بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاك آغشته به باران ميدهد بوي تنت باد بوي آشنا مياورد از مدفنت زنده اي در هرگياه تازه كز خاكت دمد گرچه ميدانم كه " ذره ذره " ميپوسد تنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در قرآنت خوندم که شب رو واسه آرامش آفریدی، پس کی تصمیم میگیری آرامش رو بیافرینی من که شب و روز جز سختی از زندگی چیزی ندیدم.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... آسمانت چه مزه ايست؟ من تا به حال فقط زمين خورده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جای چیزی امن است کمتر سراغش را میگیری... مثل"یادتو" در دل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخیالم با خیالت بی خیال عالمم / تا که هستی در خیالم باخیالت خوش خیال عالمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی یک "عاشق" کور است!برای همین "خیــانت" هایش را هیچ وقت ندیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوري حرف بزن كه آن ور قلبت را ببينم لبخند بزن جوري كه برهنه اي در آينه بيا برويم از زير اين سقف هيچ قابي لياقت تو را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفا محض زبون داري نيس همين كه واي ميسي و حرفي نمي زني خودش كلي حرفه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما دو تا تو شايد بهتر مي دانستي كه اينگونه دور شدن ، هر چه نزديكتر شدن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر را بالش خود ساز ...! فقر را در اغوش بگیر ...! لذتها را رها کن ...! با هوس مخالفت کن و بدان که هرگز... هرگز از دید خداوند بیرون نیستی ...!!! پس انگاه ببین در چه حالتی هستی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــــــــــــــــــــــدایا ما هیچی اما انصافا هوای رفقامون رو داشته باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم چرا مردم میگن شبهای پاریس یا شبهای رم؟؟به نظر من شبهای ایران از همه زیباتره! به سلامتی همه مردم ایران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به زندگیتان وارد می شود خدا او را به دلیلی می فرستد یا برای درس گرفتن از او یا برای ماندن با او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانید قلمی برای نوشتن خوشبختی کسی باشید دست کم بکوشید پاک کنی خوب برای زدودن دلتنگی هایش باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـﻘﯿــﻘــﺖ ﺧــﻮﺩ ﻭﻫــﻤــﯽ ﺑــﯿــﺶ ﻧــﯿﺴــﺖ ﻭﻫــﻤــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﯽ ﺁﻥ ﻧــﻤﯽ ﺗــﻮﺍﻥ ﺯﯾــﺴت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول داريد؟؟ . . . . . . . . هميشه يه خاطراتي هست که وقتي بهشون فکر ميکني با صداي بلند به خودت ميگي واي ... من چه قدر خر بودم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاك آغشته به باران ميدهد بوي تنت باد بوي آشنا مياورد از مدفنت زنده اي در هرگياه تازه كز خاكت دمد گرچه ميدانم كه " ذره ذره " ميپوسد تنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در قرآنت خوندم که شب رو واسه آرامش آفریدی، پس کی تصمیم میگیری آرامش رو بیافرینی من که شب و روز جز سختی از زندگی چیزی ندیدم.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... آسمانت چه مزه ايست؟ من تا به حال فقط زمين خورده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جای چیزی امن است کمتر سراغش را میگیری... مثل"یادتو" در دل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخیالم با خیالت بی خیال عالمم / تا که هستی در خیالم باخیالت خوش خیال عالمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی یک "عاشق" کور است!برای همین "خیــانت" هایش را هیچ وقت ندیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوري حرف بزن كه آن ور قلبت را ببينم لبخند بزن جوري كه برهنه اي در آينه بيا برويم از زير اين سقف هيچ قابي لياقت تو را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفا محض زبون داري نيس همين كه واي ميسي و حرفي نمي زني خودش كلي حرفه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما دو تا تو شايد بهتر مي دانستي كه اينگونه دور شدن ، هر چه نزديكتر شدن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر را بالش خود ساز ...! فقر را در اغوش بگیر ...! لذتها را رها کن ...! با هوس مخالفت کن و بدان که هرگز... هرگز از دید خداوند بیرون نیستی ...!!! پس انگاه ببین در چه حالتی هستی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــــــــــــــــــــــدایا ما هیچی اما انصافا هوای رفقامون رو داشته باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم چرا مردم میگن شبهای پاریس یا شبهای رم؟؟به نظر من شبهای ایران از همه زیباتره! به سلامتی همه مردم ایران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به زندگیتان وارد می شود خدا او را به دلیلی می فرستد یا برای درس گرفتن از او یا برای ماندن با او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانید قلمی برای نوشتن خوشبختی کسی باشید دست کم بکوشید پاک کنی خوب برای زدودن دلتنگی هایش باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـﻘﯿــﻘــﺖ ﺧــﻮﺩ ﻭﻫــﻤــﯽ ﺑــﯿــﺶ ﻧــﯿﺴــﺖ ﻭﻫــﻤــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﯽ ﺁﻥ ﻧــﻤﯽ ﺗــﻮﺍﻥ ﺯﯾــﺴت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول داريد؟؟ . . . . . . . . هميشه يه خاطراتي هست که وقتي بهشون فکر ميکني با صداي بلند به خودت ميگي واي ... من چه قدر خر بودم