بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم آن چیست که ازچشم تو تا عمق وجودم جاریست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا راهی نمی بینم .آینده پنهان است.اما مهم نیست! همین کافیست که تو راه را میبینی  ومن تورا.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ وقت‌ها برای خوشحال کردن دل‌ یک نفر باید باخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جَهَنَمـ را شِـش دانگـ میخَـرَمـ ! اگـر بِهـِشتــ در بـی تـــــو بـودن بـاشـد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمن… چشمانی بودکه به من”اشک”هدیه میداد و به دیگران”چشمک”…..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد گفتن خجالت بكش ما هم كشيديم الان بدن درد گرفتيم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مثل جا سیگاری بابامه... دلم خاکستر شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــــــــن تمــــــــــــــام حرفــــــــــها و حرکــــــــــــات تـــــــــــــــو را  عشـــــــــــــــــق معنــــــــــــــــا کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــی خیــــــالت که میشــــــــــــوم ، در کوچــــــــــــه های علـــــــــــــی چـــــــــــــــــپ دنبــــــــــــــــال دلـــــــــــــم  می گــــــــــــــــردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره ی روز جایزه این سایت مال من میشه شک ندارم اون روز دیر نیست تو اومدی تو زندگیم ................ بگیری زیر بالمو معجزه میکنه چشات ............... کاشکی بفهمی حالمو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح چشمانت زمین محبت بود و من قانون جاذبه ات را وقتی سیب سرخ دلم افتاد فهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ستاره ها مرا با فضاهای خالی شان به هراس نمی افکنند ستاره هایی که نژاد انسان را به آنها راه نیست. من این فضا را نزدیک تر، در درون خود دارم صحرای متروکی که در خود دارم، مرا می هراساند. رابرت فراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت‌های ملالت‌بار به ساعات لذت بخش. شارل دو مونتسکیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت از لوازم تمدن است، یعنی این ضمانت که نظام حقوقی استقرار یافته، از این پس به سود فرد شکسته نشود. زیگموند فروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻐﺎﻝ ﻫﺎ ﻭﻛﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ... ﻻﺷﺨﻮﺭﻫﺎ ﺩﻳﮕﻪ ﻻﺷﺨﻮﺭﻱ ﻧﻤﻴﻜﻨﻦ... ﺍﻣﺎ ﺍﻣــــــــــﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻫـــــــــــﻭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺳــــﻳﺪﻩ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي سالهاي بعد مي نويسم سالهاي بعدكه چشمان تو عاشق مي شوند افسوس كه قصه مادربزرگ درست بود... هميشه يكي بود يكي نبود.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم آن چیست که ازچشم تو تا عمق وجودم جاریست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا راهی نمی بینم .آینده پنهان است.اما مهم نیست! همین کافیست که تو راه را میبینی  ومن تورا.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ وقت‌ها برای خوشحال کردن دل‌ یک نفر باید باخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جَهَنَمـ را شِـش دانگـ میخَـرَمـ ! اگـر بِهـِشتــ در بـی تـــــو بـودن بـاشـد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمن… چشمانی بودکه به من”اشک”هدیه میداد و به دیگران”چشمک”…..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد گفتن خجالت بكش ما هم كشيديم الان بدن درد گرفتيم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مثل جا سیگاری بابامه... دلم خاکستر شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــــــــن تمــــــــــــــام حرفــــــــــها و حرکــــــــــــات تـــــــــــــــو را  عشـــــــــــــــــق معنــــــــــــــــا کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــی خیــــــالت که میشــــــــــــوم ، در کوچــــــــــــه های علـــــــــــــی چـــــــــــــــــپ دنبــــــــــــــــال دلـــــــــــــم  می گــــــــــــــــردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره ی روز جایزه این سایت مال من میشه شک ندارم اون روز دیر نیست تو اومدی تو زندگیم ................ بگیری زیر بالمو معجزه میکنه چشات ............... کاشکی بفهمی حالمو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح چشمانت زمین محبت بود و من قانون جاذبه ات را وقتی سیب سرخ دلم افتاد فهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ستاره ها مرا با فضاهای خالی شان به هراس نمی افکنند ستاره هایی که نژاد انسان را به آنها راه نیست. من این فضا را نزدیک تر، در درون خود دارم صحرای متروکی که در خود دارم، مرا می هراساند. رابرت فراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت‌های ملالت‌بار به ساعات لذت بخش. شارل دو مونتسکیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت از لوازم تمدن است، یعنی این ضمانت که نظام حقوقی استقرار یافته، از این پس به سود فرد شکسته نشود. زیگموند فروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻐﺎﻝ ﻫﺎ ﻭﻛﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ... ﻻﺷﺨﻮﺭﻫﺎ ﺩﻳﮕﻪ ﻻﺷﺨﻮﺭﻱ ﻧﻤﻴﻜﻨﻦ... ﺍﻣﺎ ﺍﻣــــــــــﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻫـــــــــــﻭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺳــــﻳﺪﻩ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي سالهاي بعد مي نويسم سالهاي بعدكه چشمان تو عاشق مي شوند افسوس كه قصه مادربزرگ درست بود... هميشه يكي بود يكي نبود.......