بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زندگی باعشق وشور رابرمی گزینید  زندگی نیز عشق وشورخودرابرای شمابرخواهدگزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی باید رفت...! اونم با پای خودت...! باید جات تو زندگی بعضیا خالی کنی...! درسته تو شلوغیاشون متوجه نمیشن چی میشه..! ولی بدون ... یه روزی... یه جایی... بدجوری یادت می افتن که دیگه دیر شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی ان نیست که هرگززمین نخوری، ان است که بعداز هرزمین خوردنی برخیزی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَمَســـت دیگـــــَـــر! یک وقــــــتایی دوســـــت دارد دست خودش را بگــــــیرد بــبــرد یـــک جـــای دور. و رَهایَش کُند..... بـــه امـــــانِ خـــُــــدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به "بعضیا" گفت: این شماره پینوکیوئه! زنگ بزن ببین چطوری آدم شده شاید تو هم آدم بشی :)) والااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی بعد هیچکی نمرده ولی خیلیا بعد خیلیا دیگه زندگی نکردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتى خدا هست, بنده ى خدا چرا??????!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا یادشونه بزرگترین خلاف ما زمان مدرسه داشتن حل المسايل بود،لامصصصب ازاختلاص هم جرمش بیشتر بود!!!! وقتی جوابارو میخوندیم همه جوابا مث هم بود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسل ما پیر که بشه غلط میکنه بگه "جوونی کجایی که یادت بخیر"!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من که جلو غریبه ترین آدما کوچکترین خطایی ازم سر نمیزنه ولی تا با خودت تنها میشم چشامو میبندمو بزگترین گناهارو مرتکب میشم خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیا زندانی بیش نیست کاش حبسِ ابد ببرند برایمان  و تــــو هم سلولی من باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از هر اشتباه او سنگی ساختیم و به سمتش پرتاب کردیم سنگ های ما روحش را خط خطی کرد و ما نفهمیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما میتوانید یک اسب راتا لب چشمه هدایت کنید اما نمی توانید به زوربه آن آب بخورانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار برایش خیلی مهم بودم . . . چون برای همیشه دورم را خط کشید .. . . .؟؟؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونا که رسیدن به همه چی بی هیچ تلاشی ، من و تو هیچ جا نمی رسیم اگه سیریش نباشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانوان سرزمین من ، کالبدی زنانه ... ولی قدرتی مردانه دارند ..!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زندگی باعشق وشور رابرمی گزینید  زندگی نیز عشق وشورخودرابرای شمابرخواهدگزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی باید رفت...! اونم با پای خودت...! باید جات تو زندگی بعضیا خالی کنی...! درسته تو شلوغیاشون متوجه نمیشن چی میشه..! ولی بدون ... یه روزی... یه جایی... بدجوری یادت می افتن که دیگه دیر شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی ان نیست که هرگززمین نخوری، ان است که بعداز هرزمین خوردنی برخیزی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَمَســـت دیگـــــَـــر! یک وقــــــتایی دوســـــت دارد دست خودش را بگــــــیرد بــبــرد یـــک جـــای دور. و رَهایَش کُند..... بـــه امـــــانِ خـــُــــدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به "بعضیا" گفت: این شماره پینوکیوئه! زنگ بزن ببین چطوری آدم شده شاید تو هم آدم بشی :)) والااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی بعد هیچکی نمرده ولی خیلیا بعد خیلیا دیگه زندگی نکردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتى خدا هست, بنده ى خدا چرا??????!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا یادشونه بزرگترین خلاف ما زمان مدرسه داشتن حل المسايل بود،لامصصصب ازاختلاص هم جرمش بیشتر بود!!!! وقتی جوابارو میخوندیم همه جوابا مث هم بود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسل ما پیر که بشه غلط میکنه بگه "جوونی کجایی که یادت بخیر"!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من که جلو غریبه ترین آدما کوچکترین خطایی ازم سر نمیزنه ولی تا با خودت تنها میشم چشامو میبندمو بزگترین گناهارو مرتکب میشم خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیا زندانی بیش نیست کاش حبسِ ابد ببرند برایمان  و تــــو هم سلولی من باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از هر اشتباه او سنگی ساختیم و به سمتش پرتاب کردیم سنگ های ما روحش را خط خطی کرد و ما نفهمیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما میتوانید یک اسب راتا لب چشمه هدایت کنید اما نمی توانید به زوربه آن آب بخورانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار برایش خیلی مهم بودم . . . چون برای همیشه دورم را خط کشید .. . . .؟؟؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونا که رسیدن به همه چی بی هیچ تلاشی ، من و تو هیچ جا نمی رسیم اگه سیریش نباشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانوان سرزمین من ، کالبدی زنانه ... ولی قدرتی مردانه دارند ..!!