بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا عـاشـقـتـم... مـنـو بـه خـاطـر تـمـام خـوبـیـات بـبـخـش ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایم راتعبیرمیکنی، سکوتم راتفسیر..... دیروزم رافراموش... فردایم راپیشگویی... به نبودنم مشکوکی به بودنم مردد..! ازهیچ؛ گلایه میسازی ازهمه چیزبهانه... من کجای این نمایشم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه های قدیمی را دوست دارم... درهایی که همیشه بازن....حیاط خیس از آب دادن گلهای باغچه...  نان تازه و پنیر و گوجه عصرانه در ایوان... .مثل خانه پدر بزرگ... مثل خانه مادربزرگ... که دیگه نیستن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاييز فصل هنرمندان...عارفان و عاشقان است... پاييز با مهر آغاز ميشود...دلت سرشار ز مهر عشق باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم نه برای نیاز.. نه برای اجبار.. ونه از روی تنهایی.. فقط برای اینکه  "ارزشش را دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا این اول مهری هیچ پـدری رو شرمنده بـچه هاش نکن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم یکی بود هنوزم هست خدایا همیشه باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـــــــان چ خوب چ بد میگذرد...تنها خوبی یا بدی من و تو میماند و او...حالا بگذران مابقی عمر را خوب و بدش بر عهده توست روزگـــار را دیگر مقصر ندان...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــاش... همانگونه ک برای ناموس و دیگر چیزها غیرت و تعصب داریم...برای دوست داشتن هایمان نیز داشته باشیم و آن را نثـــــــار هر کس ک از راه رسید نکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کسی عزیزشو فراموش نمیکنه فقط دیگه به ندیدنش عادت میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... پیاز هم که خرد میکنی ... ... برایش اشک میریزی ... ... از پیاز هم کمتر بودم ... ... مرا ... ... خرد کردی و خندیدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسکات پک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت بهتر آدم ها کافیست فقط یکبار برخلاف میلشان عمل کنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی عصا به آب خواهم زد! موسی اگر معجزه داشت من امید دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایت کردم واز خدا خواستم انچه شایسته توست به تو بدهد نه انچه را که ارزو داری زیرا گاهی ارزوهایت کوچکند و شایستگی هایت بسیار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا عـاشـقـتـم... مـنـو بـه خـاطـر تـمـام خـوبـیـات بـبـخـش ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایم راتعبیرمیکنی، سکوتم راتفسیر..... دیروزم رافراموش... فردایم راپیشگویی... به نبودنم مشکوکی به بودنم مردد..! ازهیچ؛ گلایه میسازی ازهمه چیزبهانه... من کجای این نمایشم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه های قدیمی را دوست دارم... درهایی که همیشه بازن....حیاط خیس از آب دادن گلهای باغچه...  نان تازه و پنیر و گوجه عصرانه در ایوان... .مثل خانه پدر بزرگ... مثل خانه مادربزرگ... که دیگه نیستن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاييز فصل هنرمندان...عارفان و عاشقان است... پاييز با مهر آغاز ميشود...دلت سرشار ز مهر عشق باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم نه برای نیاز.. نه برای اجبار.. ونه از روی تنهایی.. فقط برای اینکه  "ارزشش را دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا این اول مهری هیچ پـدری رو شرمنده بـچه هاش نکن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم یکی بود هنوزم هست خدایا همیشه باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـــــــان چ خوب چ بد میگذرد...تنها خوبی یا بدی من و تو میماند و او...حالا بگذران مابقی عمر را خوب و بدش بر عهده توست روزگـــار را دیگر مقصر ندان...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــاش... همانگونه ک برای ناموس و دیگر چیزها غیرت و تعصب داریم...برای دوست داشتن هایمان نیز داشته باشیم و آن را نثـــــــار هر کس ک از راه رسید نکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کسی عزیزشو فراموش نمیکنه فقط دیگه به ندیدنش عادت میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... پیاز هم که خرد میکنی ... ... برایش اشک میریزی ... ... از پیاز هم کمتر بودم ... ... مرا ... ... خرد کردی و خندیدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسکات پک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت بهتر آدم ها کافیست فقط یکبار برخلاف میلشان عمل کنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی عصا به آب خواهم زد! موسی اگر معجزه داشت من امید دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایت کردم واز خدا خواستم انچه شایسته توست به تو بدهد نه انچه را که ارزو داری زیرا گاهی ارزوهایت کوچکند و شایستگی هایت بسیار