بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي نفس انسان راميگشايد و نشاط را بر مي انگيزاند اميرالمومنين علي (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا به من توفیق عشق بی هوس،تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند عنایت فرما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد تو یه صدای مزاحم هیچوقت ولم نکرد... یه صدای مبهمی که هر دم تو گوشم میگفت:باختی دختر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که شاید کارهای بزرگ از دست ما بر نیاید اما می توانیم با عشقی بزرگ کارهای کوچکی انجام دهیم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به تنهاییت قسم، ما را به آنچه که قسمتمان نیست عادت نده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره یعنی .... یک سکوت غیر منتظره میان خنده های بلند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که من میکشم درد بی او بودن نیست، تاوان با او بودن است...! برای دوباره امدنش دعا نمیکنم شاید وقتی امد همانی نباشد که رفته بود! تقصیر او نیست بنده ای بیش نبود، من خدایش کردم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀـــﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎﻯ ﺧــﻮﺏ ، ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﻳـﺮ ﻣﻰ ﺍﻓـﺘﻦ !! ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤـﻮﻥ ﻛـﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘــﺶ ﮔﺬﺷــﺖ، ﻣـﺎﻝ ﺧــﻮﺩﺕ  والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن می دهد خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه شماره اش همیشه در شبکه موجود است خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام no response to نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه واقعا تو را بخواهد,به ساز آرام بودنت کفایت می کند... او هرگز نمی خواهد رقاصه ی سازهایش باشی....هرگز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را ببند نگذار که تلخی روزگار را ببیند چشمانم را به زور ببند این چشمان کنجکاو،با دیدن تلخی واقعیت سرشکسته می شود نگذار چشمانم بازبماند طاقت دیدنش راندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستید ک آدمای دنیا دو دستن؟؟ یا ایرانین... یا دوس داشتن ایرانی باشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حيرتم... آن كودكے كه نيازمند كمك است... ولے آن "عكاس" منتظر "سيب گفتن" كودك است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻌﺎﻉ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺭا ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻦ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺭﻭﺯی ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺩﻫﻲ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﻴﺴﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی داستانی بود... پریشان داستان بی سرانجامی... غم اگین غصه تلخی که ازیادش هراسانم به غفلت رفت ازدستم وزین غفلت پشیمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را ب هرکسی بگویم.  غم هایم راپشت چهره خندانم دفن میکنم،تاهمه فکر کنند  ن قلبی دارم و ن غمی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي نفس انسان راميگشايد و نشاط را بر مي انگيزاند اميرالمومنين علي (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا به من توفیق عشق بی هوس،تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند عنایت فرما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد تو یه صدای مزاحم هیچوقت ولم نکرد... یه صدای مبهمی که هر دم تو گوشم میگفت:باختی دختر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که شاید کارهای بزرگ از دست ما بر نیاید اما می توانیم با عشقی بزرگ کارهای کوچکی انجام دهیم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به تنهاییت قسم، ما را به آنچه که قسمتمان نیست عادت نده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره یعنی .... یک سکوت غیر منتظره میان خنده های بلند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که من میکشم درد بی او بودن نیست، تاوان با او بودن است...! برای دوباره امدنش دعا نمیکنم شاید وقتی امد همانی نباشد که رفته بود! تقصیر او نیست بنده ای بیش نبود، من خدایش کردم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀـــﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎﻯ ﺧــﻮﺏ ، ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﻳـﺮ ﻣﻰ ﺍﻓـﺘﻦ !! ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤـﻮﻥ ﻛـﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘــﺶ ﮔﺬﺷــﺖ، ﻣـﺎﻝ ﺧــﻮﺩﺕ  والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن می دهد خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه شماره اش همیشه در شبکه موجود است خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام no response to نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه واقعا تو را بخواهد,به ساز آرام بودنت کفایت می کند... او هرگز نمی خواهد رقاصه ی سازهایش باشی....هرگز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را ببند نگذار که تلخی روزگار را ببیند چشمانم را به زور ببند این چشمان کنجکاو،با دیدن تلخی واقعیت سرشکسته می شود نگذار چشمانم بازبماند طاقت دیدنش راندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستید ک آدمای دنیا دو دستن؟؟ یا ایرانین... یا دوس داشتن ایرانی باشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حيرتم... آن كودكے كه نيازمند كمك است... ولے آن "عكاس" منتظر "سيب گفتن" كودك است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻌﺎﻉ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺭا ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻦ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺭﻭﺯی ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺩﻫﻲ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﻴﺴﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی داستانی بود... پریشان داستان بی سرانجامی... غم اگین غصه تلخی که ازیادش هراسانم به غفلت رفت ازدستم وزین غفلت پشیمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را ب هرکسی بگویم.  غم هایم راپشت چهره خندانم دفن میکنم،تاهمه فکر کنند  ن قلبی دارم و ن غمی!