بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی *نگاه خداست* دعا میکنم=خداوند هرگز  چشم از تو  برندارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقه ی سپید صبح بودم، در خون سرخم زادند و در خاک زردم نشاندند و در زیر نور سبزم رویاندند و نهالی شدم بی قرار روییدن و سرشار شکفتن آرزومند شکوفه بستن و شور شوق صدها جوانه در من بی تاب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر صبحه و از خواب تازه تو پا ميشى ولى من هنوز بيدارم و تو باعث و بانيشى  ك 24 ساعت به تو فكر ميكنم  فكر اينكه نباشى به كى تكيه كنم ؟؟!!!! " تتلو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی مرکب واایستاد و قدرم بفرسود ٫همراهان برفتند و این بیچاره را جز به حیرت نیفزود مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی ای حجت را یاد وانس را یادگار٫خود حاضری مارا جستن چه کار!؟ مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی مشتاق کشته ی دوستی و کشته ی دوست دیدار ترا کفن است مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین دیالوگ فیلم حوض نقاشی: شهاب حسینی:سهیل جان،ببخشید که من پدرت شدم! خدایا هیچ پدری رو شرمنده زن و بچش نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی بخشی ازفراموشی.... پس نگذار دلتنگی باعث شود خودرادراغوش کسی بیندازی که هیچ اینده ای بااونداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای طبیب نادان، به "خدا" سپار حالم... چه کنی علاج جانی، که به لب رسیده باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی را ازدرخت تازه شکوفه زده آموختم.  چون وقتی ب اولگد زدم، بجای تلافی برسرم شکوفه ریخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اگر باتو مدارانکنیم ،تورا بنده های خوب بسیار است.  اما تواگر بامامدارا نکنی،مارا خدای دیگر کجاست؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هم نيامدي ! چترم را بستم، و تا پاسي از شب  در خيابان ها پرسه زدم ، زير آن همه باران، چقدر فراموش شده بودي ! فردا ، خاطره هايت را  برايت پس مي فرستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـجـآ قـرآن هـم بـخـونـی بـرآت حـرف درمیـآرن مـیـگـن بـآ خـُـدآ رآبـطـه دآره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه نباشی... "بهشت" هم برود به جهنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه اون رفیقی که مجازیه امـــــــــــا یه جوری واست سنگ صبوره که همه رفیقای واقعیت به پشماشم نمیرسن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که به پشتکار خوداعتماد دارند هیچ ارزشی برای شانس قایل نیستند...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی *نگاه خداست* دعا میکنم=خداوند هرگز  چشم از تو  برندارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقه ی سپید صبح بودم، در خون سرخم زادند و در خاک زردم نشاندند و در زیر نور سبزم رویاندند و نهالی شدم بی قرار روییدن و سرشار شکفتن آرزومند شکوفه بستن و شور شوق صدها جوانه در من بی تاب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر صبحه و از خواب تازه تو پا ميشى ولى من هنوز بيدارم و تو باعث و بانيشى  ك 24 ساعت به تو فكر ميكنم  فكر اينكه نباشى به كى تكيه كنم ؟؟!!!! " تتلو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی مرکب واایستاد و قدرم بفرسود ٫همراهان برفتند و این بیچاره را جز به حیرت نیفزود مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی ای حجت را یاد وانس را یادگار٫خود حاضری مارا جستن چه کار!؟ مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی مشتاق کشته ی دوستی و کشته ی دوست دیدار ترا کفن است مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین دیالوگ فیلم حوض نقاشی: شهاب حسینی:سهیل جان،ببخشید که من پدرت شدم! خدایا هیچ پدری رو شرمنده زن و بچش نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی بخشی ازفراموشی.... پس نگذار دلتنگی باعث شود خودرادراغوش کسی بیندازی که هیچ اینده ای بااونداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای طبیب نادان، به "خدا" سپار حالم... چه کنی علاج جانی، که به لب رسیده باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی را ازدرخت تازه شکوفه زده آموختم.  چون وقتی ب اولگد زدم، بجای تلافی برسرم شکوفه ریخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اگر باتو مدارانکنیم ،تورا بنده های خوب بسیار است.  اما تواگر بامامدارا نکنی،مارا خدای دیگر کجاست؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هم نيامدي ! چترم را بستم، و تا پاسي از شب  در خيابان ها پرسه زدم ، زير آن همه باران، چقدر فراموش شده بودي ! فردا ، خاطره هايت را  برايت پس مي فرستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـجـآ قـرآن هـم بـخـونـی بـرآت حـرف درمیـآرن مـیـگـن بـآ خـُـدآ رآبـطـه دآره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه نباشی... "بهشت" هم برود به جهنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه اون رفیقی که مجازیه امـــــــــــا یه جوری واست سنگ صبوره که همه رفیقای واقعیت به پشماشم نمیرسن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که به پشتکار خوداعتماد دارند هیچ ارزشی برای شانس قایل نیستند...!!!