بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذائــــقـــه ام پــیــر شــده بیـــســت ســـالگی ام ؛ طــعـــم پنــجــاه ســــالگـــی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده هستم ساده میبینم ساده میپندارم زندگی را نمی دانستم جرم می دانند سادگی را سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم ساده می مانم..... ساده میمیرم...... اما ترک نمیکنم پاکی این سادگی را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه خوب باش اونی که فهمید کنارت میمونه اونی که نفهمید یه روزی میفهمه که دیگه دیر فقط دلش برای خوبیات تنگ میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرياد زدستِ فلکِ شعبده باز  آزاده به ذلـت و گدازاده به ناز نرگس ز برهنگي سرافکنده به زير  صد پيرهن حرير پوشيده پياز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر صبر کنی زِ غوره که سهله، از موادِ خودِ حوالم نمیتونی حلوا بسازی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین تو که نیستی اشکامو پاک کنی عمرا بذارم وقتی میخندم کنارم باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای پسر حواست باشه...این دختری که به تو دل داده خیلی ها در ارزوی نیم نگاهش هستند از دستش نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام . . . . بفهم . . .  دلگرمی میخواهم نه سرگرمی . . .  بفهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین چاپلوسی زمانی است که مردی یا زنی به خاطر طبیعی ترین نیازش به معصومی بگوید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بند کفشهایت را هم من ببندم..... تو همیشه سربلند باش رفیق.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که نمی توان به آن دروغ گفت وجدان انسان است  از این رو، دروغگویان خلوتی دردناک دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چیز در انسان نیست(صبر) یک چیز درفرشته نیست (غرور) یک چیز در قرآن نیست (دروغ ) یک چیز در جنت نیست ( مرگ) یک چیز در دوزخ نیست (خاموشی)... یک چیزیکه در وجود من نیست (فراموش كردن دوستم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز هر صاحبدلي يك رشته فن آموختيم،عشق از ليلي و صبر از كوهكن آموختيم،گريه از مرغ سحر خودسوزي از پروانه ها،صد سرا ويرانه شد تا دوستي آموختيم،سلامتي هر چي رفيقققققققققققققققققققققه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تنها بودن بهتر از زخمی شدن هست,بهتر از زخمی شدن توسط عشقت هست...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعـتـراف تـلـخـی سـت.... امــا.... مـن هـم... در کـودکـی.... هـم بـازی هـایـم را تـا وقـتـی دوسـت داشتـم.... کـه خـوب مـی بـاخـتـنـد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـنـدیـل.... تـنـدیـس زیـبـایی از قـطـره هـایـی است.... کـه تـسـلـیـم جـاذبـه ی زمـیـن نـشـدنـد....!! "چـگـوارا"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذائــــقـــه ام پــیــر شــده بیـــســت ســـالگی ام ؛ طــعـــم پنــجــاه ســــالگـــی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده هستم ساده میبینم ساده میپندارم زندگی را نمی دانستم جرم می دانند سادگی را سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم ساده می مانم..... ساده میمیرم...... اما ترک نمیکنم پاکی این سادگی را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه خوب باش اونی که فهمید کنارت میمونه اونی که نفهمید یه روزی میفهمه که دیگه دیر فقط دلش برای خوبیات تنگ میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرياد زدستِ فلکِ شعبده باز  آزاده به ذلـت و گدازاده به ناز نرگس ز برهنگي سرافکنده به زير  صد پيرهن حرير پوشيده پياز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر صبر کنی زِ غوره که سهله، از موادِ خودِ حوالم نمیتونی حلوا بسازی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین تو که نیستی اشکامو پاک کنی عمرا بذارم وقتی میخندم کنارم باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای پسر حواست باشه...این دختری که به تو دل داده خیلی ها در ارزوی نیم نگاهش هستند از دستش نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام . . . . بفهم . . .  دلگرمی میخواهم نه سرگرمی . . .  بفهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین چاپلوسی زمانی است که مردی یا زنی به خاطر طبیعی ترین نیازش به معصومی بگوید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بند کفشهایت را هم من ببندم..... تو همیشه سربلند باش رفیق.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که نمی توان به آن دروغ گفت وجدان انسان است  از این رو، دروغگویان خلوتی دردناک دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چیز در انسان نیست(صبر) یک چیز درفرشته نیست (غرور) یک چیز در قرآن نیست (دروغ ) یک چیز در جنت نیست ( مرگ) یک چیز در دوزخ نیست (خاموشی)... یک چیزیکه در وجود من نیست (فراموش كردن دوستم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز هر صاحبدلي يك رشته فن آموختيم،عشق از ليلي و صبر از كوهكن آموختيم،گريه از مرغ سحر خودسوزي از پروانه ها،صد سرا ويرانه شد تا دوستي آموختيم،سلامتي هر چي رفيقققققققققققققققققققققه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تنها بودن بهتر از زخمی شدن هست,بهتر از زخمی شدن توسط عشقت هست...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعـتـراف تـلـخـی سـت.... امــا.... مـن هـم... در کـودکـی.... هـم بـازی هـایـم را تـا وقـتـی دوسـت داشتـم.... کـه خـوب مـی بـاخـتـنـد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـنـدیـل.... تـنـدیـس زیـبـایی از قـطـره هـایـی است.... کـه تـسـلـیـم جـاذبـه ی زمـیـن نـشـدنـد....!! "چـگـوارا"