بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه واژه ی مظلومی است (قسمت) . . .  .  . . تمام نامردی های روزگار را به دوش می کشد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار انهایی راکه درزندگیت نقشی داشته اند نه انهایی که برایت نقش بازی کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غم دنیا در این جمله است : (. . . هست او ، ولی دوستم ندارد . . . )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه آسمانی باشد چه زمینی عاقبتش به طرف خداست (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی رنگین کمان لبخند توست که...با هر ترنم باران شکل می گیرد. "فقط خوشحال باش" من اشک آسمان را در میاورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان ! حالا که داری تمام میشوی بگذار بگویم ... که شبهای گرمت، سرد گذشت !! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بهشت و جهنمی هم در کار نبود باز هم لازم بود به خاطر لطف و احسان خداوند مردم مطیع او باشند و نافرمانی نکنند. امام رضا (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی بـعـضـی هـا رو ؛خـیـلـی راحـت مـیـبـخـشـی!!! چـون دوس داری ،بـازم تـو زنـدگـیـت بـاشـن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....به نام خدا..... ...." کیلومتر "ها حرف دارم ، اما .... اما در "سکوت" رکورد خداهم شکسته ام . . ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره باز که باشی ... چائی ات توی ِ یک قوری ِ بند زده دَم می آید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب خدا در گوشم گفت:تو را چه به عشق؟ گفتم: چرا؟ گفت: تو خوابی و عشقت در عیش و نوش  لبخند زدمو گفتم: خدایا مخلوق توست شاید تو خوابی خبر از رسم دنیا نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم به سان کلاغ ها  بی آنکه دوست داشته شوم زندگی کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی سعی کن استاد تغییر باشی نه قربانی تقدیر... در زندگیت به کسی اعتماد کن که بهش ایمان داری نه احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از من گذشت برای من درگذشت..... روحش شاد و یادش فراموش باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محنت همه در نهاد اب و گل ماست  پیش از دل و گل چه بو آن حاصل ماست خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی فراموش نشده هایی که فراموشمون کردن .....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه واژه ی مظلومی است (قسمت) . . .  .  . . تمام نامردی های روزگار را به دوش می کشد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار انهایی راکه درزندگیت نقشی داشته اند نه انهایی که برایت نقش بازی کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غم دنیا در این جمله است : (. . . هست او ، ولی دوستم ندارد . . . )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه آسمانی باشد چه زمینی عاقبتش به طرف خداست (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی رنگین کمان لبخند توست که...با هر ترنم باران شکل می گیرد. "فقط خوشحال باش" من اشک آسمان را در میاورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان ! حالا که داری تمام میشوی بگذار بگویم ... که شبهای گرمت، سرد گذشت !! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بهشت و جهنمی هم در کار نبود باز هم لازم بود به خاطر لطف و احسان خداوند مردم مطیع او باشند و نافرمانی نکنند. امام رضا (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی بـعـضـی هـا رو ؛خـیـلـی راحـت مـیـبـخـشـی!!! چـون دوس داری ،بـازم تـو زنـدگـیـت بـاشـن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....به نام خدا..... ...." کیلومتر "ها حرف دارم ، اما .... اما در "سکوت" رکورد خداهم شکسته ام . . ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره باز که باشی ... چائی ات توی ِ یک قوری ِ بند زده دَم می آید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب خدا در گوشم گفت:تو را چه به عشق؟ گفتم: چرا؟ گفت: تو خوابی و عشقت در عیش و نوش  لبخند زدمو گفتم: خدایا مخلوق توست شاید تو خوابی خبر از رسم دنیا نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم به سان کلاغ ها  بی آنکه دوست داشته شوم زندگی کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی سعی کن استاد تغییر باشی نه قربانی تقدیر... در زندگیت به کسی اعتماد کن که بهش ایمان داری نه احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از من گذشت برای من درگذشت..... روحش شاد و یادش فراموش باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محنت همه در نهاد اب و گل ماست  پیش از دل و گل چه بو آن حاصل ماست خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی فراموش نشده هایی که فراموشمون کردن .....