بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست زندگی اتشگهی پاینده پابرجاست گر بیفروزیش رقص شعله اش تا هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست (سیاوش کسرایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم با دلی غمگین کنار آرزوهایم... میان این همه آدم دریغا من چه تنهایم... دلم دریایی از اندوه دلم از غصه لبریز است... جهان تو پر از شور و جهان من غم انگیز است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی پر از حرفی... وقتی بغض می کنی... وقتی داغونی... وقتی دلت شکسته... دقیقا همین وقتا اینقدر حرف داری که فقط میتونی بگی بیخیال....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده بودم آن هنگام که می پنداشتم شکستن دل کسی ناگوار ترین حادثه عالم است.امروز که دلم شکست و آب از آّب تکان نخورد به سادگی خودم میخندم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ترک سیگار مطالعات زیادی داشتم,اکنون یک روانشناس شدم اما هنوز سیگار میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز،مردم قیمت همه چیز را می داننداما ارزش هیچ چیز را درک نمی کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرازگاهی زنگی بزن... سراغی بگیر... پیامی بده... احوالی بپرس... خیلی نگذشته از روزهایی که نفست بودم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اهل دياري هستم  كه دختر و پسر با دو جمله عربي بهم محرم ميشوند... اما با يك دنيا عشق نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. (والترنیس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه پشت پیله اش ، حس کرد راهی هست و رفت ! شاید به راه بسته هم ، باید امیدی بست و رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل ِ هر دویمان را ندارد، . . . اوّل کداممان باید از پل جدايي بگذرد؟ دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا سخنی داشته باش دلپذیر یا دلی داشته باش سخن پذیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـایـیـز رسـیـد و بـاز گـفـتـنـد سـاعـت هـا را عـقـب بـکـشـیـد … ای کـاش مـیـشـد سـال هـا را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی ک برات هیچ ارزشی قایل نیستن جاشون توی سطل آشغال بدون بازیافته 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست زندگی اتشگهی پاینده پابرجاست گر بیفروزیش رقص شعله اش تا هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست (سیاوش کسرایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم با دلی غمگین کنار آرزوهایم... میان این همه آدم دریغا من چه تنهایم... دلم دریایی از اندوه دلم از غصه لبریز است... جهان تو پر از شور و جهان من غم انگیز است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی پر از حرفی... وقتی بغض می کنی... وقتی داغونی... وقتی دلت شکسته... دقیقا همین وقتا اینقدر حرف داری که فقط میتونی بگی بیخیال....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده بودم آن هنگام که می پنداشتم شکستن دل کسی ناگوار ترین حادثه عالم است.امروز که دلم شکست و آب از آّب تکان نخورد به سادگی خودم میخندم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ترک سیگار مطالعات زیادی داشتم,اکنون یک روانشناس شدم اما هنوز سیگار میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز،مردم قیمت همه چیز را می داننداما ارزش هیچ چیز را درک نمی کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرازگاهی زنگی بزن... سراغی بگیر... پیامی بده... احوالی بپرس... خیلی نگذشته از روزهایی که نفست بودم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اهل دياري هستم  كه دختر و پسر با دو جمله عربي بهم محرم ميشوند... اما با يك دنيا عشق نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. (والترنیس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه پشت پیله اش ، حس کرد راهی هست و رفت ! شاید به راه بسته هم ، باید امیدی بست و رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل ِ هر دویمان را ندارد، . . . اوّل کداممان باید از پل جدايي بگذرد؟ دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا سخنی داشته باش دلپذیر یا دلی داشته باش سخن پذیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـایـیـز رسـیـد و بـاز گـفـتـنـد سـاعـت هـا را عـقـب بـکـشـیـد … ای کـاش مـیـشـد سـال هـا را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی ک برات هیچ ارزشی قایل نیستن جاشون توی سطل آشغال بدون بازیافته