بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامتــی رفاقــت که ســر به بـیابـون گذاشــته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگ‌هایش را باد برده باشد...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوهایم را گذاشتم در "کوزه" با "آبش" قرص های اعصابم را میخورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدارا دوست دارم به خاطر اینکه از من می پذیردکه بگویم:خدا را دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم فراموشت کنم.... ولی همه رو ،همه دنیارو، زندگیمو حتی خودم رو هم فراموش کردم  ولی.... تو رو نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدم یا خوب ؟؟؟ که عشقمون یه طرفس.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارارهاکن! دوری ودوستی کدام است؟؟ فاصله هایندکه عشق را میبلعند... من اگرنباشم...! دیگرى جایم راپرمیکند.... به همین سادگی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هم برای خودش عالمی دارد حداقل خیالت راحت است که دیگر دلت نمی شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است،همه فکر کنند سرت شلوغ است...و تنها خودت بدانی که چه تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریم مشکی من عفیفــــ بمان بانـــــو.... در را ببنــــــد .... بگــــــذار در بزنند ... بگذار بگویند مهمــــــان نواز نیستــــــی! اینگونــــــه هر کســــــی حریــــــم دلت را لمس نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حتی بین ما/فاصله یک نفسه/ نفس منو بگیر برای یکی شدن/اگه مرگ من بسه/ نفس منو بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی یه سگ و وقتی یه لقمه نون بهش میدی دیگه بهت خیانت نمیکنه!!.. تنها فرق تو با سگ توی همین یه نکته است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!! دختری در مغازه گفت :بابا مداد رنگی برام بگیر باباهه کل پولا جیبش فقط 450 تک ومن بود صاحب مغازه گفت:نسیه نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت خواستین به بعضی ادما فحش بدین مواظب باشید به "حیوانات" توهین نشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علي (ع) : چه فرق است ميان دو نوع کار : 1- عملي که خوشي و دوام آن ناپايدار و گذراست اما پيامد و رنج آن باقي و ماندگار است و عملي که زحمت و سختي آن از بين مي رود و مزد و پاداش آن جاودان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻣﯽﺩﻫﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ، ﭼﺸﻢﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﯿﻢ ! ؟...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامتــی رفاقــت که ســر به بـیابـون گذاشــته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگ‌هایش را باد برده باشد...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوهایم را گذاشتم در "کوزه" با "آبش" قرص های اعصابم را میخورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدارا دوست دارم به خاطر اینکه از من می پذیردکه بگویم:خدا را دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم فراموشت کنم.... ولی همه رو ،همه دنیارو، زندگیمو حتی خودم رو هم فراموش کردم  ولی.... تو رو نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدم یا خوب ؟؟؟ که عشقمون یه طرفس.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارارهاکن! دوری ودوستی کدام است؟؟ فاصله هایندکه عشق را میبلعند... من اگرنباشم...! دیگرى جایم راپرمیکند.... به همین سادگی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هم برای خودش عالمی دارد حداقل خیالت راحت است که دیگر دلت نمی شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است،همه فکر کنند سرت شلوغ است...و تنها خودت بدانی که چه تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریم مشکی من عفیفــــ بمان بانـــــو.... در را ببنــــــد .... بگــــــذار در بزنند ... بگذار بگویند مهمــــــان نواز نیستــــــی! اینگونــــــه هر کســــــی حریــــــم دلت را لمس نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حتی بین ما/فاصله یک نفسه/ نفس منو بگیر برای یکی شدن/اگه مرگ من بسه/ نفس منو بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی یه سگ و وقتی یه لقمه نون بهش میدی دیگه بهت خیانت نمیکنه!!.. تنها فرق تو با سگ توی همین یه نکته است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!! دختری در مغازه گفت :بابا مداد رنگی برام بگیر باباهه کل پولا جیبش فقط 450 تک ومن بود صاحب مغازه گفت:نسیه نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت خواستین به بعضی ادما فحش بدین مواظب باشید به "حیوانات" توهین نشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علي (ع) : چه فرق است ميان دو نوع کار : 1- عملي که خوشي و دوام آن ناپايدار و گذراست اما پيامد و رنج آن باقي و ماندگار است و عملي که زحمت و سختي آن از بين مي رود و مزد و پاداش آن جاودان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻣﯽﺩﻫﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ، ﭼﺸﻢﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﯿﻢ ! ؟...