بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﻢ ،  ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ :" ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯽ ؟ " ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ: " ﺧــــُـــﺪﺍﯾﺎ ؟ " ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ : " ﺟﺎﻥِ ﺩﻟﻢ...؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِی کــاش چـون حـسـیـن فـهـمـیـده بودم...اِی کــاش چـون حـسیـن،فـهــمیـده بــودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ماهی هایی هستیم که سزاوار ماهی تابه ایم،چرا که شنا کردن را بعد از غرق شدن یاد گرفته ایم... حسین پناهی❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ایــن جــاسـت،کـه نـمـی شـود "درد" را بــه هـیچ کـس حـالـی کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قــدم زدن با تو یک پایــیــز است مــشــق میــکند بــــــ ا ر ا ن عـــــاشـــقــانه چــکــیــدن را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اوّل شخص ِ جمع نیست ... ، از من اگر می پرسی ... تو ... اوّل شخص ِ همه ی ِ جمع های ِ عالمَی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام برم تو کتابهای گینس اسمم رو ثبت کنم به عنوان: 1.عاشقترین  2.پرغصه ترین 3.زخم خورده ترین 4.دلتنگترین 5.تنهاترین 6.خسته ترین 7.صبورترین 8.حساس ترین  9.شکسته ترین 10.پیرترین جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـی که سکــته قلـبی کرده مـــرده! اونـی که سـکــــــوت قــلبـی کرده مـــــرده تـــــــــــــــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم از كسى كه مي تواند استغفار کند و با اين وصف نوميد مى شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آر آرامشى هستم  ك .... نزديك يه طوفانه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ واقعی آدمی، روزی است که دیگر نمیتواند کسی را دوست بدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی امدم با دو دست تهی و سوختم به امید روز بهی ٫چه باشد اگر بر این دله خسته ام مرهم نهی مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق..... از تو چه پنهان اینجا دوستان آنقدر دورم زده اند که بعید نیست یکی از همین روزا میدانی رابه نامم بزنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برف ميدانست كره خاكي اينقدر كثيف است ، هنگام فرود آمدن لباس سفيد نميپوشيد . " پرويز شاپور "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ فرصت نداد بقيه آرزوهايم برباد بروند . " پرويز شاپور "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی با توأم.... تو که احساس بزرگی میکنی، خدای تو مرا تحقیر نکرد. تو که عددی نیستی....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﻢ ،  ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ :" ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯽ ؟ " ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ: " ﺧــــُـــﺪﺍﯾﺎ ؟ " ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ : " ﺟﺎﻥِ ﺩﻟﻢ...؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِی کــاش چـون حـسـیـن فـهـمـیـده بودم...اِی کــاش چـون حـسیـن،فـهــمیـده بــودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ماهی هایی هستیم که سزاوار ماهی تابه ایم،چرا که شنا کردن را بعد از غرق شدن یاد گرفته ایم... حسین پناهی❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ایــن جــاسـت،کـه نـمـی شـود "درد" را بــه هـیچ کـس حـالـی کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قــدم زدن با تو یک پایــیــز است مــشــق میــکند بــــــ ا ر ا ن عـــــاشـــقــانه چــکــیــدن را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اوّل شخص ِ جمع نیست ... ، از من اگر می پرسی ... تو ... اوّل شخص ِ همه ی ِ جمع های ِ عالمَی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام برم تو کتابهای گینس اسمم رو ثبت کنم به عنوان: 1.عاشقترین  2.پرغصه ترین 3.زخم خورده ترین 4.دلتنگترین 5.تنهاترین 6.خسته ترین 7.صبورترین 8.حساس ترین  9.شکسته ترین 10.پیرترین جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـی که سکــته قلـبی کرده مـــرده! اونـی که سـکــــــوت قــلبـی کرده مـــــرده تـــــــــــــــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم از كسى كه مي تواند استغفار کند و با اين وصف نوميد مى شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آر آرامشى هستم  ك .... نزديك يه طوفانه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ واقعی آدمی، روزی است که دیگر نمیتواند کسی را دوست بدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی امدم با دو دست تهی و سوختم به امید روز بهی ٫چه باشد اگر بر این دله خسته ام مرهم نهی مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق..... از تو چه پنهان اینجا دوستان آنقدر دورم زده اند که بعید نیست یکی از همین روزا میدانی رابه نامم بزنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برف ميدانست كره خاكي اينقدر كثيف است ، هنگام فرود آمدن لباس سفيد نميپوشيد . " پرويز شاپور "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ فرصت نداد بقيه آرزوهايم برباد بروند . " پرويز شاپور "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی با توأم.... تو که احساس بزرگی میکنی، خدای تو مرا تحقیر نکرد. تو که عددی نیستی....