بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خــواهی فهـــمید پشــت هـــر " فشـــار" یک "فــــرار" پشــت هـــر " اصـــــرار " یک "انکـار" و پشــت هــر "رفـــتار" یک "اجـــباری" هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعضي از ادما خوبه كه هستن ممنون از بودنشون... اما يه عده ام هستن تا وقتي داريشون عين خيالت نيست اما امون از نبودنشون......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت... بيش از حد عاشق نباش... بيش از حد اعتماد نكن..... بيش از حد محبت نكن..... چون همين " بيش از حد " به تو بيش از حد آسيب مي رسونه !!!!........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسرتی که میخوریم از کارهای خطایی که مرتکب شده ایم نیست....بلکه از این است که چرا کارهای درست را برا کسی که لیافتش را نداشته انجام داده ایم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دوستی نصیبم کن که با من بگرید آنها که میخندند زیادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن با هر کی دوست بشی شکل و فرم اونو میگیری ..... فکرشو بکن اگه با خدا دوست بشی چه زیبا شکل میگیری...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس باتو دشمن نیست مگر آنکه در دلت با او دشمن باشی چون کسی که دوستش داری یا دوست دارد یا خنثی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدا یا هوای مشترک مورد نظر مارا داشته باش...بااینکه دردسترس مانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چرکـــــ بـــدبویــی دارد لبـــاس پـاکـــــــی در تـــن نــــاپاکــــی که به تبـــلیـــغ پاکــــــی مشـغــــول استـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل یک زن تمــــام دنیــــــای اوست... شــــاه دنیـــــایش باش ای مـــــرد... نه ســــردار سپـــاهی کــــه احســــاسش را در هــــــــم میشکنــــــــد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به ساز خاطره مضراب میزنم  مضراب را به یاد تو بی تاب میزنم  آری:کویر عاطفه ام تشنه توام دل را به یاد تو به آب میزنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !!! دستانم را زدم زیر چانه ام...... ماتو مبهوت نگاهت میکنم ...طلبکار نیستم فقط مشتاقم بدانم ته قصه چه میکنی با من؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که ما رو گذاشت ذخیره و دیگران رو بازی داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی گفت بر نگین انگشترم سخنی بنویسید که در سختی ها و شادیها بخوانم و آرامش یابم بر نگینش حک کردند . . . . . . . . این نیز بگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. بـی خیــال کــه میــشـــی .. ................................ وِلـتـــ نمیکـــنه اون تصــویــری رو  .. کـــه بـــا تمــومِ احســـاسـتــــــ تــــوی خیــــالـــتــ ازش  ....... ســـاختــــی......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـﮧ سَلـآمـَتے اوטּ رفیـقے کـﮧ  یـﮧ روز میـآد سـَره خـآکـَمـ اَمـآ نمیتونـَمـ جلـو پـآشـ پـآشَمـ اَمـآ خیـالـَمـ رـآحَتـﮧ کـﮧ .. خـآکـﮧ زیـر پـآشَمـ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خــواهی فهـــمید پشــت هـــر " فشـــار" یک "فــــرار" پشــت هـــر " اصـــــرار " یک "انکـار" و پشــت هــر "رفـــتار" یک "اجـــباری" هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعضي از ادما خوبه كه هستن ممنون از بودنشون... اما يه عده ام هستن تا وقتي داريشون عين خيالت نيست اما امون از نبودنشون......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت... بيش از حد عاشق نباش... بيش از حد اعتماد نكن..... بيش از حد محبت نكن..... چون همين " بيش از حد " به تو بيش از حد آسيب مي رسونه !!!!........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسرتی که میخوریم از کارهای خطایی که مرتکب شده ایم نیست....بلکه از این است که چرا کارهای درست را برا کسی که لیافتش را نداشته انجام داده ایم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دوستی نصیبم کن که با من بگرید آنها که میخندند زیادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن با هر کی دوست بشی شکل و فرم اونو میگیری ..... فکرشو بکن اگه با خدا دوست بشی چه زیبا شکل میگیری...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس باتو دشمن نیست مگر آنکه در دلت با او دشمن باشی چون کسی که دوستش داری یا دوست دارد یا خنثی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدا یا هوای مشترک مورد نظر مارا داشته باش...بااینکه دردسترس مانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چرکـــــ بـــدبویــی دارد لبـــاس پـاکـــــــی در تـــن نــــاپاکــــی که به تبـــلیـــغ پاکــــــی مشـغــــول استـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل یک زن تمــــام دنیــــــای اوست... شــــاه دنیـــــایش باش ای مـــــرد... نه ســــردار سپـــاهی کــــه احســــاسش را در هــــــــم میشکنــــــــد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به ساز خاطره مضراب میزنم  مضراب را به یاد تو بی تاب میزنم  آری:کویر عاطفه ام تشنه توام دل را به یاد تو به آب میزنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !!! دستانم را زدم زیر چانه ام...... ماتو مبهوت نگاهت میکنم ...طلبکار نیستم فقط مشتاقم بدانم ته قصه چه میکنی با من؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که ما رو گذاشت ذخیره و دیگران رو بازی داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی گفت بر نگین انگشترم سخنی بنویسید که در سختی ها و شادیها بخوانم و آرامش یابم بر نگینش حک کردند . . . . . . . . این نیز بگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. بـی خیــال کــه میــشـــی .. ................................ وِلـتـــ نمیکـــنه اون تصــویــری رو  .. کـــه بـــا تمــومِ احســـاسـتــــــ تــــوی خیــــالـــتــ ازش  ....... ســـاختــــی......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـﮧ سَلـآمـَتے اوטּ رفیـقے کـﮧ  یـﮧ روز میـآد سـَره خـآکـَمـ اَمـآ نمیتونـَمـ جلـو پـآشـ پـآشَمـ اَمـآ خیـالـَمـ رـآحَتـﮧ کـﮧ .. خـآکـﮧ زیـر پـآشَمـ