بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به آنها که رفتند نمیگویم برگردید دیگر به آنها که هستند نمیگویم بمانید زیرا من دیگر دلی ندارم که وابسته شود... انرا با تکه سنگی عوض کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد رفتنت.... نمی دانم آینه ها تار  شده اند یا چشمانم پر اشک....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعیتی را که  هرگز در ان نبوده اید را قضـــــــــــاوت نکنیـــــــــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند/ولی تو شریف و درستکار باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به کسی نمی گویم؟ که: دوستت دارم ... انگار دوستت دارم های من خداحافظ شنیده می شود !!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندبهترین شنونده است.نیازی به فریادکشیدن یا بلند گریه کردن نیست،زیرااو آرام ترین نیایش دل های پاک رانیز میشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز احمد تا احد یک "میم" فرق است  جهانی اندر این یک میم غرق است دقیقا "میم" احمد میم هستیست که سرمست از جمالش چشم هستیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کف بینی نکن! دستی که به سویت دراز شده طالعش تویی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از ترس افتادنم از چشم تو. درست مثل یک برگ پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مـالـک... اگـر شـب هـنـگـام کـسی را مـشـغـول گـنـاه دیـدی فـردا بـه آن چـشـم نـگـاهـش مـکـن....! شـایـد سـحـر تـوبـه کـرده بـاشـد و تـو نـدانـی....! حـضـرت عـلــی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربجای انتظارکشیدن برای برگشتن مخاطب خاصتون در انتظار آقا امام زمان<عج> هم بودید شاید تا الان ظهور کرده بودند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به تو افتدم نظر  چهره به به چهره رو به رو شرح دهم غم تو را  نکته به نکته مو به مو  میرود از فراغ تو  خون دل از دو دیده ام  دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییزرسید... فراموش نکن که.. برگ های پاییزی سرشاراز شعور درختان اند وخاطرات سه فصل رابردوش میکشند... آرام قدم بگذاربرچهره ی تکیده ی آنها این برگ ها حرمت دارند... درد"پاییز"درد..دانستن..است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه پیکان نوشته بود:آرزو کردن برای بچه فقیر خطاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ... ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﻧﮑﻨﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اغراق " چون حقيقتي است که صبر خود را از دست داده‌است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به آنها که رفتند نمیگویم برگردید دیگر به آنها که هستند نمیگویم بمانید زیرا من دیگر دلی ندارم که وابسته شود... انرا با تکه سنگی عوض کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد رفتنت.... نمی دانم آینه ها تار  شده اند یا چشمانم پر اشک....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعیتی را که  هرگز در ان نبوده اید را قضـــــــــــاوت نکنیـــــــــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند/ولی تو شریف و درستکار باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به کسی نمی گویم؟ که: دوستت دارم ... انگار دوستت دارم های من خداحافظ شنیده می شود !!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندبهترین شنونده است.نیازی به فریادکشیدن یا بلند گریه کردن نیست،زیرااو آرام ترین نیایش دل های پاک رانیز میشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز احمد تا احد یک "میم" فرق است  جهانی اندر این یک میم غرق است دقیقا "میم" احمد میم هستیست که سرمست از جمالش چشم هستیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کف بینی نکن! دستی که به سویت دراز شده طالعش تویی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از ترس افتادنم از چشم تو. درست مثل یک برگ پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مـالـک... اگـر شـب هـنـگـام کـسی را مـشـغـول گـنـاه دیـدی فـردا بـه آن چـشـم نـگـاهـش مـکـن....! شـایـد سـحـر تـوبـه کـرده بـاشـد و تـو نـدانـی....! حـضـرت عـلــی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربجای انتظارکشیدن برای برگشتن مخاطب خاصتون در انتظار آقا امام زمان<عج> هم بودید شاید تا الان ظهور کرده بودند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به تو افتدم نظر  چهره به به چهره رو به رو شرح دهم غم تو را  نکته به نکته مو به مو  میرود از فراغ تو  خون دل از دو دیده ام  دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییزرسید... فراموش نکن که.. برگ های پاییزی سرشاراز شعور درختان اند وخاطرات سه فصل رابردوش میکشند... آرام قدم بگذاربرچهره ی تکیده ی آنها این برگ ها حرمت دارند... درد"پاییز"درد..دانستن..است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه پیکان نوشته بود:آرزو کردن برای بچه فقیر خطاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ... ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﻧﮑﻨﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اغراق " چون حقيقتي است که صبر خود را از دست داده‌است...