بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرور اس ام اس ــهــایــی کـــه یـــه روزی بــــاورشون داشتــــی و امـــروز بـــه دروغ بـودنشـون ایمـــان داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بزرگ نیست جز به وسیله فکرش... شریف نیست جز بواسطه ی رفتارش... وقابل احترام نیست جز به سبب اعمال نیکش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفت سکوت کن...این روزها هیچکس معنی دلتنگی را نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر... بعدازخدا...خدای دل وجان من تویی.. من بنده ای که بارگنه میکشم به دوش.. توآن فرشته ای که ز مهرت سرشته اند.. چشم ازگناهکاری فرزندخودبپوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز آتش نشان است  بیایید این روز را به این دلاور مردان تبریک بگوییم کسانی که از جون خودشون میگذرند و ایثار میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ها ميشكفد بر لبها ـ تا كه اشكي شكفد بر سر مژگان كسي همه بر درد كسان مينگرند ـ ليك دستي نبرند از پي درمان كسي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ی پلاک.... ک زده بیرون از دل خاک عشق یعنی ی شهید ..... با لبای تشنه زیر خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار شنگول بودن جوانیمان را دزدید!! نه صدایش را نازک کرده بود،نه دستانش را آردی! از کجا باید به گرگ بودنش شک میکردیم؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آخرین بارم بود! دیگر احساسم را برای کسی عریان نمیکنم صداقت یعنی حماقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک ندارم بعضی فرشته ها “مرد” هستند به سلامتی پدر… که وقتی می گوید: ” درست می شود ” همه نگرانی های آدم یکباره آب می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که فراموش کردن رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست.... ارادت مرا هر روز در سر رسیدت تیک بزن..!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که زورم به تو نمی رسد به جاده التماس میکنم......برگردد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو باشي... ميتوان اميدوار بود به انسان به دوستي به تمام خوبي ها به هر آن چه در اين روزگار ته كشيده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهی ک ما ادما تو رابطه هامون میکنیم اینه ک نیمه میشنویم یک چهارم میفهمیم هیچی فکر نمیکنیم و 2برابر واکنش نشون میدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین گلهاهم پس از چندروز پرپر میشوند و بهترین دوستها هم کم کم سرد! پرپرشدن گل از وزش باده و سر شدن دوست دست روزگار...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرور اس ام اس ــهــایــی کـــه یـــه روزی بــــاورشون داشتــــی و امـــروز بـــه دروغ بـودنشـون ایمـــان داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بزرگ نیست جز به وسیله فکرش... شریف نیست جز بواسطه ی رفتارش... وقابل احترام نیست جز به سبب اعمال نیکش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفت سکوت کن...این روزها هیچکس معنی دلتنگی را نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر... بعدازخدا...خدای دل وجان من تویی.. من بنده ای که بارگنه میکشم به دوش.. توآن فرشته ای که ز مهرت سرشته اند.. چشم ازگناهکاری فرزندخودبپوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز آتش نشان است  بیایید این روز را به این دلاور مردان تبریک بگوییم کسانی که از جون خودشون میگذرند و ایثار میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ها ميشكفد بر لبها ـ تا كه اشكي شكفد بر سر مژگان كسي همه بر درد كسان مينگرند ـ ليك دستي نبرند از پي درمان كسي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ی پلاک.... ک زده بیرون از دل خاک عشق یعنی ی شهید ..... با لبای تشنه زیر خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار شنگول بودن جوانیمان را دزدید!! نه صدایش را نازک کرده بود،نه دستانش را آردی! از کجا باید به گرگ بودنش شک میکردیم؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آخرین بارم بود! دیگر احساسم را برای کسی عریان نمیکنم صداقت یعنی حماقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک ندارم بعضی فرشته ها “مرد” هستند به سلامتی پدر… که وقتی می گوید: ” درست می شود ” همه نگرانی های آدم یکباره آب می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که فراموش کردن رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست.... ارادت مرا هر روز در سر رسیدت تیک بزن..!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که زورم به تو نمی رسد به جاده التماس میکنم......برگردد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو باشي... ميتوان اميدوار بود به انسان به دوستي به تمام خوبي ها به هر آن چه در اين روزگار ته كشيده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهی ک ما ادما تو رابطه هامون میکنیم اینه ک نیمه میشنویم یک چهارم میفهمیم هیچی فکر نمیکنیم و 2برابر واکنش نشون میدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین گلهاهم پس از چندروز پرپر میشوند و بهترین دوستها هم کم کم سرد! پرپرشدن گل از وزش باده و سر شدن دوست دست روزگار...!