بس که می ماند ته دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت می آید تو را با دو بال و دو پا آفریده بودم.زمین و آسمان هر دو برای تو بود... راستی عزیزم بال هایت را کجا جا گذاشتی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها می آیند,زندگی میکنند,میمیرند و میروند! اما فاجعه زندگی تو,آن هنگام آغاز میشود که آدمی میرود,اما نمیمیرد! نبودنش در بودن تو چنان ته نشین میشود که تو میمیری! در حالی که زنده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشف اقیانوس های جدید باید شجاعت ترک ساحل امن خود را داشته باشیم  زیرا این جهان ، جهان تغییر است نه جهان تقدیر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحل غم می نشینم ... کسی جز تــــــــــو کنارم نیست حالا ... به دریا تکیه کردم باز با غم ... کسی جز تــــــــــو برایم نیست حالا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست هست؟؟ شهریور است کم کم فکر باد و باران باش! شاید کسی تمام گریه هایش را برای پاییز گذاشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت از کسی ناارحت شدی...  یه لحظه،  فقط یه لحظه، به نبودنش فکر کن..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهایم درد دارد وقتی نمیدانم کدامین دست چراغ اتاقت را خاموش میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي مرمان غمگين ، نسبت به مردمان خوش و راضي ، ستم ها و جورهاي بيشتري روي مي‌دهد . " آنتوان چخوف "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا ... ؟! هیچ معلمّی به ما نگفت ... برای ِ " شما " شدن ِ " ما " ... شین لازم نیست ... ، " او " لازم است ...