بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت گریه مادر رو در نیاورید خداوند تک تک اشک های او را میشمارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که شما باهاشون میگردی ، راه رفتنو از ما یاد گرفتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها؛ در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان میدهند: اول آنکه بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند یا اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر مردم فقط بخاطر ترس از تنبیه شدن و یا به امید پاداش گرفتن خوب هستند حقیقتا باید خیلی متاسف باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه مرد عشقم.. نه هلاک رفاقت... فقط ی دل میخوام تودنیا که روقولش بمونه تاقیامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایـــَـد بـــاور کــَـرد .. گـــاهـی آدم کـــَـم نـِمیــــاره کوتاه میاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز آماده بود درست وقت آمدنت تو را گم كردم و سالهاست........ هنوز صدايت را  مي بينم كاش آن روز، سر وقت نمي آمدي سر وقت نمي آمدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي آيي ..................... بهتر .............. شعري مي سرايم و  عاشق تو مي شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران  كه باريد جماعتي خراب آب شدند تو اما تشنگي نوشيدي جهاني عاشق رسوايي ات شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. وقتــی یکـــــــــی بهتـــــ نَـفَــــس داد.... ............ تـــــو بـشـو هم نَـفَــسِـش ........................ .. .... نـــه اینــــکه واسـش بشـــی نـفــــس کـش ......................!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیها مثل کبریت میمونن خودشون ارزش چندانی ندارن ولی میتونن زندگیتو به آتیش بکشن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـی از دوستـی ها مثـل دوستــی تـام و جریـــه سـر به سر همدیگـه میـذارن همـدیگـرو اذیت میکنـن همدیگـرو عصبانـی میکنـن امـا باورکنیـد نمیتونـن بدون هـم زندگـی کنـن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکنید !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه کلمه باعث میشه دنیای زندگیت عوض شه . . . . نرو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم آسمان مال من است . پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : دعا کنی، می آید؛ گفتم : آنکه با دعایی بیاید به نفرینی میرود؛ خواستی بیایی، با دعا نیا، با دل بیا ...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت گریه مادر رو در نیاورید خداوند تک تک اشک های او را میشمارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که شما باهاشون میگردی ، راه رفتنو از ما یاد گرفتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها؛ در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان میدهند: اول آنکه بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند یا اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر مردم فقط بخاطر ترس از تنبیه شدن و یا به امید پاداش گرفتن خوب هستند حقیقتا باید خیلی متاسف باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه مرد عشقم.. نه هلاک رفاقت... فقط ی دل میخوام تودنیا که روقولش بمونه تاقیامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایـــَـد بـــاور کــَـرد .. گـــاهـی آدم کـــَـم نـِمیــــاره کوتاه میاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز آماده بود درست وقت آمدنت تو را گم كردم و سالهاست........ هنوز صدايت را  مي بينم كاش آن روز، سر وقت نمي آمدي سر وقت نمي آمدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي آيي ..................... بهتر .............. شعري مي سرايم و  عاشق تو مي شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران  كه باريد جماعتي خراب آب شدند تو اما تشنگي نوشيدي جهاني عاشق رسوايي ات شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. وقتــی یکـــــــــی بهتـــــ نَـفَــــس داد.... ............ تـــــو بـشـو هم نَـفَــسِـش ........................ .. .... نـــه اینــــکه واسـش بشـــی نـفــــس کـش ......................!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیها مثل کبریت میمونن خودشون ارزش چندانی ندارن ولی میتونن زندگیتو به آتیش بکشن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـی از دوستـی ها مثـل دوستــی تـام و جریـــه سـر به سر همدیگـه میـذارن همـدیگـرو اذیت میکنـن همدیگـرو عصبانـی میکنـن امـا باورکنیـد نمیتونـن بدون هـم زندگـی کنـن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکنید !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه کلمه باعث میشه دنیای زندگیت عوض شه . . . . نرو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم آسمان مال من است . پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : دعا کنی، می آید؛ گفتم : آنکه با دعایی بیاید به نفرینی میرود؛ خواستی بیایی، با دعا نیا، با دل بیا ...!!