بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی تامل..... بهتر است ثروتمند زندگی کنی تا اینکه ثروتمند بمیری...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی تامل.... نگرانی هرگز از گرفتاری فردای تو نمی کاهد فقط شادی امروزت را از بین می برد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی؟ گاهی باتمام تکراری بودنش غوغا میکند!!! ودرجوابش میتوان بزرگترین دروغ هارا گفت... "خوبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كجا باید شروع كرد ؟ چون همه فكر هایی كه عجالتا در كله ام می جوشد ، مال همین الان است ، ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكی ! مردن هم جدی نیست ، شاید از هر كار و هر چیز دیگری كمتر جدی باشد . صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

◕ قیچی بدبینی هایت را غلاف کن! رشته ی رویاهای من بریدنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از آنجا شروع شد كه از " عادت كردن " فرار كرديم و به " فرار " عادت كرديم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دكتر نيستم اما برايت 10 دقيقه راه رفتن روي جدول‌هاي كنار خيابان را تجويز ميكنم تا بداني تعادل چيز مهمي است اما ديونه بودن قشنگ تر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه اسم مستعاری است که بر خطاهای خود میگذاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفتن شیشه احساس نداره ولی وقتی بخار کرده بود روش نوشتم دوستت دارم کم کم اشک ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از خوبي ادمها براي خودت ديوار بساز. هرگاه در حقت بدي كردند ،فقط اجري از ديوار را بكن.بي انصافي است اگر ديوار را خراب كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر ها میبارند اما انسانها ستاره ها را دوست دارند,چه موجودات عجیبی!! این همه گریه را بر چشمکی میفروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـي دوني چيـه رفــيـق ؟.. حكـايـت زنـدگــي مــا شـده مثـله دكـمه پيـرهن،اولـي رو كـه اشـتبـاه بسـتـي تا آخـرش اشـتبـاه ميري ... بـدبختـي ايـنه كه زمـانـي به اشتـباهت پـي مي بـري كه رسـيدي به آخـرش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!تودیدی وچیزی نگفتی اما مردم ندیدند وفریادزدند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گذشتیم و گذشت انچه تو با ما کردی تو بمان با دگران وای به حال دگران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی اخطارها زنگ نوازند گاهی سکوت اخرین اخطار است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی تامل..... بهتر است ثروتمند زندگی کنی تا اینکه ثروتمند بمیری...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی تامل.... نگرانی هرگز از گرفتاری فردای تو نمی کاهد فقط شادی امروزت را از بین می برد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی؟ گاهی باتمام تکراری بودنش غوغا میکند!!! ودرجوابش میتوان بزرگترین دروغ هارا گفت... "خوبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كجا باید شروع كرد ؟ چون همه فكر هایی كه عجالتا در كله ام می جوشد ، مال همین الان است ، ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكی ! مردن هم جدی نیست ، شاید از هر كار و هر چیز دیگری كمتر جدی باشد . صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

◕ قیچی بدبینی هایت را غلاف کن! رشته ی رویاهای من بریدنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از آنجا شروع شد كه از " عادت كردن " فرار كرديم و به " فرار " عادت كرديم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دكتر نيستم اما برايت 10 دقيقه راه رفتن روي جدول‌هاي كنار خيابان را تجويز ميكنم تا بداني تعادل چيز مهمي است اما ديونه بودن قشنگ تر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه اسم مستعاری است که بر خطاهای خود میگذاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفتن شیشه احساس نداره ولی وقتی بخار کرده بود روش نوشتم دوستت دارم کم کم اشک ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از خوبي ادمها براي خودت ديوار بساز. هرگاه در حقت بدي كردند ،فقط اجري از ديوار را بكن.بي انصافي است اگر ديوار را خراب كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر ها میبارند اما انسانها ستاره ها را دوست دارند,چه موجودات عجیبی!! این همه گریه را بر چشمکی میفروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـي دوني چيـه رفــيـق ؟.. حكـايـت زنـدگــي مــا شـده مثـله دكـمه پيـرهن،اولـي رو كـه اشـتبـاه بسـتـي تا آخـرش اشـتبـاه ميري ... بـدبختـي ايـنه كه زمـانـي به اشتـباهت پـي مي بـري كه رسـيدي به آخـرش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!تودیدی وچیزی نگفتی اما مردم ندیدند وفریادزدند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گذشتیم و گذشت انچه تو با ما کردی تو بمان با دگران وای به حال دگران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی اخطارها زنگ نوازند گاهی سکوت اخرین اخطار است.