بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« ما دیگه به درد هم نمی‌خوریم » جمله پایانی عشق های یکطرفه ..... درست به سادگی تغییر دادن یک كانال كسی كه همه زندگی‌ات بوده محو می‌شود ... به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اه تو از جنس نیاز است درباغ شهادت باز باز است یاد شهیدان سرزمین مقدس اریایی گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز نزدیک میشود...به اندازه تمام برگهای رقصانش برایت آرزوهای خوب دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانمی توانیم کارهای بزرگی را روی این کره خاکی انجام دهیم اما می توانیم کارهای کوچک را با عشق های بزرگ انجام دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زیر فشار بایدها و نبایدها زندگی می کنیم.  اگر کاری را با شادی نمیتوانید انجام دهید, با شهامت رهاِیش کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده این نسل،اعتماد است نه اعتقاد اما افسوس نه بر اعتماد ،اعتقادیست و نه بر اعتقاد، اعتماد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا حواست هست؟! صداي هق هق گریه هايم از گلويي مي آيد كه تو از رگش به من نزديک تـــــــــــــري ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...! چون من نگداشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند... حتی غبار...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه های دنیارامیتوان بایک جمله تحمل کرد:خدایا!میدانم که میبینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت در کنارم نیست.... ولی رویای مهربانیت مهمان همیشگی  قلبم است....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت درخت آرزوهای زندگی چشم بذار فرصت بده همه غصه هات قایم بشن از خدا میخوام که هیچ وقت پیداشون نکنی....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!!! من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم... نامم را گذاشتند باجنبه....! بی آنکه بدانند خندیدم تا  صدای شکستن قلبم را نشنوند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش را بخورد نقش فروشنده را بازی کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزباتنهایی مچ انداختم!باختم! نامردبدجوری قوی شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم ... خیلی ...از کسی که دوستش داشتم وعمیق ترین دردها ورنج های عالم را دررگهایم جاری کرد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمایش زندگی مرا چنان در هم پیچیدی که هرگز از آن بیرون نیایم... آن قدر دلتنگ سرنوشت خویشم ... آن قدر دل آزرده عشق تو هستم ... که همه هستی ام را خوره بی کسی وتنهایی می جود...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« ما دیگه به درد هم نمی‌خوریم » جمله پایانی عشق های یکطرفه ..... درست به سادگی تغییر دادن یک كانال كسی كه همه زندگی‌ات بوده محو می‌شود ... به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اه تو از جنس نیاز است درباغ شهادت باز باز است یاد شهیدان سرزمین مقدس اریایی گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز نزدیک میشود...به اندازه تمام برگهای رقصانش برایت آرزوهای خوب دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانمی توانیم کارهای بزرگی را روی این کره خاکی انجام دهیم اما می توانیم کارهای کوچک را با عشق های بزرگ انجام دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زیر فشار بایدها و نبایدها زندگی می کنیم.  اگر کاری را با شادی نمیتوانید انجام دهید, با شهامت رهاِیش کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده این نسل،اعتماد است نه اعتقاد اما افسوس نه بر اعتماد ،اعتقادیست و نه بر اعتقاد، اعتماد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا حواست هست؟! صداي هق هق گریه هايم از گلويي مي آيد كه تو از رگش به من نزديک تـــــــــــــري ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...! چون من نگداشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند... حتی غبار...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه های دنیارامیتوان بایک جمله تحمل کرد:خدایا!میدانم که میبینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت در کنارم نیست.... ولی رویای مهربانیت مهمان همیشگی  قلبم است....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت درخت آرزوهای زندگی چشم بذار فرصت بده همه غصه هات قایم بشن از خدا میخوام که هیچ وقت پیداشون نکنی....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!!! من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم... نامم را گذاشتند باجنبه....! بی آنکه بدانند خندیدم تا  صدای شکستن قلبم را نشنوند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش را بخورد نقش فروشنده را بازی کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزباتنهایی مچ انداختم!باختم! نامردبدجوری قوی شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم ... خیلی ...از کسی که دوستش داشتم وعمیق ترین دردها ورنج های عالم را دررگهایم جاری کرد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمایش زندگی مرا چنان در هم پیچیدی که هرگز از آن بیرون نیایم... آن قدر دلتنگ سرنوشت خویشم ... آن قدر دل آزرده عشق تو هستم ... که همه هستی ام را خوره بی کسی وتنهایی می جود...!!!