بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که"عوض"شدنشان بعیداست Ῑ"عوضی"شدنشان قطعی است......شک نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تویی که فکر میکنی بابات بدترین بابای دنیاست...!! کاملا در اشتباه به سر میبری چون یه وقت یه روز یه جایی به خودت میای و میبنی که اخم دعوا و کشیده بابات واقعا یه معجزه بود در اون زمان. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم تمام وجودم ازآن تو بود  مشکلت چه بود که با من چنین کردی؟؟؟؟؟ گفت: آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼـﻘـﺪﺭ ﺧـﻮﺑـﻪ ﺑـﻌـﻀـﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣـﺎ ﺑـﺪﻭﻧـﻦ ﮐـﻪ ﺍﮔـﺮ ﭼـﻴـﺰﯼ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺭﻭﺷـﻮﻥ ﻧـﻤـﻴـﺎﺭﯼ ﺍﺯﺳـﺎﺩﮔـیتـــــ ﻧـﻴـﺴـﺖ ! بلکه ﺩﺍﺭﯼ ﺣـﺮﻣـﺖ ﻳـﻪ ﺭﻭﺯﺍﻳـﯽ ﺭﻭ ﻧـﮕـﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﮐـﻪ ﺍﻭﻧـﺎ ﻳـﺎﺩﺷـﻮﻥ ﺭﻓـﺘـﻪ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجبی ندارداگر امروز هیچ کس مسئول کارهایش نیست! ما از زمان مدرسه یاد گرفتیم همه چیز را گردن صبحی ها بیاندازیم وآنها گردن بعد از ظهری ها!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفتگری که تو سرمای زمستون داره خیابونا را فقط به عشق زن بچه اش جارو میزنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـقدر " این " دسـت و " آن " دست کردم تا .. " این " سهم " آن " شد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها باید یقه احساستو بگیری بزنی توگوشش و بهش بگی خفه شو تا الان هرچی کشیدم بخاطر تو بوده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش خيلي ها ميفهميدن دل حرمت داره.... مرديم از بس دل مارو به هرطريقي شكستنو ,دم نزديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى دونستين از کفاره هاى گناهان, يکيش شاد کردن دل مومنه,...اين از فرمايشات حضرت اميره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از"تنهایی هایش"برایم میگفت اما......بوق پشت خطی هایش امانش نمیداد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اصیـــــــــل بودن کافی است ک دروغ نگـــــــــویی آغاز اصالت خوب همیـــــــــن است که... نخـــــــــواهی چیزی باشی که نیستـــــــــی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پری کوچک غمگین را می شناسم، که در اقیانوس مسکن دارد...  و دلش را در یک نی لبک چوبین می نوازد... آرام، آرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که میگفت دوستت دارم... عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد...رهگذری بر برگهای خشک پائیزی بود... صدای خش خش برگها همان آوازی بود که من "گمان" کردم میگوید: "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشته باش ، خودت را. اطرافیانت را.  همه را دوست داشته باش، تا ببینی چطور عشق و محبت به سویت سرازیر می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سبزی در خاطرم که هزاران پاییز،حتی برگی از یادت را زرد نمی کند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که"عوض"شدنشان بعیداست Ῑ"عوضی"شدنشان قطعی است......شک نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تویی که فکر میکنی بابات بدترین بابای دنیاست...!! کاملا در اشتباه به سر میبری چون یه وقت یه روز یه جایی به خودت میای و میبنی که اخم دعوا و کشیده بابات واقعا یه معجزه بود در اون زمان. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم تمام وجودم ازآن تو بود  مشکلت چه بود که با من چنین کردی؟؟؟؟؟ گفت: آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼـﻘـﺪﺭ ﺧـﻮﺑـﻪ ﺑـﻌـﻀـﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣـﺎ ﺑـﺪﻭﻧـﻦ ﮐـﻪ ﺍﮔـﺮ ﭼـﻴـﺰﯼ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺭﻭﺷـﻮﻥ ﻧـﻤـﻴـﺎﺭﯼ ﺍﺯﺳـﺎﺩﮔـیتـــــ ﻧـﻴـﺴـﺖ ! بلکه ﺩﺍﺭﯼ ﺣـﺮﻣـﺖ ﻳـﻪ ﺭﻭﺯﺍﻳـﯽ ﺭﻭ ﻧـﮕـﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﮐـﻪ ﺍﻭﻧـﺎ ﻳـﺎﺩﺷـﻮﻥ ﺭﻓـﺘـﻪ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجبی ندارداگر امروز هیچ کس مسئول کارهایش نیست! ما از زمان مدرسه یاد گرفتیم همه چیز را گردن صبحی ها بیاندازیم وآنها گردن بعد از ظهری ها!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفتگری که تو سرمای زمستون داره خیابونا را فقط به عشق زن بچه اش جارو میزنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـقدر " این " دسـت و " آن " دست کردم تا .. " این " سهم " آن " شد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها باید یقه احساستو بگیری بزنی توگوشش و بهش بگی خفه شو تا الان هرچی کشیدم بخاطر تو بوده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش خيلي ها ميفهميدن دل حرمت داره.... مرديم از بس دل مارو به هرطريقي شكستنو ,دم نزديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى دونستين از کفاره هاى گناهان, يکيش شاد کردن دل مومنه,...اين از فرمايشات حضرت اميره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از"تنهایی هایش"برایم میگفت اما......بوق پشت خطی هایش امانش نمیداد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اصیـــــــــل بودن کافی است ک دروغ نگـــــــــویی آغاز اصالت خوب همیـــــــــن است که... نخـــــــــواهی چیزی باشی که نیستـــــــــی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پری کوچک غمگین را می شناسم، که در اقیانوس مسکن دارد...  و دلش را در یک نی لبک چوبین می نوازد... آرام، آرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که میگفت دوستت دارم... عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد...رهگذری بر برگهای خشک پائیزی بود... صدای خش خش برگها همان آوازی بود که من "گمان" کردم میگوید: "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشته باش ، خودت را. اطرافیانت را.  همه را دوست داشته باش، تا ببینی چطور عشق و محبت به سویت سرازیر می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سبزی در خاطرم که هزاران پاییز،حتی برگی از یادت را زرد نمی کند...