بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تاثیر دلنشینی دارد " غصه نخور ، درست میشود " گفتن های مادر ، اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی اما دایم...در کوچه های خیالم قدم میزنی!شاید رفاقت یعنی همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوستش نداری اصرار پشت اصرار  کسی که دوستش داری انکار پشت انکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر بچه که بودیم قهر میکردیم تا به قیامت و لحظه ای بعد قیامت می شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«می‌دانم که مجبوری مرا بکشی. شلیک کن بزدل، تو میدانی یک مرد را می‌ کشی.» آخرین سخنان ارنستو چه گوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت استدلالی است که معانی دیگری را به دوش می‌کشد. "ارنستو چه گوارا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی، لبخند خداست به بنده اش اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه، تمام مشکلاتو حل میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون خدای بزرگم برم که اگه خطا کنم نهایت قهرش بین دو اذانه دوباره صدام میکنه، خدا عشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خدا بودن یونیفورم نمی خواهد، فقط یه دل پاک و زلال کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} خدا اینجا همه میگن اگه تو کارت دزدی نکنی ب جائی نمیرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهـــربانم پاييز تكه اي از تصور اندوه توست وقتي متين وارام روي برگهاي ارغواني زيرسايه ي بلند يك سپيدار  پخش ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ها قطره نیستند  بلکه کلماتی هستند که می افتندفقط بخاطر اینکه پیدا نمی کنند کسی را که معنی این کلمات را بفهمند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس سرش شلوغ نيست... همه چیز بستگی به "اولویت ها" دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است ...... قیمت یک عشق تا عشقی دیگر قهری ساده است.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی ... پا به پایم که نیامدی .... دست در دستم که نگذاشتی..... "سر به سرم" دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دختری هستم آزاد! در فطرت من حیا نهاده شده میدانم کجا باید شرم کرد و کجا می شود رهابود تو به من نیاموز قانونگذار!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تاثیر دلنشینی دارد " غصه نخور ، درست میشود " گفتن های مادر ، اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی اما دایم...در کوچه های خیالم قدم میزنی!شاید رفاقت یعنی همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوستش نداری اصرار پشت اصرار  کسی که دوستش داری انکار پشت انکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر بچه که بودیم قهر میکردیم تا به قیامت و لحظه ای بعد قیامت می شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«می‌دانم که مجبوری مرا بکشی. شلیک کن بزدل، تو میدانی یک مرد را می‌ کشی.» آخرین سخنان ارنستو چه گوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت استدلالی است که معانی دیگری را به دوش می‌کشد. "ارنستو چه گوارا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی، لبخند خداست به بنده اش اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه، تمام مشکلاتو حل میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون خدای بزرگم برم که اگه خطا کنم نهایت قهرش بین دو اذانه دوباره صدام میکنه، خدا عشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خدا بودن یونیفورم نمی خواهد، فقط یه دل پاک و زلال کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} خدا اینجا همه میگن اگه تو کارت دزدی نکنی ب جائی نمیرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهـــربانم پاييز تكه اي از تصور اندوه توست وقتي متين وارام روي برگهاي ارغواني زيرسايه ي بلند يك سپيدار  پخش ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ها قطره نیستند  بلکه کلماتی هستند که می افتندفقط بخاطر اینکه پیدا نمی کنند کسی را که معنی این کلمات را بفهمند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس سرش شلوغ نيست... همه چیز بستگی به "اولویت ها" دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است ...... قیمت یک عشق تا عشقی دیگر قهری ساده است.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی ... پا به پایم که نیامدی .... دست در دستم که نگذاشتی..... "سر به سرم" دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دختری هستم آزاد! در فطرت من حیا نهاده شده میدانم کجا باید شرم کرد و کجا می شود رهابود تو به من نیاموز قانونگذار!