بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق پس از تو نان من آجر نیست . بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست . تو قسمت من نه ......... مال مردم بودی . قربان دلم که مال مردم خور نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها بغضی گلویت را می فشارد که نمی تونی گریه کنی فقط باید سکوت کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشه باز مثل زمان کودکی بدون هیچ بهانه خندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ای که روی ِ موهای َت سنجاق کرده ای ... به کجا پرواز کند از این گلزار ... ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه ... ! ،  انگار این جای ِ خالی ... فقط ... با کلمه ی ِ مناسب ِ " تو " پُر می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لابه لای دلشوره ها و ترسهایم، لب پرتگاه ایستاده ام... میدانم دستم را نمیگیری... فقط محض رضای خدا پرتم نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن خالي، محل مورد علاقه شيطان است. تمام كارهاي شيطاني در ذهن خالي روي خواهد داد. ذهن خود را با افكار مثبت و با ارزش پر كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز شما را تعریف میکند: بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید؛ و نحوه رفتارتان، وقتی همه چیز دارید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن درست در لحظه ی آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد و چه زیبا خدا از راه می رسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر كه سرتو گرم كنی،.... هر چقدر كه حواستو پرت كنی ،.... هر چقدر كه دور و برتو شلوغ كنی،...... باز تو یه لحظه میاد و مچتو میگیره ... دلتنگــــیو می گم..! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفــاقـَت بِه تِـعداد نیسـت بِه مـَعرفـَته .یوسـِف 11 تا بـَرادر داشـت و حـُسین یـِه دونـِه عـَباس..... ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از صفت های بد إستفاده می کنید آن را جمع نبندید و به کسی نسبت ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد اشتباهات جزئی از آدمیست ، پس بخشیدن را جزئی از زندگی خود قرار بده برای کسانی که لیاقتش را دارند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز فرمان برمت جانا. بنشینم و برخیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ميشنوم كسي آه ميكشد و مي گويد: زندگي سخت است! وسوسه شوم از او بپرسم: در مقايسه با چه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است تا ذهن رو باز نکردی  دهنت رو باز نکن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق پس از تو نان من آجر نیست . بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست . تو قسمت من نه ......... مال مردم بودی . قربان دلم که مال مردم خور نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها بغضی گلویت را می فشارد که نمی تونی گریه کنی فقط باید سکوت کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشه باز مثل زمان کودکی بدون هیچ بهانه خندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ای که روی ِ موهای َت سنجاق کرده ای ... به کجا پرواز کند از این گلزار ... ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه ... ! ،  انگار این جای ِ خالی ... فقط ... با کلمه ی ِ مناسب ِ " تو " پُر می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لابه لای دلشوره ها و ترسهایم، لب پرتگاه ایستاده ام... میدانم دستم را نمیگیری... فقط محض رضای خدا پرتم نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن خالي، محل مورد علاقه شيطان است. تمام كارهاي شيطاني در ذهن خالي روي خواهد داد. ذهن خود را با افكار مثبت و با ارزش پر كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز شما را تعریف میکند: بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید؛ و نحوه رفتارتان، وقتی همه چیز دارید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن درست در لحظه ی آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد و چه زیبا خدا از راه می رسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر كه سرتو گرم كنی،.... هر چقدر كه حواستو پرت كنی ،.... هر چقدر كه دور و برتو شلوغ كنی،...... باز تو یه لحظه میاد و مچتو میگیره ... دلتنگــــیو می گم..! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفــاقـَت بِه تِـعداد نیسـت بِه مـَعرفـَته .یوسـِف 11 تا بـَرادر داشـت و حـُسین یـِه دونـِه عـَباس..... ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از صفت های بد إستفاده می کنید آن را جمع نبندید و به کسی نسبت ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد اشتباهات جزئی از آدمیست ، پس بخشیدن را جزئی از زندگی خود قرار بده برای کسانی که لیاقتش را دارند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز فرمان برمت جانا. بنشینم و برخیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ميشنوم كسي آه ميكشد و مي گويد: زندگي سخت است! وسوسه شوم از او بپرسم: در مقايسه با چه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است تا ذهن رو باز نکردی  دهنت رو باز نکن